Uw zoekacties: Familie Snouck Hurgronje, 1641-1943
x98 Familie Snouck Hurgronje, 1641-1943 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

98 Familie Snouck Hurgronje, 1641-1943 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Afdeling I (bij inv.nrs 1-139)
98 Familie Snouck Hurgronje, 1641-1943
Inleiding
1. Afdeling I (bij inv.nrs 1-139)
Organisatie: Zeeuws Archief
De hierna beschreven stukken werden in 1935 door den Rijksarchivaris in Zeeland in bewaring ontvangen van douairière Snouck Hurgronje-Verheyen te Venlo, weduwe van jhr. Adriaan Willem Jacobus. Zij hebben in hoofdzaak betrekking op diens voorouders, onder wie mr. Steven Matthijs Hurgronje, die in 1762 familienaam en wapen zijner moeder Erkenraad Snouck bij de zijne voegde en zoo de stamvader van het geslacht Snouck Hurgronje werd.
De stukken hebben hoofdzakelijk betrekking op bezittingen en financieele aangelegenheden. Jkvr. Johanna Adriana Maria Lambrechtsen, tweede echtgenoote van dr. Adriaan Isaac Snouck Hurgronje, ordende de onder haar berustende massa, met vernietiging van wat haar onbelangrijk scheen. Tevens stelde zij een genealogie (Snouck) Hurgronje samen (inv.nr 90) en voegde verscheidene bescheiden, afkomstig van haar ouders mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem en jkvr. Maria Petronella Schorer, w.o. genealogieën Radermacher en Schorer, daaraan toe. Met de stukken afkomstig van Erkenraad Snouck, echtgenoote van mr. Jacob Hurgronje, vormen deze de hoofdmassa der tegenwoordige verzameling.
Blijkens mededeeling van jhr. A.W.J. Snouck Hurgronje in: "Genealogie der familie Snouck Hurgronje, benevens bijzonderheden betreffende de families Snouck, Zuidland e.a." (1924, niet in den handel), blz. 33, berustten toen verscheidene familieportretten, w.o. betreffende de geslachten Snouck en Zuidland, onder douairière Snouck Hurgronje-Van der Bilt te Middelburg, weduwe van jhr. mr. Willem Hendrik. Deze was een kleinzoon van mr. Jacob Lodewijk Snouck Hurgronje, oudsten zoon van mr. Steven Matthijs en van Anna Catharina Elias. Waarschijnlijk is dus ook een deel der archivalia op dezen tak van het geslacht overgegaan. Jhr. Adriaan Willem Jacobus Snouck Hurgronje, van wien de hieronder beschreven stukken afkomstig zijn, stamt af van dr. Adriaan Isaac bovengenoemd tweeden zoon van mr. Steven Matthijs en van Anna Catharina Elias.
De ordening, door mevrouw Snouck Hurgronje-Lambrechtsen aangebracht, was bij de overneming ten deele gestoord. Bovendien hadden daarbij uiteraard andere criteria gegolden dan de gebruikelijke archieftechnische. Ik bracht daarom alles zooveel mogelijk naar de hoofdpersonen bijeen, daarbij een belangrijke groep als b de stukken afkomstig van Erkenraad Snouck als een geheel beschouwende. Daar vrijwel het geheele familiebezit in Zeeuwsch-Vlaanderen van haar afkomstig is vormen zij ook uit administratief oogpunt een geheel.
In inv.nr 127 zijn die curiosa bijeengebracht, welke niet als archiefstuk konden worden aangemerkt. Van de inv.nrs 128-130 behoort inv.nr 130 zeker, de inv.nrs 128 en 129 waarschijnlijk naar het archief van resp. den Baarzande- en den Nieuwerhavenpolder te worden overgebracht.
2. Afdeling II (bij inv.nrs 201-249)
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Familie Snouck Hurgronje, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Snouck Hurgronje, inv.nr(s) ...
3. Literatuur
Kenmerken
Andere namen:
Snouck, Zuidland
Omvang:
1 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1944, 1979
Opmerking:
Tot 14 februari 2012 was dit archief verdeeld in twee toegangen: "Snouck Hurgronje I" (toegang 98.1, inv.nrs 1-139, thans ongewijzigd) en "Snouck Hurgronje II" (toegang 98.2, inv.nrs 1-49, thans inv.nrs 201-249).
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS