Uw zoekacties: Familie Van Doorn, (1582) 1595-1929

471 Familie Van Doorn, (1582) 1595-1929 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
Abraham van Doorn (1760-1814) werd te Essequibo geboren - drie geslachten voor hem hadden daar en in Berbice geleefd en gewerkt-en bracht het in de Franse tijd tot de hoogste regeringsposten in Zeeland. Zijn zoon, Hendrik Jacob, die zijn carrière in Zeeland begon - van 1810 tot 1814 raad van prefectuur, 1814-1818 lid van Gedeputeerde Staten, 1818-1826 Commissaris des Konings-werd tot de hoogste functies van het land - Minister van Binnenlandse Zaken , Secretaris van Staat, Vice-president van de Raad van State - geroepen en stond in nauwe relatie met het Hof.
Zijn eerste huwelijk, met Adriana Wilhelmina Magdalena Schorer, bracht hem het bezit van de heerlijkheid Westkapelle en van ambachtsporties op Zuid-Beveland en Tholen. Zij had, als kleindochter van moederszijde van Willem Thibaut en Barbara Adriana van de Perre, de heerlijkheid geërfd van de op 24 juli 1802 kinderloos overleden Martinus Johan Veth van de Perre.
De hierna beschreven stukken werden aangekocht door mw Nieuwerve Coelho de Almeida-jkv. Van Doorn van Westcapelle. Op 9 juni 1951 werden ze via het Algemeen Rijksarchief overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland.
Daarvoor had zij al stukken betreffende de nalatenschap van Koning Willem I overgedragen aan het Koninklijk Huisarchief, terwijl een gedeelte van de verzameling dat beter thuis bleek te horen bij het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Koninklijk Huisarchief, aan het Algemeen Rijksarchief werd geretourneerd.
Van de verzameling werd nog afgescheiden een viertal rekeningboeken van Westkapelle (1659-1793), door erfenis in het bezit der Van Doorn's gekomen. Zij vulden een lacune op in het archief van die gemeente, en werden daaraan in eeuwigdurende bewaring gegeven.
De indeling van de inventaris spreekt voor zichzelf: de geleding volgt de in het archief voorkomende generaties Van Doorn, welke tak in 1829 in de Nederlandse Adel verheven werd met de titel van baron bij eerstgeboorte. Van deze tak is genoemde mw De Almeida de laatste afstammeling. De laatste rubriek betreft stukken afkomstig van of betreffende de families Van de Perre en Schorer.
In 1987 droeg jhr mr D. van Doorn een tweede gedeelte stukken uit het familiearchief Van Doorn over aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1987.97). De aanvulling heeft voornamelijk betrekking op familieleden van de echtgenote van Anthony Pieter van Doorn (1791-1870), Anna Elisabeth Becius (1790-1835). In 1988 waren de stukken al voorlopig beschreven, deze beschrijvingen werden in 1991 herzien en in een andere systematische orde geplaatst. Tot half 2009 had deze aanvulling het afzonderlijke toegangsnummer 311, maar wel met een nummering aansluitend op het eerste gedeelte (inv.nrs 22-64), sindsdien zijn de stukken in één toegang verenigd.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Familie Van Doorn (Van Doorn), inv.nr(s)..., daarna verkort als: ZA, Van Doorn, inv.nr(s)...
Inventaris

Kenmerken

Andere namen:
Familie van Doorn van Westcapelle, Familie van Doorn van Westkapelle
Omvang:
2 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1952, 1991
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland