Uw zoekacties: Collectie Zeeuwse Genealogieën (CZG), 16e-21e eeuw

166 Collectie Zeeuwse Genealogieën (CZG), 16e-21e eeuw ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
De Collectie Zeeuwse Genealogieën (CZG) bevat uitgewerkte genealogieën, kwartierstaten, stamreeksen en genealogische aantekeningen van Zeeuwse familienamen en van familienamen die aan Zeeuwse families verwant zijn geraakt. Van al deze soorten vastleggingen van genealogisch onderzoek, zowel in handschrift, typoscript als druk, is in de loop der tijd door de samenstellers een exemplaar aan het Zeeuws Archief of de rechtsvoorgangers Rijksarchief in Zeeland, Gemeentearchief Middelburg en Gemeentearchief Veere geschonken.
De collectie bestaat sinds 1989. In dat jaar werden de verzameling "Genealogische Handschriften" (GH) [tussen 1955 en 1970 bekend als "Verzameling Genealogieën"] en de "Genealogische Bibliotheek" (GB) van het voormalige Rijksarchief in Zeeland samengevoegd tot de Collectie Zeeuwse Genealogieën (CZG). De reden hiervoor was dat het verschil tussen een authentiek handschrift en een gedrukt exemplaar door de moderne reproductietechnieken steeds moeilijker is te onderscheiden.
De kern van deze collectie wordt gevormd door een groot aantal handschriften die het Rijksarchief in Zeeland in de loop der jaren als aanwinst heeft verworven. In de laatste decennia van de twintigste eeuw is de collectie enorm gegroeid door de vele uitgaven van resultaten van genealogische onderzoeken. Deze uitgaven zijn enerzijds uitwerkingen of aantekeningen van genealogisch onderzoek en anderzijds gepubliceerde, al dan niet in kleine of grotere oplaag verspreide, werken. De verschillende werken zijn schenkingen van de samenstellers die als dank voor de faciliteiten die zij bij hun onderzoek in het Zeeuws Archief hebben genoten, een exemplaar hebben aangeboden.
In de laatste jaren is de groei van de collectie sterk afgenomen als gevolg van het toenemende gebruik van internet als publicatiemogelijkheid.
Deze inventaris geeft in numerieke volgorde een overzicht van de in de collectie opgenomen werken. Een index op familienaam, waarin ook andere familienamen dan de in de titel vermelde familienaam zijn verwerkt, is opgenomen in het personenzoeksysteem Zeeuwen Gezocht.
Bij verwijzing naar deze collectie zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), Collectie Zeeuwse Genealogieën (CZG), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, CZG, inv.nr(s) ...
Inventaris

Kenmerken

Datering:
16e-21e eeuw
Andere namen:
Verzameling Genealogieën, Verzameling Genealogische Handschriften; Genealogische Bibliotheek
Omvang:
18 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2012
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.