Uw zoekacties: Gewestelijk Arbeidsbureau Het Gooi
x844 Gewestelijk Arbeidsbureau Het Gooi ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

844 Gewestelijk Arbeidsbureau Het Gooi ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de bewerking
844 Gewestelijk Arbeidsbureau Het Gooi
Inleiding
3. Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Noord-Hollands Archief
In 2005 zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter bewerking aan de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten aangeboden de archieven van de arbeidsbureaus, districtsbureaus, regionale besturen voor de Arbeidsvoorziening en hun taakvoorgangers over de periode 1913 - 1993. Tussen 2005 - 2007 zijn de archieven geselecteerd en geïnventariseerd.
Doel van de bewerking was de archieven in een zodanige staat te brengen, dat ze voldoen aan de normen voor de goede, geordende staat en ze overgebracht kunnen worden naar het Nationaal Archief (NA) en de regionaal historische centra (RHC's). Daarbij is overeengekomen dat er per provincie een klassieke inventaris wordt vervaardigd, een verzamelband, waarin elke betreffende archiefvormer met een eigen nummering wordt opgenomen. De archiefbescheiden van vóór 1940 worden afgescheiden omdat de bureaus toen gemeentelijke instellingen waren en overgedrageen aan het NA en de RHC’s.
Voor de kerntaak van de archiefvormende organen is bij de selectie gebruik gemaakt van de volgende selectielijst (de selectie van de archieven heeft in 2005 plaatsgevonden onder de toen geldende selectiegrondslagen. Het toegankelijk maken van de te bewaren archiefbestanden is niet beïnvloed door de actualisatie van de selectiegrondslagen):
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein 'Arbeidsvoorzieningenbeleid' vastgesteld: 11 november 2004/Nr. C/S/04/2452, gepubliceerd in de Staatscourant van 13 januari 2005, nr. 9;
Daarnaast is gebruik gemaakt van:
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein 'Beheer van de Rijksbegroting' over de periode 1945 - 2000, vastgesteld: 8 januari 1998/Nr. 98.31.RWS/JW, gepubliceerd in de Staatscourant van 30 juli 1998, nr. 142. Geactualiseerd bij besluit van 25 januari 2005/Nr. C/S/05/142, gepubliceerd in de Staatscourant van 31 maart 2005, nr. 62;
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het beleidsterrein 'Inkomens- en Arbeidsvoorwaarden' over de periode 1940 - 1994, vastgesteld: 2 juni 1998/RAD/B&T/98.18/CZ, gepubliceerd in de Staatscourant van 1999, nr. 44;
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het College van Toezicht Sociale Verzekeringen en rechtsvoorgangers en de overige onder de minister ressorterende actoren op het beleidsterrein 'Sociale Verzekeringen' over de periode [1940] 1997 - 2003 vastgesteld: 18 februari 2002/R&B/OSA/2002/575, gepubliceerd in de Staatscouranten van 6, 7 en 8 mei 2002, de nrs. 85, 86 en 87;
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein 'Arbeidsverhoudingen bij de Overheid' over de periode 1945 - 1995 (1997) vastgesteld: 3 september 2001/R&B/OSA/2001/873, gepubliceerd in de Staatscourant van 16 oktober 2001, nr. 200;
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein 'Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel' over de periode 1945 - 1996 vastgesteld: 3 september 2001/R&B/OSA/2001/873, gepubliceerd in de Staatscourant van 16 oktober 2001, nr. 200;
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein 'Formatiebeleid, Arbeidsmarktbeleid en Personeelsontwikkeling en Mobiliteit' over de periode 1945 - 1996 vastgesteld: 3 september 2001/R&B/OSA/2001/873, gepubliceerd in de Staatscourant van 17 oktober 2001, nr. 201;
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein 'Arbeidsomstandigheden bij de Overheid' over de periode 1945 - 1996 vastgesteld: 3 september 2001/R&B/OSA/2001/873, gepubliceerd in de Staatscourant van 17 oktober 2001, nr. 201;
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein ‘Personeelsinformatievoorziening en Administratie' over de periode 1945 - 1996 vastgesteld: 3 september 2001/R&B/OSA/2001/873, gepubliceerd in de Staatscourant van 17 oktober 2001, nr. 201;
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein 'Sociale Voorzieningen' vastgesteld: 7 december 2000/R&B/OSTA/2000/2087, gepubliceerd in de Staatscourant van 23 februari 2001, nr. 39;
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein 'Overheidsinformatievoorziening' vastgesteld: 11 juli 2003 C/S/03/1697, gepubliceerd in de Staatscourant van 20 oktober 2003, nr. 202;
-De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein ‘Arbeidsverhoudingen’ over de periode 1945 - 1994, vastgesteld 18 februari 2002/R&B/OSA/2002/574, gepubliceerd in de Staatscourant van 11 april 2002, nr. 70. Gerectificeerd bij besluit van 7 november 2002/nr. C/S/02/3693.
Voor de selectie hadden de archieven een omvang van ca. 561 meter. Het geheel was niet te splitsen naar de diverse archiefvormers omdat de archiefbestanden voor de bewerking door elkaar stonden.
Het archief is na bewerking, met uitzondering van het te vernietigen bestand, het vreemd archief en de termijnstukken, verzonden naar het Nationaal Archief en de regionaal historische centra in het land. Dat bestaat uit 47,4 meter te bewaren archiefbescheiden en 0,875 meter archiefbescheiden van vóór 1940. Het vreemd archief en de termijnstukken, met een omvang van 15,25 meter, zijn naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teruggezonden.
De vernietiging van de 497,475 meter archiefbescheiden is, na toestemming van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij brief van 30 juni 2005, kenmerk DAZ/B&A DIV/05/50128, gerealiseerd door Van Gansewinkel Nederland BV.
Voor het Noord-Hollands Archief betekent het dat er 2,625 meter te bewaren archiefbescheiden zijn overgedragen.
Voor de materiële staat van het archief is de bewerking van het te bewaren gedeelte uitgevoerd conform artikel 11 van het Archiefbesluit en de Regeling Duurzaamheid Archiefbescheiden.
Kenmerken
Datering:
1969-1990
Omvang in meters:
0,30
Periode documenten:
1969-1990
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 844 inv. nrs. 1-10.
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS