Uw zoekacties: Stad en Gemeente Westkapelle 1643-1944, (1634) 1643-1944 (1964)
x2260 Stad en Gemeente Westkapelle 1643-1944, (1634) 1643-1944 (1964) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

2260 Stad en Gemeente Westkapelle 1643-1944, (1634) 1643-1944 (1964) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
2. Geschiedenis van het archief
sluiten
2260 Stad en Gemeente Westkapelle 1643-1944, (1634) 1643-1944 (1964)
Inleiding
2. Geschiedenis van het archief
Organisatie: Zeeuws Archief
Bij het ontstaan van de archiefvorming te Westkapelle is de rol van de secretaris van bijzonder belang. Zo constateerde stadssecretaris Samuel Morjou in 1668 dat 'in voortijden aengaende alle de resolutien van de magistraet geene notulen en zijn gehouden' (inv.nr 1). Om aan deze situatie een einde te maken, werden door hem direct acht verschillende registers in gebruik genomen. Besluiten van de magistraat werden voortaan opgenomen in het resolutieboek, weeszaken in het weesboek, gerechtelijke akten in de 'ordinaire en 's heeren rolle', de transportakten in het 'register van passeeringe', de verpachtingen in het 'verpachtboeck', de rekeningen in het rekenboek, de voordracht en verkiezing van de leden van de magistraat in het 'boek van nominatie en electie' en de inschrijving van nieuwe poorters in het poorterboek.
Het besluit van 1668 betekende in zekere zin het begin van de archiefvorming te Westkapelle want met uitzondering van het rechterlijk archief is het middeleeuws archief verloren gegaan. Reeds op het einde van de vijftiende eeuw bleek dat veel stukken door vocht en de tand des tijds waren aangetast. Op verzoek van de magistraat moesten de keur van 1223 en een privilegebrief uit 1361 om een jaarmarkt te mogen houden in 1477 door Maria van Bourgondië worden vernieuwd en bevestigd 'overmits die soute lucht van der zee, daer dieselve steede op ghelegen is, met veel andere ende diversche privilegiën al gheheel vergaen was, alzoo dat men daeraf niet ofte weynich int gescrifte vinden en conde, dan die segel' (Baart, 33). Ook aan einde van de achttiende eeuw ging veel archief door vochtschade verloren. Tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) werd het stadhuis dermate beschadigd dat talloze lekkages de boeken aantasten en de secretarie er niet meer gehouden kon worden. Zoals eerder vermeld moest daarvoor omstreeks 1800 worden uitgeweken naar de privéwoning van de secretaris en dit verklaart mogelijk de reeds in 1889 geconstateerde afwezigheid van archiefbescheiden uit de Bataafse en Franse tijd (Baart, 115-116).
De archieven van de vierschaar en het gerecht en van de weeskamers van Westkapelle en Westkapelle-Buiten werden in 1811 overgedragen aan het Vredegerecht te Vlissingen en verhuisden later naar de Arrondissementsrechtbank te Middelburg. Ze werden in 1884 en 1887 overgedragen aan de voorganger van het Rijksarchief in Zeeland en in 1914 door L.W.A.M. Lasonder opgenomen in zijn verzamelinventaris van de archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen op de Zeeuwse eilanden tot 1811 (inv.nrs 811-903 [Stad Westkapelle] en inv.nrs 1019-1070 [Westkapelle-Buiten]). Uiteindelijk kwamen alle stukken onder beheer van de Gemeente Westkapelle. Na de fusie van 1997 kwam het beheer van het archief terecht bij de nieuwe Gemeente Veere, het archief bleef echter in het gemeentehuis te Westkapelle berusten. In 1999 besloot de Gemeente Veere de archieven over te dragen aan het Zeeuws Archief. Eind 1999 werden ze daadwerkelijk naar de toen gereedgekomen depots overgebracht. Een ongedateerde plaatsingslijst getiteld 'Gemeente Westkapelle. Inventaris van het oud archief', waarschijnlijk rond 1950 samengesteld door L. Kaland, fungeerde tot en met begin 2002 als toegang op het archief.
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Aanwijzingen voor de gebruiker
5. Literatuur
Kenmerken
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
25 meter
Jaar bewerking:
2007
Collectie:
Gemeente Veere
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS