Uw zoekacties: Vrije van Sluis, 1584-1796

7 Vrije van Sluis, 1584-1796 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
1. Het Vrije
2. Het archief van het Vrije
3. Indeeling en beschrijving van het archief
4. Bijlagen
Inventaris
1. Eerste afdeeling: Archief van het College 's Lands van den Vrije, gevestigd te Sluis
Het College bestond uit 9 schepenen, voor het leven aangesteld door de Staten-Generaal. Jaarlijks werd een der schepenen door gedeputeerden der Staten-Generaal als burgemeester aangewezen. De hoog-baljuw werd als vertegenwoordiger van de Staten-Generaal als graaf van (Staats-) Vlaanderen, eveneens voor het leven, door hen aangesteld. Hij had in hoofdzaak slechts zitting in het College bij het vaststellen van keuren. In rechtszaken trad hij, bij monde van zijn stadhouder, op als maner van schepenen. Als superintendent van de Staats-Vlaamsche leenen sprak de hoog-baljuw met mannen recht in leenzaken, welke functie vóór 1584 werd uitgeoefend door den baljuw van het hof De burg van Brugge te Brugge. De hoog-baljuw en de gouverneur van Sluis vormden als houtvesters (en publieke aanklagers) met gedelegeerde rechters van de Generaliteit het jachtgericht, ingesteld voor het gebied van het commandement van Sluis en omgeving door de Staten-Generaal bij resolutie van 25 Februari 1723.
1.3. Wetgeving en bestuur door het College met den hoog-baljuw
1.3.2. Bijzondere onderwerpen
1.3.2.2. Ingezetenen
1.3.2.2.2. Salzburger emigranten
7 Vrije van Sluis, 1584-1796
Inventaris
1. Eerste afdeeling: Archief van het College 's Lands van den Vrije, gevestigd te Sluis
1.3. Wetgeving en bestuur door het College met den hoog-baljuw
1.3.2. Bijzondere onderwerpen
1.3.2.2. Ingezetenen
1.3.2.2.2.
Salzburger emigranten
NB:
De vervolging der Evangelischen in het bisdom Salzburg leidde in 1732 tot onderhandelingen om een aantal dezer lieden te doen overkomen naar het Vrije van Sluis, waar gebrek aan arbeidskrachten bestond. Op 9 Maart 1733 verschenen de uitgewekenen, ten getale van ongeveer 800, verdeeld over 300 gezinnen, in schepen voor Nieuwerhaven bij Breskens, waarna zij over de verschillende dorpen werden verdeeld. Later zijn velen van hen weer weggetrokken, maar een aantal bleef in het Vrije gevestigd.
Organisatie: Zeeuws Archief

Kenmerken

Datering:
1584-1796
Andere namen:
College 's Lands van den Vrije, gevestigd te Sluis
Omvang:
45 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1928
Titel publicatie:
A. Meerkamp van Embden, ‘De archieven van Het Vrije van Sluis, 1584-1796, en Hulsterambacht, 1242-1795’ (’s-Gravenhage 1928) 7-81, 185-203
Opmerking:
In 1940 zijn de volgende inventarisnummers verloren gegaan: 129, 242, 547, 580. De verloren gegane nummers zijn in de inventaris als zodanig gemerkt.
Beschrijving:
Dit orgaan trad na 1584, onder oppergezag van de Staten-Generaal, op voor bestuur en rechtspraak in het Staatse deel van het Vrije van Brugge. Het bezat geen competentie voor de steden Aardenburg, Sint Anna ter Muiden, Oostburg en Sluis en hoge heerlijkheden Breskens en Nieuwvliet.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland