Uw zoekacties: Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578

27 Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
1. Lotgevallen der Abdij
2. Lotgevallen van het archief sinds 1574
3. Inventariseering en beschrijving van het archief
Regestenlijst
1161-1299 (regestnummers 1-99)
52 1266 November
Willelmus, proost van Vallis Sancte Marie, Peter, deken van Walacria, en Johannes, cureit van Gapinga, verzoeken Henricus, bisschop van Traiectum, te willen bevestigen de grensscheiding, door hen tusschen de parochiekerk van Westmonstra en de kerk van het St. Maria klooster te Middelburg in dier voege gemaakt, dat onder de laatstgenoemde kerk zullen ressorteeren zij, die wonen in het ambacht der heeren van Hayman, in de Waghta de Dilf en in de Waghta de Burgh, behalve degenen, die wonen tusschen de Houlabrug en Cranenburgh. Datum anno Domini MCC sexagesimo sexto mense Novembri
i
27 Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578
Regestenlijst
1161-1299 (regestnummers 1-99)
52
1266 November
Willelmus, proost van Vallis Sancte Marie, Peter, deken van Walacria, en Johannes, cureit van Gapinga, verzoeken Henricus, bisschop van Traiectum, te willen bevestigen de grensscheiding, door hen tusschen de parochiekerk van Westmonstra en de kerk van het St. Maria klooster te Middelburg in dier voege gemaakt, dat onder de laatstgenoemde kerk zullen ressorteeren zij, die wonen in het ambacht der heeren van Hayman, in de Waghta de Dilf en in de Waghta de Burgh, behalve degenen, die wonen tusschen de Houlabrug en Cranenburgh. Datum anno Domini MCC sexagesimo sexto mense Novembri
Datering:
1266 November
Opmerkingen:
Origineel (inv.nr 462).
Zegel:
Met de gedeeltelijk geschonden zegels van den proost, den deken en den cureit in groene was.
Vorm:
1 charter
Gedrukt:
L.Ph.C. van den Bergh (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitgegeven van wege de Koninklijke academie van wetenschappen. Eerste afdeeling: tot het einde van het Hollandsche huis, II (1873) nr. 149. J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 III (Assen 1992) nr 1429. Zie ook E.C. Dijkhof, Het oorkondewezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland II (Leuven 2003), bijlage A nummer 243.
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Zeeuws Archief
Bijlagen

Kenmerken

Datering:
1189-1578
Andere namen:
Onze-Lieve-Vrouwe-abdij, O.L. Vrouweabdij, O.L.V. Abdij, OLV Abdij, Sint Nicolaas Abdij, St Nicolaas Abdij, Premonstratenzer of Norbertijner Abdij, Abt van Middelburg
Omvang:
35 strekkende meter standaard archiefberging gevuld met dozen waarin op karton gemonteerde charters
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris, met regestenlijst
Jaar bewerking:
1901
Titel publicatie:
R. Fruin [Th.Az.], Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg ('s-Gravenhage 1901)
Opmerking:
Van dit archief is in mei 1940 het merendeel verloren gegaan. Alleen de charters bleven grotendeels bewaard. De charters zijn op het regestnummer geborgen en opvraagbaar. De verloren gegane nummers zijn in de inventaris en de regestenlijst als zodanig gemerkt.
Beschrijving:
De Abt van Middelburg, die als brede-geërfde zitting had in de Staten-vergadering, was daar het eerste lid en dankt zijn politieke betekenis aan zijn grondbezit en aan zijn geestelijke functie. Ook in de Staten van Walcheren was de abt eerste lid en door de grafelijkheid was hij in de regel belast met het dijkgraafschap van de Vijf Ambachten.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland