Uw zoekacties: Eerstaanwezend Ingenieur (EAI) te Vlissingen, 1814-1878
x173.1 Eerstaanwezend Ingenieur (EAI) te Vlissingen, 1814-1878 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

173.1 Eerstaanwezend Ingenieur (EAI) te Vlissingen, 1814-1878 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
2. Geschiedenis van het archief
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
sluiten
173.1 Eerstaanwezend Ingenieur (EAI) te Vlissingen, 1814-1878
Inleiding
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
Organisatie: Zeeuws Archief
Het archief van de EAI te Vlissingen bestaat voornamelijk uit ingekomen stukken. Deze werden tot en met 1875 gerubriceerd naar afzender. De garnizoensboeken, registers waarin de EAI alle belangrijke zaken betreffende de vesting moest bijhouden, ontbreken. Hierin werden ook de agenda's van ingekomen stukken bijgehouden en de uitgaande stukken afgeschreven (zie instructie in inv.nr 1, agendanr 63). Later ging men veelal aparte agenda's en brievenboeken bijhouden. Ook deze registers zijn niet aangetroffen. Alleen van een paar jaren zijn enkele minuten van uitgaande stukken bewaard gebleven (inv.nrs 143-146). Voor een gedegen onderzoek zal het daarom vaak noodzakelijk zijn tevens de archieven te raadplegen van de functionarissen met wie de EAI correspondeerde, vooral die van zijn directe meerdere. Een overzicht van de organisatie der genie in Nederland, met daarin aangegeven wie de directe meerdere van de EAI te Vlissingen was, is opgenomen in bijlage 2. Ook het archief van de EAI te Bergen op Zoom bevat vele stukken betreffende genieaangelegenheden in Zeeland, niet alleen betreffende Zeeuwse vestingen maar in de twintigste eeuw ook over de bouw van marechausseekazernes en luchtwachttorens (Brabants Historisch Informatie Centrum, Dienst der Genie in Noord-Brabant 1735-1979 [toegang 109], inv.nrs 24-145).
In het archief van de EAI te Vlissingen bevinden zich nauwelijks kaarten en tekeningen. Wellicht wordt dit veroorzaakt door het feit dat op 27 juli 1814 de 3de Directie van Fortificatiën order gaf aan de eerstaanwezendschappen om alle 'kaarten, plans en papieren van vestingen en fortificaties' over te dragen aan kolonel De Man, directeur van het 'Bureau Topographique' te 's-Gravenhage (inv.nr 1, agendanr 29, d.d. 27 juli 1814). Op 28 september 1814 bevestigde deze per brief de ontvangst van tekeningen en plans afkomstig van de EAI te Vlissingen. Ook later werden regelmatig kaarten naar Den Haag opgestuurd. In 1865 werden uit het archief van de EAI niet meer nodig geachte stukken naar de 2de Inspectie van Fortificatiën verzonden.
Bij bronverwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Vlissingen (EAI Vlissingen), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, EAI Vlissingen, inv.nr(s) ...
4. Bijlagen
Inventaris
Kenmerken
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
4,5 meter
Jaar bewerking:
1993
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS