Uw zoekacties: Familie Damme, (1617) 1752-1980
614 Familie Damme, (1617) 1752-1980 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de familie Damme
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Aanwijzingen voor de onderzoeker
5. Bijlagen
Inventaris
6. Documentatie betreffende andere dragers van de naam (Van) Damme
De relatie tussen de volgende personen en de familie Damme wordt in de genealogie (inv.nr 1) niet gelegd.
6.2. Pieter van Damme, (Gent 20-7-1727-Amsterdam 13-1-1806)
614 Familie Damme, (1617) 1752-1980
Inventaris
6. Documentatie betreffende andere dragers van de naam (Van) Damme
6.2.
Pieter van Damme, (Gent 20-7-1727-Amsterdam 13-1-1806)
Organisatie: Zeeuws Archief
Petrus Bernardus van Damme, zich noemende Pieter van Damme, boekhandelaar te Amsterdam, directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, munt- en penningkundige.
Zie: H. de la Fontaine Verwey, 'Pieter van Damme, de eerste Nederlandse antiquaar', in: Uit de wereld van het Boek. IV: Boeken, banden en bibliofielen ('t Goy z.j.) 197-220; Biographisch Woordenboek der Nederlanden II, D, 15; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II, 364; P. van Damme, 'Aanhangsel tot de eerste afdeelinge van 't bericht der talrijke verzamelinge van oude penningen', in: Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen V (1776) 603-608; RAZ, archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 342.
Kenmerken
Andere namen:
Familie Van Benthem Jutting; Familie Arntzenius
Omvang:
3 meter
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1997
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS