Uw zoekacties: Hervormde Gemeenten te Rilland-Bath, Fort Lillo en Fort Lief...
x600 Hervormde Gemeenten te Rilland-Bath, Fort Lillo en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1988 (1989) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

600 Hervormde Gemeenten te Rilland-Bath, Fort Lillo en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1988 (1989) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de Hervormde gemeente Rilland-Bath
2. Organisatie * 
3. Geschiedenis van de archieven
4. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
600 Hervormde Gemeenten te Rilland-Bath, Fort Lillo en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1988 (1989)
Inleiding
4. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Zeeuws Archief
Bij de inventarisatie zijn de richtlijnen zoals die uitgegeven zijn door de Commissie tot registratie van de protestantse kerkelijke en semikerkelijke archieven (C.P.A.) grotendeels gevolgd. *  Ook is gebruik gemaakt van een vernietigingslijst die door het C.P.A. is opgesteld. In totaal is, na toestemming van de Hervormde gemeente Rilland-Bath, circa één meter archiefbescheiden uit de periode 1850-1988 vernietigd.
Bij aanvang van de inventarisatie werden de stukken aangetroffen zoals beschreven staat in de inventarissen van 1903 en de aanvullingen in 1923 en 1924. *  Het grootste gedeelte bestond uit een serie chronologisch geordende 'ingekomen stukken' van de kerkvoogdij. Deze serie bleek echter meer te bevatten dan alleen ingekomen stukken, namelijk reglementen, processen-verbaal van gehouden stemmingen, lijsten van stemgerechtigde lidmaten, aantekeningen over verhuur van zitplaatsen, kohieren van de hoofdelijke omslag etc. Om de toegankelijkheid te verhogen is besloten de niet ingekomen stukken af te zonderen uit deze serie en onder de desbetreffende rubrieken in de inventaris op te nemen.
De restanten van de archieven van de garnizoenskerken van Fort Lillo en Fort Liefkenshoek zijn als gedeponeerd archief opgenomen. Genoemde restanten zijn in 1791 op last van Gecommitteerde Raden overgebracht naar Fort Bath. * 
Jongere gedeponeerde archieven zijn die van de Stichting 'Het Nederlands Hervormd Jeugdgebouw' (1949-1967) en van de Vereniging 'De Jonge Kerk' (1949-1958). Het archief van de bouwcommissie (1924-1928) is, hoewel eigenlijk te beschouwen als gedeponeerd archief, onder de rubriek 'Kerk' opgenomen, omdat de aard der stukken identiek was aan soortgelijke stukken in die rubriek en verspreiding minder juist werd geacht.
5. Aanwijzingen voor de onderzoeker
6. Bijlage: Predikantenlijsten
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1675) 1681-1988 (1989)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (75 jaar)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
7 meter
Jaar bewerking:
1992
Titel publicatie:
A.C. Tramper, Archieven van de Hervormde Gemeente te Rilland-Bath, 1791-1988 (1989) en de garnizoensgemeenten van Fort Lillo, 1732-1786 (1791) en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1786 (1791). Inventarisreeks Rijksarchief in Zeeland 10 (Middelburg 1992)
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS