Uw zoekacties: Familie Van Reigersberg Versluys, 1544-1939 (1985)

469 Familie Van Reigersberg Versluys, 1544-1939 (1985) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
In 1939 werd door J. van Reigersberg Versluys aan het Rijksarchief in Zeeland een deel van dit archief in bewaring afgestaan; na zijn overlijden in 1947 werd krachtens erfstelling het volledige archief in eigendom verworven. Bij de ordening ervan bleek aanstonds, dat het grootste gedeelte dezer stukken tot de verwante geslachten der familie (Van Reigersberg) Versluys behoorde. Vele stukken zijn van genealogische aard.
Allereerst werden de stukken van de familie Versluys beschreven, van welke familie door bovengenoemde laatstelijk in de Nederlandsche Leeuw van 1935 een genealogie was samengesteld. Marinus Cornelis Versluys (1752-1825) huwde Maria Petronella van den Brande; door dit huwelijk zijn de stukken betreffende de familie Van den Brande in het bezit der familie (Van Reigersberg) Versluys gekomen. De grootvader van Maria Petronella, Pieter van den Brande, was gehuwd met Maria van Reigersberg, welke naam bij de doop van Johan (1801-1866) aan die van Versluys werd toegevoegd, zodat een tak Van Reigersberg Versluys heet. Dit verklaart de aanwezigheid van stukken, de familie Van Reigersberg betreffend.
Leden van dit geslacht hebben veel moeite gedaan hun afkomst te bewijzen uit een oud adellijk geslacht, afkomstig uit Beieren. Zelfs werd aan Johan en Constantijn van Reigersberg een adelsdiploma verleend door keizer Leopold (inv.nr 49). De stukken, deze afstamming rakend, dienen echter met de uiterste voorzichtigheid gebruikt te worden (Zie Nagtglas, Levensberichten II, p. 478. Op p. 486 van dit werk wordt Johan van Reigersberg de kleinzoon genoemd van Johan en Johanna Racket, laatstgenoemde naam moet echter zijn: Jacomina de Waert.).
De familie Van Reigersberg is op verschillende wijze geparenteerd aan de familie Van Gheel. Zo huwde Jacob van Reigersberg in 1652 met Maria van Gheel. Hun dochter Jacoba trouwde voor de tweede maal met haar neef Cornelis van Gheel van Spanbroek. Zijn vader, Daniel, was een broeder van Maria van Gheel. Cornelis van Gheel was groot-baljuw van het Vrije van Sluis (inv.nr 61), baljuw van Sluis, Waterrecht, Nieuwmuyden (inv.nr 64) en Sint Anna ter Muiden (inv.nr 65). Vermoedelijk zijn door laatstgenoemde de stukken betreffende de familie Van Gheel via de Van den Brande's in het bezit van de familie Versluys gekomen.
Dit zal eveneens het geval zijn met de stukken rakende de familie Ingels: Constantijn van Reigersberg huwde in 1697 Jacoba Ingels; zij hertrouwde in 1701 met diens achterneef Johan van Reigersberg, heer van Couwerve en Krabbendijke. Zo ook met de stukken betrekking hebbend op de families Velters en Lampsins. Clara Velters huwde in 1668 met David van Reigersberg (de vader van de evengenoemde Constantijn), terwijl de familie Lampsins weer aan de familie Velters geparenteerd is.
Verder zijn hier stukken beschreven van die families, waarvan een van de leden gehuwd is met een Versluys en waarvan aangenomen mag worden, dat de stukken op deze wijze in het bezit zijn gekomen van laatstgenoemde familie. Zo is Cornelis Versluys (1655-1720) in 1696 voor de tweede maal gehuwd met Susanna Cornelia van der Nisse, een dochter van David en Clara van Borssele van der Hooge. Charlotte Versluys huwde in 1827 Pieter Damas van Citters. Hun dochter, Julie van Citters, huwt met haar neef Johan Hendrik van Reigersberg Versluys. De broeder van Charlotte, Johan van Reigersberg Versluys, huwde 1826 Suzanna Maria de Haze Bomme, terwijl zijn oudste zuster, Cornelia Johanna Versluys, in 1818 voor de eerste maal in het huwelijk trad met Johan Radermacher Schorer, heer van Nieuwerkerke.
Onder B zijn charters beschreven, voornamelijk voor burgemeester en schepenen van Oostende opgemaakt; zij betreffen het voorgeslacht der families De Haze, Velters en wellicht Lampsins, die alle uit die plaats afkomstig waren. Er is echter niet uit te maken in welk verband zij tot genoemde families staan en via welke familie zij in het bezit der familie Versluys gekomen zijn. Tevens zijn hier onder ook charters beschreven (inv.nrs 97-100), waarvan niet te zeggen valt of zij betrekking hebben op verwante geslachten van de familie Versluys en op welke wijze zij bezit geworden zijn van deze familie.
Onder C zijn in chronologische volgorde verzamelingen van genealogieën (kwartierstaten) beschreven en genealogieën van families die in meer verwijderd verband tot de familie Versluys gestaan hebben. Tenslotte volgt onder D de rubriek Varia.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Familie Van Reigersberg Versluys (Fam. vRV), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Fam. vRV, inv.nr(s) ...

Kenmerken

Datering:
1544-1939 (1985)
Andere namen:
Reigersberg, Reijgersbergh, Reygersbergh, Reigersberg Versluis, Reigersberg Versluijs
Omvang:
3 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1947
Titel publicatie:
M.P. de Bruin, 'Verzameling Van Reigersberg Versluys, 1544-1939', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel I ('s-Gravenhage 1962) 71-93
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland