Uw zoekacties: Buurtbusvereniging "Beerzerveld en omstreken"
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Inleiding
508 Buurtbusvereniging "Beerzerveld en omstreken"
Inleiding
Organisatie: Gemeentearchief Ommen
Frederik Eliza baron Mulert werd op 9 december 1858 in Ommen geboren en overleed op 26 februari 1933 te Loosduinen.

Frederik Mulert was een van de acht kinderen van Frederik Willem Nicolaas baron Mulert, die in Ommen als notaris, plaatsvervangend kantonrechter en als lid van de gemeenteraad zijn sporen wel verdiend had. Frederik heeft carrière gemaakt bij de Koninklijke Marine. De H.M. Torpedoboot 'Piet Hein' was de laatste boot waarop hij gediend heeft als commanderend officier. Hij vernoemde zijn huis aan de Zeesserweg naar die 'Piet Hein'.

Baron Mulert was begaan met het welzijn van de mensen in Ommen. Zo stichtte hij een 'Koffiehuis van den Volksbond' om het alcoholmisbruik tegen te gaan. Het koffiehuis was gevestigd in het mooie pand van de voormalige boekhandel Van Eerten op de hoek Kruisstraat – Brugstraat.

Zijn betrokkenheid bij het welzijn van de mensen in de gemeente Ommen blijkt ook uit zijn testament. Daarin had hij bepaald dat de gemeente Ommen universeel erfgenaam zou zijn. Deze bepaling was door de erflater als volgt omschreven:

'Uit mijne nalatenschap zullen allereerst worden voldaan alle schulden en lasten daarop drukkende en alle kosten daaraan verbonden ter zake de vereffening des boedels. Mijn landhuis ‘Piet Hein’ met tuin en het verder saldo mijner nalatenschap zullen moeten dienen tot stichting of ingebruikneming van een inrichting voor verpleging van zieken of zoo het kapitaal daarvoor niet geheel voldoende is, als bijdrage kunnen strekken te einde de daarstelling van zodanige inrichting te bevorderen. Zolang het kapitaal tot voormeld doeleinde niet geheel is benut, zal het als een bijzonder fonds van het algemeen belang moeten worden beheerd en belegd.
In de vergadering van de Ommer gemeenteraad van 29 maart 1933 werd de erfenis aanvaard. Vervolgens werd bij raadsbesluit van 15 juni 1933 de F.E. Baron Mulertstichting in het leven geroepen met als doel het landhuis ‘Piet Hein’ aan de Zeesserweg 5 te exploiteren voor verpleging van zieken en beheer van het kapitaal. Het landhuis heeft onder andere gediend als dagsanatorium, kraamcentrum, tijdelijke ambtswoning voor de burgemeester, bejaardenwerk, sociaal-cultureel werk en de sociaal-pedagogische dienst.

In 1996 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, waarbij is bepaald dat het kapitaal besteed moet worden aan de gezondheidszorg en aanverwante terreinen ten behoeve van de inwoners van de gemeente Ommen en welke niet op een andere wijze gefinancierd kunnen worden. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden. De burgemeester van Ommen is ambtshalve lid en voorzitter van het bestuur.

De F.E. Baron Mulertstichting is gevestigd in Ommen en richt zich in de eerste plaats op instellingen uit de gemeente Ommen. Ook stelt de stichting geld beschikbaar aan organisaties die werken ten behoeve van inwoners van de gemeente Ommen.

De F.E. Baron Mulertstichting ondersteunt jaarlijks een incidenteel doel of project dat in het teken staat van de gezondheidszorg in de gemeente Ommen. Inwoners kunnen een aanvraag voor een financiële ondersteuning doen.

Jaarlijks stelt de stichting organisaties in de gelegenheid om een financiële bijdrage aan te vragen voor een bepaald doel of activiteit. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
- de activiteit moet passen binnen de doelstelling van de stichting;
- de activiteit moet niet op een andere wijze kunnen worden gefinancierd;
- het moet gaan om een incidentele activiteit.
Kenmerken
Datering:
1985-1994
Auteur:
Johan Seekles
Beschrijving:
10 omslagen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS