Uw zoekacties: Hervormde Gemeenten te Rilland-Bath, Fort Lillo en Fort Lief...

600 Hervormde Gemeenten te Rilland-Bath, Fort Lillo en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1988 (1989) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de Hervormde gemeente Rilland-Bath
Meer dan twee eeuwen waren de ambachten Rilland en Bath, ooit deel van het eiland Zuid-Beveland, overstroomd gebied geweest. De Pontiaansvloed had in 1552 het toenmalige eiland Bath geïnundeerd. Hetzelfde lot was Rilland reeds beschoren door de overstromingen in 1530 en 1532. * 
Met de bedijking van de Reigersbergschepolder in 1773 kwamen ook de eerste bewoners. Kerkelijk gezien waren deze pioniers aangewezen op de Hervormde gemeente van Krabbendijke, *  later op die van Fort Bath. Dit fort werd gebouwd na de overdracht van Fort Lillo en Fort Liefkenshoek aan Oostenrijk. * 
1.1. Fort Bath
1.2. Fort Bath-Rilland
600 Hervormde Gemeenten te Rilland-Bath, Fort Lillo en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1988 (1989)
Inleiding
1. Geschiedenis van de Hervormde gemeente Rilland-Bath
1.2.
Fort Bath-Rilland
Organisatie: Zeeuws Archief
Ook voor de inwoners van Rilland die voor hun kerkgang nog steeds waren aangewezen op Krabbendijke was de afstand zondags niet onaanzienlijk. Op 13 april 1791 vond dan ook door Gecommitteerde Raden goedkeuring plaats om de Hervormde gemeente Fort Bath met de polders Rilland en Bath te combineren tot de gemeente Fort Bath-Rilland.
In 1809 werd het fort door de Engelsen bezet in hun poging om de Fransen te verdrijven. Het kerkgebouw was toen tijdelijk weer als magazijn ingericht. In deze roerige periode konden er geen kerkdiensten worden gehouden. In 1810 werden de diensten weer hervat. * 
Het ontbreken van een deugdelijke pastorie gaf ook de nodige problemen. Predikant Johannes Willem König kreeg daarom toestemming om tijdelijk in Goes te wonen totdat er een geschikte pastorie beschikbaar was. * 
Op 30 augustus 1829 kon er een nieuw kerkgebouw in gebruik worden genomen. Zes domaniale gebouwen waren omgebouwd tot kerk, pastorie en consistorie. * 
De bevolking van Rilland groeide echter sneller dan de bevolking van het fort en van het inmiddels hierbij ontstane dorp Bath. *  Het was dan ook niet verwonderlijk dat een aantal gemeenteleden uit Rilland een verzoek richtte aan de kerkvoogdij om de kerk over te plaatsen van Bath naar Rilland. *  Dit stuitte op veel verzet van de Bathsenaren. Echter, op zondag 27 september 1891, zes jaar na het eerste verzoek, kon de eerste kerkdienst op Rilland gehouden worden. Het kerkgebouw in Fort Bath was inmiddels afgebroken en zonder toren weer opgebouwd in Rilland. *  De Hervormde gemeente Bath-Rilland heette voortaan Rilland-Bath. Deze verplaatsing had ook een schaduwzijde. Veel Bathsenaren zegden ten gevolge van deze verplaatsing hun lidmaatschap van de Hervormde gemeente op en stichtten de Vrije Evangelische gemeente te Bath.
1.3. Rilland-Bath
2. Organisatie * 
3. Geschiedenis van de archieven
4. Verantwoording van de inventarisatie
5. Aanwijzingen voor de onderzoeker
6. Bijlage: Predikantenlijsten

Kenmerken

Omvang:
7 meter
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (75 jaar)
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1992
Titel publicatie:
A.C. Tramper, Archieven van de Hervormde Gemeente te Rilland-Bath, 1791-1988 (1989) en de garnizoensgemeenten van Fort Lillo, 1732-1786 (1791) en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1786 (1791). Inventarisreeks Rijksarchief in Zeeland 10 (Middelburg 1992)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland