Uw zoekacties: Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuwse Eilan...

10 Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), 1456-1811 (1852) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
1. Inleiding ‘Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden’ (L.W.A.M. Lasonder, 1914)
2. Inleiding 'Rechterlijke Archieven van Middelburg' (W.O. Swaving, 1906)
3. Inleiding ‘Notariële Archieven van Middelburg’ (W.O. Swaving, 1917)
Regestenlijst
Regesten van akten daterende vóór 17 april 1577 die zijn uitgegaan van colleges of personen van wie de archieven niet in deze inventaris zijn beschreven. Voor een toelichting op de samenstelling van de regestenlijst zie de inleiding, paragraaf 'Regestenlijst'.
44 1548 Maart 20
Baljuw, burgemeesters en schepenen (der stad Goes) geven een ordonnantie op het loon voor de schippers en stuurlieden van schepen met in te voeren goederen.
Actum den XXen Marcii anno voirscreven (anno XVcXLVIII naer Utrecht)
10 Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), 1456-1811 (1852)
Regestenlijst
44
1548 Maart 20
Baljuw, burgemeesters en schepenen (der stad Goes) geven een ordonnantie op het loon voor de schippers en stuurlieden van schepen met in te voeren goederen.
Actum den XXen Marcii anno voirscreven (anno XVcXLVIII naer Utrecht)
Datering:
1548 Maart 20
Opmerkingen:
Afschrift in inv.nr 1741, folio 4.
Organisatie: Zeeuws Archief
Ongeopende brieven (letterlocking)
Tijdens digitalsering van archiefstukken worden af en toe brieven aangetroffen die nog nooit geopend werden en dus niet gelezen zijn door de geadresseerden aan wie ze gericht waren. Eeuwenlang zaten brieven niet 'verpakt' in een envelop; die uitvinding deed pas in de negentiende eeuw haar intrede. Het briefpapier zelf was in die tijd zijn eigen envelop. Mensen bedachten allerlei manieren om het papier te vouwen. De techniek van het zodanig vouwen en bewerken van papier dat je brief beveiligd is tegen ongeoorloofd openen en lezen, wordt letterlocking genoemd. Vaak was dit vouwen even persoonlijk als een handtekening van de afzender.
Het proces van briefvouwen dateert volgens Wikipedia al uit de 13e eeuw, wat correspondeert met de beschikbaarheid van flexibel schrijfpapier in de westerse geschiedenis. Letterlocking maakt gebruik van kleine sleuven, lipjes en gaten die rechtstreeks in een brief worden geplaatst, die in combinatie met vouwtechnieken worden gebruikt om de brief (‘letterpacket’) vast te zetten, waardoor wordt voorkomen dat de brief wordt gelezen zonder zegels of slips te verbreken, wat het briefgeheim ten goede komt. Deze vouwen en gaten kunnen extra worden vastgezet met touw en zegellak. Hiermee voorkwam je dat brisante briefinhoud in handen kwam van pottenkijkers.
Het project Letterlocking.org van onderzoekers Jana Dambrogio (MIT) en Daniel Starza Smith (King's College, Londen) houdt zich bezig met de reconstructie van het vouwen en verzegelen van vroegmoderne brieven. Het laat zien dat mensen verschillende vormen van briefvouwen toepasten voor verschillende doeleinden. De uitdaging is hierbij is om de brieven opgevouwen te onderzoeken, want zo blijft de manier waarop de brief gevouwen en verzegeld intact. Tegenwoordig is dit mogelijk door gebruik te maken van een krachtig röntgenapparaat. Het Zeeuws Archief heeft de bij digitalisering aangetroffen ongeopende brieven overigens wel ‘gewoon’ geopend.
Voor meer informatie over deze geavanceerde scantechnologie de volgende artikelen:

- NWO: Virtuele briefopener ontsluit nieuw onderzoeksterrein
- NOS: Wetenschappers lezen ongeopende brief uit 17de eeuw met scantechnologie

Naar aanleiding van het project ‘Signed Sealed & Undelivered’ publiceerde het Zeeuws Archief enkele jaren geleden op haar website reeds een artikel over ongeopende poststukken: Briefgeheimen uit de vouwen

Kenmerken

Datering:
1456-1811 (1852)
Andere namen:
Oud Rechterlijk Archief, Oude Rechterlijke Archieven (ORA), Oud Notarieel Archief, Oude Notariële Archieven (ONA), Weeskamerarchief, Weeskamerarchieven, RAZE, "Lasonder", "Las."
Omvang:
90 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1889-1895, 1900-1904, 1914
Titel publicatie:
L.W.A.M. Lasonder, De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. [Deel 1]: De Zeeuwsche eilanden 1456-1811 (1852) ('s-Gravenhage 1914)
waarin geïncorporeerd:
- M.H. van Visvliet [inventaris], W.O. Swaving [inleiding], Inventaris der rechterlijke archieven van Middelburg door den vorigen archivaris dier gemeente (Middelburg 1906) [archieven zelf verloren gegaan]
- [W.O. Swaving], Archieven der Middelburgsche notarissen, tot 1811, berustende in het Gemeente-Archief te Middelburg', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 39 (1916), I ('s-Gravenhage 1917) 24-124 [archieven zelf verloren gegaan].
Opmerking:
In 1940 zijn de volgende inventarisnummers verloren gegaan: 258, 286, 368, 370, 373-377, 450-451, 453-454, 476, 946, 1076-1080, 1187, 1188, 1296, 1305, 1306, 1310-1311, 3106, 3110, 3111, 3146, 3147, 3167, 5539-5541. De archieven van de vierschaar, de weeskamer en de notarissen van de stad Middelburg, die niet in deze inventaris waren beschreven, zijn eveneens geheel verloren gegaan. De verloren gegane nummers zijn in de inventaris als zodanig gemerkt. Enkele onderdelen zijn overgedragen aan gemeentelijke archiefdiensten, dit is bij de betreffende beschrijvingen vermeld.
Beschrijving:
Verzamelinventaris van de archieven van de gerechten, weeskamers en notarissen in het gewest Zeeland (het huidige Zeeland zonder Zeeuws-Vlaanderen [het voormalige Staats-Vlaanderen])
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland