Uw zoekacties: Dienst Openbare Werken van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp
x7046 Dienst Openbare Werken van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

7046 Dienst Openbare Werken van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de dienst
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
7046 Dienst Openbare Werken van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp
Inleiding
3. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Noord-Hollands Archief
De inventarisatie omvat de periode 1964-1979. Het jaar 1964 is als begindatum genomen, omdat de dienst in dat jaar ingevolge artikel 252 van de gemeentewet als tak van dienst werd ingesteld. Het jaar 1979 heb ik als einddatum genomen, omdat het archief in dat jaar werd afgesloten. Vanaf 1980 is gekozen voor archiefvorming waarbij bewaring of vernietiging van de dossiers is ingebouwd in de dagelijks te verrichten werkzaamheden.
Het archief werd bij de inventarisatie in goede en geordende toestand aangetroffen in de archiefruimte van de Dienst Openbare Werken aan de Burgemeester Pabstlaan te Hoofddorp. Voor de indeling van het archief is gebruik gemaakt van de archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (herziene druk 1971) omdat het archief volgens deze indeling was geordend. Tijdens de inventarisatie bleek dat volledige toepassing van bovengenoemde archiefcode, zoals gebruikelijk op een secretariearchief, voor een technische dienst van Openbare Werken als minder juist was aan te merken. Daarom werd het beheer van gronden en het bouwrijp maken en afwerken van gronden herplaatst op de hoofdgetallen -1.711 en -1.712 van de archiefcode van de VNG. In verband met gewijzigde inzichten is de aanleg van speelgelegenheden, met uitzondering van de aanleg bij het bouwrijp maken en afwerken van gronden, en de aanleg van wandelparken herplaatst naar het begrip recreatieve voorzieningen.
Daar de gemeente Haarlemmermeer bestaat uit een groot aantal woonkernen, is hiermee bij de inventarisatie rekening gehouden. Zo is veelal eerst het begrip algemeen gehanteerd, waarna is overgegaan op rangschikking per woonkern. Binnen de woonkernen is de chronologie toegepast. Voor een nadere onderverdeling bij de woonkernen Hoofddorp en Nieuw-Vennep is bij het bouwrijp maken van gronden een verdeling gemaakt in centrum en windstreken. Hierbij kan worden opgemerkt, dat Kalorama, Graan voor Visch, Pax en Bornholm te Hoofddorp en Linquenda en Welgelegen te Nieuw-Vennep boerderijen waren, waarvan de landerijen hoofdzakelijk lagen in de bestemmingsplannen, die ten uitvoer zijn gebracht of nóg zullen worden voltooid.
Sommige zaken zijn begonnen vóór of beëindigd na het tijdstip van de inventarisatie. In het eerste geval betrof het zaken die bij de Dienst van Gemeentewerken waren begonnen, doch door de wijziging in taakstelling door de Dienst Openbare Werken dienden te worden gerealiseerd. In het tweede geval betrof het zaken, waarbij de logica gebood deze als geheel bijeen te houden. Als voorbeeld wordt genoemd het bouwrijp maken van gronden in Pax te Hoofddorp. In beide gevallen zijn de dossiers integraal in de inventaris opgenomen.
Dossiers over bedrijfsbegrotingen en de persoonsdossiers zijn niet in de inventaris opgenomen, omdat deze primair berusten in het secretariearchief. De kopieën ten behoeve van de dienst zijn vernietigd of op vernietigingstermijn gesteld.
Vernietigingen uit het archief hebben plaatsgevonden in de jaren: 1978, 1981, 1982 en 1983. Verklaringen van de vernietigingen zijn in het archief opgenomen. Er is vernietigd met toepassing van de Lijst, houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken, dagtekende van na 1850, van 14 januari 1948. Voor de jaren 1984-1986 is, ten behoeve van de inventarisatie, een doorlopende machtiging tot vernietiging verleend door het college van Burgemeester en Wethouders, voor wat betreft de op termijn vernietigbare stukken.
De totale omvang van het geïnventariseerde archief bedroeg 52 m, waarvan 41 m voor vernietiging in aanmerking kwam.
De structuur van het archief heeft ertoe geleid dat een aantal rubrieken niet exclusief is ten opzichte van elkaar. Met name geldt dit voor de rubrieken riolering, wegen, bruggen en speelgelegenheden ten opzichte van de rubriek bouwrijp maken en afwerken van gronden.
Het geïnventariseerde archief werd in het kader van de Voortgezette Vorming Archiefbeheer in het cursusjaar 1983-1984 beschreven. De heer dr. A.J. Kölker, Provinciaal Inspecteur der Archieven in Noord-Holland, heeft mij bij deze cursus begeleid. Gaarne wil ik hem bedanken voor de prettige wijze, waarop hij mij gedurende de inventarisatiewerkzaamheden met raad en daad terzijde heeft gestaan.
Kenmerken
Datering:
1964-1979
Omvang in meters:
13,75
Periode documenten:
1964-1979
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Hoofddorp, Raadhuisplein
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 7046 inv. nrs. 1-466. Een gedeelte van het archief is niet geïnventariseerd. Inv. nr. 402 ontbreekt.
Gemeente:
Haarlemmermeer
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS