Uw zoekacties: Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999)
x5023 Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5023 Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van de organisatie
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de bewerking
sluiten
5023 Gemeente Zierikzee 1940-1996, (1898) 1940-1996 (1999)
Inleiding
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Zeeuws Archief
Opdracht
De gemeente Schouwen-Duiveland besloot in 2006 om de bewerking van de archieven van de voormalige gemeenten op het eiland uit te besteden aan een extern bureau. Voor dit project was een bedrag van € 120.000,00 (geïndexeerd) over drie jaren beschikbaar. Op grond van het beschikbare bedrag was het niet mogelijk om de archieven van alle zes voormalige gemeente te bewerken en er werd besloten om de bewerking van vier van de zes voormalige gemeenten te gunnen aan VHIC B.V.. Deze bewerking zou in drie jaar moeten geschieden, te beginnen in 2006. VHIC is in de zomer van 2006 begonnen met de bewerking van het archief van de gemeente Duiveland. Aansluitend werd ook het archief van de gemeente van Middenschouwen bewerkt. Met de inventarisatie van het archief van Zierikzee is in het late najaar van 2007 een aanvang gemaakt. Door langdurige ziekte van de medewerker die hiermee belast was heeft het project een vertraging in de bewerking opgelopen en oplevering is geschied eind 2009. De bewerking is gedaan door M.J. Immeker en J.C Karelse. De materiële verzorging werd in eerste instantie gedaan door R.J. van Zanen die voor deze gelegenheid door VHIC B.V. ingehuurd werd van het Administratief Dienstencentrum Zeeland te Vlissingen. Later werden de VHIC -medewerkers S. de Waal, R. van Dyck en M. de Koning ingezet.
Cesuur en omvang
De inventarisatie loopt in principe over de periode 1 januari 1940 tot 1 januari 1996. Deze cesuur is bepaald doordat de gemeente Zierikzee overging op het registratuurstelsel van de VNG. De datum van besluitvorming in de zaken waarover de dossiers handelen was hierbij leidend: werd het besluit genomen door het gemeentebestuur van Zierikzee dan werd het dossier gerekend tot dit archief te behoren. Enkele dossiers bevatten stukken van voor of na deze periode. Deze stukken zijn voor de compleetheid van de zaak bij het dossier gehouden. Daarnaast zijn er nog de archieven van een aantal diensten en bedrijven. De omvang van het te bewerken archief was 246 meter. Na inventarisatie heeft het archief een omvang van 135,25 strekkende meter.
Vernietiging
Tijdens de werkzaamheden is geselecteerd op vernietiging. De Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 zijn hiervoor een wettelijk kader. Selectie en vernietiging van archiefbescheiden is een plicht op grond van deze wetgeving. De voor vernietiging in aanmerking komende stukken zijn geplaatst op lijsten met een jaartermijn die op basis van de vernietigingslijst 1983 en de selectielijst 1996 zijn opgesteld. Er is 82 strekkende meter op vernietiging afgesteld. Selectie is verricht op tabniveau of op aspect van elke afzonderlijke zaak.
Bewerking
De verschillende archiefblokken zijn samengevoegd tot een geheel. In het verleden foutief geordende of geplaatste dossiers zijn herordend of verplaatst, terwijl de oorspronkelijke omschrijvingen van de dossiers vervangen dan wel gecorrigeerd zijn.
Bijzondere aandacht is bij de bewerking uitgegaan naar monumenten. De (binnen)stad van Zierikzee kent vele monumenten waaraan door de gemeente veel aandacht is en wordt besteed. De gemeente heeft zich ook geprofileerd als monumentenstad.
Het bij de inventarisatie gebruikte archiefschema is in het verleden door VHIC B.V. ontwikkeld, afgeleid van het schema van J.L. van der Gouw, provinciaal archiefinspecteur in Zuid-Holland. Dit schema is ook voor eerdere opdrachten gebruikt en is waar nodig aangepast aan de in dit archief voorkomende onderwerpen.
Hoewel het hier een zogenoemd codearchief betrof is er op verzoek van de opdrachtgever besloten om over te gaan tot een indeling in stukken van algemene aard en stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen. Het gevolg is dat de jaarverslagen en notulen niet op hun plek staan waar ze op basis van de code zouden moeten zijn ondergebracht. Binnen de rubrieken zijn de stukken chronologisch geordend tenzij een logische ordening de voorkeur had. Het is vrijwel uitgesloten dat er in de toekomst nog archiefbescheiden bijkomen.
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door het ‘Archief J.J. de Bruijne’. Commies J.J. de Bruijne bleef, na de evacuatie van Zierikzee in 1944, als enige ambtenaar achter ter behartiging van de gemeentelijke aangelegenheden. De gemeentesecretarie werd tijdelijk verplaatst naar Kloetinge. Het door hem gevormde archief is als afzonderlijk archief behandeld en opgenomen in de inventaris.
Openbaarheid van het archief
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Omvang:
135,25 m.
Jaar bewerking:
2009
Toegankelijk:
Inventaris (oud nr 23)
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS