Uw zoekacties: Afschriften Leen- en Registerkamer van Holland, 946-1462

186 Afschriften Leen- en Registerkamer van Holland, 946-1462 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
De hierna beschreven acht registers bevatten in de zeventiende eeuw vervaardigde afschriften van akten en overige stukken betreffende Zeeland uit de periode 946-1462. De afschriften zijn gemaakt uit registers die vanaf de zestiende eeuw werden bewaard in het archief van de Leen- en Registerkamer van Holland (LRK).
De acht registers werden in 1859 en 1929 door het Algemeen Rijksarchief overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland (zie Provinciaal Verslag 1859, 62 [inzake inv.nrs 1-5] en de Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven [VROA], 2e serie II, 1929, 127 (Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland 1929, nrs 2-4) [inzake inv.nrs. 6-8]).
De originele registers, waaruit de hierna beschreven afschriften zijn vervaardigd, berusten thans in het Nationaal Archief te Den Haag in de volgende drie archieven:
- het archief van de Graven van Holland (AGH), 1189-1660 [Nationaal Archief, toegang 3.01.01];
- het archief van de Heren van Putten en Strijen, 1235-1458 [Nationaal Archief, toegang 3.19.43];
- het archief van de Graven van Blois, 1248-1397 [Nationaal Archief, toegang 3.19.10].
De meeste afschriften zijn vervaardigd van stukken uit het archief van de Graven van Holland. De beschrijvingen van de afschriften zijn grotendeels ontleend aan de inventarissen van die drie archieven. Terwille van de duidelijkheid werden de N.B.'s uitvoeriger gemaakt dan in deze drie inventarissen.
De volgende concordantie herleid de nummering van de hierna beschreven zeventiende-eeuwse afschriften naar de nummering van de originele registers in de betreffende archieven in het Nationaal Archief in Den Haag (deze gegevens worden overigens ook bij de betreffende beschrijvingen genoemd). Achtereenvolgend worden vermeld:
[1] inventarisnummers van de in deze inventaris beschreven zeventiende-eeuwse afschriften in het Zeeuws Archief
[2] inventarisnummer van het origineel in het betreffende archief in het Nationaal Archief
[3] het vervallen inventarisnummer van het origineel in de inventaris van de archieven van de Leen- en Registerkamer van Holland (LRK):
- inv.nr 1: Archief Graven van Holland 304 en 1649 (voorheen LRK 13 en 41)
- inv.nr 2: Archief Graven van Holland 222 (voorheen LRK 41)
- inv.nr 3: Archief Heren van Putten en Strijen 65 en Archief Graven van Holland 194 en 305 (voorheen LRK 87, 70 en 48)
- inv.nr 4: Archief Graven van Holland 87 (voorheen LRK 112)
- inv.nr 5: Archief Graven van Holland 1648 (voorheen LRK 34)
- inv.nr 6: Archief Graven van Holland 303 (voorheen LRK 18)
- inv.nr 7: Archief Graven van Blois 3 en Archief Graven van Holland 194 (voorheen LRK 110 en 70)
- inv.nr 8: Archief Graven van Holland 2146 (voorheen LRK 24).
In de N.B.'s wordt verwezen naar de volgende publicaties:
- Th. van Riemsdijk, De tresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche Huis ('s-Gravenhage 1908)
- J.G. Kruisheer, 'De registers van Pieter van Leiden', in: Nederlands Archievenblad 72 (1968) 27-110.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), Verzameling Afschriften Leen- en Registerkamer Holland (LRK), inv.nr(s)..., daarna verkort als: ZA, Afschriften LRK, inv.nr(s)... Uiteraard verdient een bronvermelding naar het originele register in het Nationaal Archief de voorkeur.

Kenmerken

Datering:
946-1462
Andere namen:
Leenkamer
Omvang:
1 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1980
Opmerking:
In de zeventiende eeuw vervaardigde afschriften van fragmenten van registers uit de periode 946-1462.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland