Uw zoekacties: Stad en Gemeente Westkapelle 1643-1944, (1634) 1643-1944 (1964)
x2260 Stad en Gemeente Westkapelle 1643-1944, (1634) 1643-1944 (1964) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

2260 Stad en Gemeente Westkapelle 1643-1944, (1634) 1643-1944 (1964) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
2260 Stad en Gemeente Westkapelle 1643-1944, (1634) 1643-1944 (1964)
Inleiding
3. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Zeeuws Archief
Het archief van Westkapelle tot 1945 is in drie gedeelten onderverdeeld. De eerste twee delen lopen tot 1815 en bevatten achtereenvolgens het archief van de smalstad Westkapelle, vanaf 1811 de gemeente Westkapelle-Binnen en het archief van de ambachtsheerlijkheid Westkapelle-Buiten en Ser Poppekerke, vanaf 1811 de gemeente Westkapelle-Buiten genoemd. Het derde deel bevat het archief van de gemeente Westkapelle van 1816 tot 1945. Aangezien de gemeenteadministratie in het laatstgenoemde jaar begon met de toepassing van het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het jaar 1945 een logische einddatum voor deze inventaris. In enkele gevallen werden bescheiden daterend na 1944 in deze inventaris opgenomen. Dit is het geval met de notulenboeken van de Gemeenteraad tot en met 1952 en van Burgemeester & Wethouders tot en met 1951 aangezien dit de laatste handgeschreven exemplaren in een min of meer doorlopende serie vanaf 1811 zijn. Hetzelfde geldt voor de presentielijsten van de vergaderingen van de Gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders die doorlopen tot respectievelijk 1946 en 1949. Om praktische redenen is ook het bij het gemeentearchief gedeponeerde archief van het Burgerlijk Armbestuur over de periode 1857-1964 in deze inventaris opgenomen.
Tijdens de Republiek fungeerde in een kleine gemeenschap als Westkapelle de secretaris als een spin in het administratieve web. Zo was hij niet alleen secretaris van de stad, maar ook secretaris en ontvanger van diaconie en kerkvoogdij en ontvanger van de gewestelijke belastingen. Dit verklaart waarom tijdens de inventarisatie diverse archiefstukken werden aangetroffen die niet tot het stadsarchief maar elders behoren. Om die reden zijn de door de stadssecretaris achtergelaten kohieren van de door hem geïnde gewestelijke belastingen afgezonderd en in een afzonderlijk hoofdstuk achter het stadsarchief beschreven. Ook werden diverse charters aangetroffen waarvan het verband met het stads- of kerkarchief niet is gebleken. Ook deze werden in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven. Een derde groep archiefbescheiden die van het stadsarchief is afgezonderd betreft het kerkarchief. Als gevolg van de vele functies die de secretaris bekleedde, was ook een groot deel van het archief van de Hervormde Gemeente te Westkapelle bij het stadsarchief achtergebleven. Het gaat met name om het archief van de diaconie en het archief van de kerkvoogdij. Deze stukken zijn thans beschreven in de plaatsingslijst van het archief van de Hervormde Gemeente te Westkapelle (inv.nrs 181-224).
Ook in het archief van de gemeente na 1816 werden bij de inventarisatie diverse archiefstukken afgescheiden en ondergebracht bij de bij het gemeentearchief gedeponeerde archief. Het betreft hier stukken van de gemeenteontvanger, de Commissie ter voorziening in de nood der armen en behoeftigen, de Vereniging tot ondersteuning van behoeftigen, het Burgerlijk Armbestuur, de Commissie tot wering van schoolverzuim en de Luchtbeschermingsdienst. Bij de inventarisatie werd streng de hand gehouden aan de regels betreffende het handhaven en herstellen van de oude archieforde. Slechts in een enkel geval is hiervan afgeweken. Omwille van het gemak van de gebruiker zijn de jaarlijkse gemeente- en landbouwverslagen uit de serie bij burgemeester en wethouders ingekomen en minuten van uitgaande stukken gelicht en in twee afzonderlijke inventarisnummers ondergebracht. Een bundel met bij de burgemeester als ambtenaar van de Burgerlijke Stand ingekomen stukken is uit de serie bij de burgemeester ingekomen en minuten van uitgaande stukken verwijderd en overgebracht naar het bij het gemeentearchief gedeponeerde archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Het oudste zogeheten 'vroonboek', een register houdende de door de koewachter opgegeven namen der eigenaren der koeien en paarden die op de stadsgrond grazen over de periode 1740-1753, dat omstreeks 1950 nog aanwezig was, werd bij de inventarisatie niet meer aangetroffen.
4. Aanwijzingen voor de gebruiker
5. Literatuur
Kenmerken
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
25 meter
Jaar bewerking:
2007
Collectie:
Gemeente Veere
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS