Uw zoekacties: Commissie van Toezicht van de Nieuwe Visscherij te Zierikzee...
x5518 Commissie van Toezicht van de Nieuwe Visscherij te Zierikzee, (1817) 1818-1835 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5518 Commissie van Toezicht van de Nieuwe Visscherij te Zierikzee, (1817) 1818-1835 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie van de archiefvormer
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de bewerking
5518 Commissie van Toezicht van de Nieuwe Visscherij te Zierikzee, (1817) 1818-1835
Inleiding
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Zeeuws Archief
Het archief van ‘De Nieuwe Visscherij’ is een typisch voorbeeld van een notulenstelsel; rekeningen, inventarisaties van schepen, bestekken, correspondentie en ook exemplaren van reglementen en instructies, maandstaten en begrotingen vindt men voor een groot deel in de bijlagen bij de notulen. Daar deze bijlagen bij de notulen per vergadering in een omslag zitten en per bijlage genummerd zijn, was het wenselijk deze oude orde te handhaven, temeer daar in de notulenboeken steeds naar nummers van deze bijlagen verwezen wordt.
De ‘Lijsten van de behandelde onderwerpen in de notulen van de vergaderingen’ (invnrs. 9-15) vormen de ingang op de notulenboeken, die op hun beurt weer naar de nummers van de bijlagen verwijzen, die per vergadering in een omslag zitten. Het uit elkaar halen van deze bijlagen per vergadering zou het onderling verband tussen de stukken doen verdwijnen en tevens hun relatie tot hetgeen in de notulen gesteld wordt.
Hoewel een groot aantal stukken van financiële aard werd aangetroffen, hetgeen bij een bedrijfsarchief natuurlijk heel gewoon is, lijken zij niet geheel compleet. In de instructies voor de verschillende administratieve functionarissen wordt melding gemaakt van de verplichting tot het bijhouden van kasboeken, effectenboeken, mandatenboeken, grootboeken, rekening-courantboek en velerlei registers, waarvan er slechts weinig zijn aangetroffen. Misschien dat een deel van het archief in het verleden verloren is gegaan (ook de nog aanwezige stukken munten niet alle uit in kwaliteit) of dat er nog ergens een deel is achtergebleven. Dit zijn echter maar gissingen, die hier verder niet ter zake doen.
In de inventaris vindt men in het algemene gedeelte de rubriek ‘Reglement en instructie’. Dit reglement en deze instructie hebben betrekking op de gehele Commissie van Toezicht en zijn als zodanig duidelijk te onderscheiden van de reglementen en instructies voor de verschillende functionarissen die men in het bijzonder gedeelte in de rubriek ‘Personeel’ vindt. Het reglement op het varen, dat vooral op de schepen betrekking heeft, vinden we in de rubriek ‘Schepen Algemeen’. Onder de rubriek ‘Financiën Algemeen vinden we de financiële administratie die op de gehele ‘Nieuwe Visscherij’ betrekking heeft. Wat betreft de financiële administratie, opgemaakt per teelt of per schip, moet naar de desbetreffende rubriek verwezen worden. Zo vindt men rekeningen en kwitanties betreffende de haringteelt in de rubriek ‘Haringteelt’ en de begroting voor de zoute teelt van 1823 van het schip ‘Pieter Mogge’ in de rubriek ‘Pieter Mogge.
Onder de rubriek ‘Boekhouding’ vinden we de typisch boekhoudkundige bescheiden (b.v. grootboek), terwijl we onder de rubriek ‘Kapitaal’ vooral stukken vinden die met het oprichtingskapitaal te maken hebben. We vinden hier dus beslist geen kapitaalgoederen. De periode waarin door de schepen gevist werd, noemde men een ‘teelt’. Deze teelt begon op 1 december en eindigde 30 november van het volgende jaar. Zo'n teelt liep dus over twee verschillende jaren. Men verdeelde hem in een zoute en een verse teelt. In de winter en in het voorjaar was het namelijk mogelijk de gevangen vis (vooral kabeljauw) in een bun in leven te houden. Deze ‘verse’ vis bracht veel meer op dan de vis die werd ingezouten, hetgeen 's zomers in verband met bederf noodzakelijk was. Deze verdeling, die ook uit de stukken spreekt, is door mij aangehouden. De verse teelt kon dus lopen over de maand december van het ene jaar en duren tot bij voorbeeld april van het andere, zoals de verse teelt 1823/1824. De zoute teelt vond in de zomer en/of in het najaar plaats, dus altijd in hetzelfde jaar (bij voorbeeld zoute teelt 1824). Nu komt het in de rubriek ‘Schepen’ voor, dat bij een bepaald schip een teelt niet genoemd staat, bij voorbeeld bij het schip ‘Willem den Eersten’ vinden we na het inventarisnummer 505-1828 betreffende de zoute teelt direct 506-1829 betreffende de zoute teelt. Gedurende de verse teelt 1828/1829 heeft het schip in kwestie dan stilgelegen.
Gebruikte literatuur en bronnen
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Omvang:
8,36 m.
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1978
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS