Uw zoekacties: Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578
27 Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
1. Lotgevallen der Abdij
2. Lotgevallen van het archief sinds 1574
3. Inventariseering en beschrijving van het archief
Regestenlijst
1161-1299 (regestnummers 1-99)
2 1189 [waarschijnlijk vóór September]
Baldwinus, bisschop van Traiectum, machtigt de parochianen van Westmunstre, die te Hogeland wonen, om aldaar eene kerk te stichten behoudens de rechten van de moederkerk, den aartsdiaken en den persoon. Facta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXVIIII episcopatus nostri X.
i
27 Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578
Regestenlijst
1161-1299 (regestnummers 1-99)
2
1189 [waarschijnlijk vóór September]
Baldwinus, bisschop van Traiectum, machtigt de parochianen van Westmunstre, die te Hogeland wonen, om aldaar eene kerk te stichten behoudens de rechten van de moederkerk, den aartsdiaken en den persoon. Facta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXVIIII episcopatus nostri X.
Datering:
1189 [waarschijnlijk vóór September]
NB:
Datering aangepast aan die van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland.
Opmerkingen:
Origineel (inv.nr 463)
Zegel:
Het zegel van den bisschop verloren.
Vorm:
1 charter
Gedrukt:
L.Ph.C. van den Bergh (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland ... I (Amsterdam/'s-Gravenhage 1866) nr 166. A.C.F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 I ('s-Gravenhage 1970) nr 220.
Variantnaam:
‘Charter van Hoogelande’
Transcriptie:
In nomine sancte et individue || Trinitatis.
Ego Baldwinus, Dei gratia Traiectensis episcopus, notum facio omnibus fidelibus Christi tam presentibus quam futuris, quod venerunt || [ad n]os parrochiani ecclesie de Westmunstre, in loco qui dicitur Hogeland manentes, et lacrimabili querimonia nobis monstra- || [runt, quo]d propter mortales inimici[ti]as et hostiles persecutiones, quas in eo loco haberent, celebrationi divinorum et reliquis officiis, que cura || [spiritualis ad]ministrat, nullatenus possent interesse.
Ipsorum ergo necessitati paterno affectu compatientes, provida dispensatione et virorum prudentium || [consilio] hominum peti[ti]oni satisfecimus, ut ecclesiam [i]n loco cui immorantur, qui Hogeland dicitur, edificarent, ubi et celebrationem || [divinorum] et totius cure spiritualis prestolaruntur obsequium; ita tamen quod matris ecclesie archidiaconi et persone iusticia lesionem in nullo pateretur; || tres in matre ecclesia, sicut consuetudo fuit hactenus, essent sacerdotes, quartus c[ap]elle in Hogeland, a pers[o]na ecclesie institutus, deserviret; || decime quoque, quas percipere tres solebant presbiteri, in quatuor partes e[q]uales divideruntur, et singuli sua portione contenti persone pen || sionem debitam, quam prius accipere solebat, redderent absque diminutione; fines etiam parrochie dividerent convenienter et ea pars que || occidentalis est vie, que dicitur Erenboudeswege, cederet in parrochiam capelle.
Vervolg:
Ut autem hec ordinatio in nullo diminuta sed circum- || specta sit usquequaque, illud etiam addendum decrevimus, ut campanarius, qui capelle in Hogenland subserviret, de singulis metis terre || hominum illius parrochie, que seminari solet, unum manipulum pro labore suo perciperet.
Facta sunt hec anno dominice incarnationis M C || LXXXVIIII, episcopatus nostri X, testibus hiis presentibus: Hildebrando abbate sancti Pauli in Traiecto, Goszelmo abbate in Mid- || delburg || Theodrico preposito de Aldensele, Remboldo dekano sante Marie in Traiecto, Florentio comite Hollandie, || Giselberto de Amestelle, Cristantio dapifero comitis Hollandie, Theoderico de Vornen, et aliis pluribus presentibus || et consciis.
In dorso: (15e eeuws) De ecclesia in Hooghelant.
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Zeeuws Archief
Bijlagen

Kenmerken

Datering:
1189-1578
Andere namen:
Onze-Lieve-Vrouwe-abdij, O.L. Vrouweabdij, O.L.V. Abdij, OLV Abdij, Sint Nicolaas Abdij, St Nicolaas Abdij, Premonstratenzer of Norbertijner Abdij, Abt van Middelburg
Omvang:
35 strekkende meter standaard archiefberging gevuld met dozen waarin op karton gemonteerde charters
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris, met regestenlijst
Jaar bewerking:
1901
Titel publicatie:
R. Fruin [Th.Az.], Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg ('s-Gravenhage 1901)
Opmerking:
Van dit archief is in mei 1940 het merendeel verloren gegaan. Alleen de charters bleven grotendeels bewaard. De charters zijn op het regestnummer geborgen en opvraagbaar. De verloren gegane nummers zijn in de inventaris en de regestenlijst als zodanig gemerkt.
Beschrijving:
De Abt van Middelburg, die als brede-geërfde zitting had in de Staten-vergadering, was daar het eerste lid en dankt zijn politieke betekenis aan zijn grondbezit en aan zijn geestelijke functie. Ook in de Staten van Walcheren was de abt eerste lid en door de grafelijkheid was hij in de regel belast met het dijkgraafschap van de Vijf Ambachten.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland