Uw zoekacties: Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC), 1720-1889

20 Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC), 1720-1889 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
1. Woord vooraf (2011)
2. Inleiding (1951)
3. Bijlagen (2009)
Inventaris
5. Overige
1772b Inventaris van het archief, samengesteld door M.H. van Visvliet, [1890]. 1 band i
20 Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC), 1720-1889
Inventaris
5. Overige
1772b
Inventaris van het archief, samengesteld door M.H. van Visvliet, [1890]. 1 band
Datering:
[1890]
Vorm:
1 band
NB:
De inventaris is opgemaakt na de schenking van het archief door de directie aan de Provinciale Bibliotheek van Zeeland in 1888. De bibliothecaris belastte archivaris M.H. van Visvliet met het samenstellen van een inventaris die hij in 1888-1889 vervaardigde, waarna de bibliotecaris deze in november 1889 toezond aan de Commissie voor de Provinciale Bibliotheek (Provinciaal Verslag 1888, III, 18 en 1889, III, 24). Tussen 1890 en 1951 fungeerde deze inventaris in het Rijksarchief in Zeeland als de toegang op het archief.
Specificatie:
De tussen 1980 en 2012 afzonderlijk genummerde stukken:
- Extract uit de resoluties van 20 februari 1728 en 12 januari 1729 genomen bij de Heren Hoofdparticipanten in de Compagnie van Commercie der stad Middelburg, gedrukt [voorheen 42], scan 0003-0006
- Notulen vergadering van directeuren en hoofdparticipanten, 12 januari 1729. 1 katern [voorheen 42], scan 0006-0008
- Inventarissen van touwwerk, gesponnen garens en hennep, 1837-1844. 1 omslag [voorheen 1556], scan 0009-0022
- Facturen en rekeningen van hennep, 1832-1847. 1 omslag [voorheen 1560], scan 0023-0040

En de niet nader beschreven ingevoegde stukken uit de nummers:
- 1560
- 1772a
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Zeeuws Archief

Kenmerken

Datering:
1720-1889
Andere namen:
Commercie Compagnie van Middelburg (CCvM), Middelburgse Commercie Compagnie (MCC)
Vestigingsplaats:
Middelburg
Omvang:
100 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1945-1950
Titel publicatie:
W.S. Unger, Het archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie ('s-Gravenhage 1951)
Opmerking:
Dit archief is in 2013-2015 gedigitaliseerd in het kader van Metamorfoze - Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed. De originele stukken worden in de studiezaal niet meer ter inzage gegeven. Een index op persoonsnaam van de bemanningsleden voorkomende in de monsterrollen over de periode 1721-1802 is beschikbaar via het personenzoeksysteem Zeeuwen Gezocht.
Beschrijving:
De Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) was een onderneming die in de achttiende eeuw een grote rol in de internationale handel in slaven had. Het archief van de MCC is uniek omdat hierin de administratie over de slavenhandel vrijwel volledig en intact aanwezig is. Dat maakt dit archief wereldwijd tot een uiterst zeldzame bron van gedetailleerde administratieve gegevens over de handel in slaven. The Archives of the Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) ['Trade Company of Middelburg'], are both a unique and, from a global perspective, crucial collection of documentary heritage, that allows a greater understanding of the slave trade in the so-called triangle trade from Middelburg, the capital of the province of Zeeland in the Netherlands, across the Atlantic in the 18th century (1730-1800).
Inzage:
Online
Bijzonderheden:
Op 25 mei 2011 is het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) geplaatst op de UNESCO werelderfgoedlijst van documenten 'Geheugen van de Wereld'. On May 25, 2011 the archive of the Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) was inscribed on the UNESCO International Register 'Memory of the World'.

logo
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Thema trefwoorden: