Uw zoekacties: Dienst Openbare Werken van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp
x7046 Dienst Openbare Werken van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

7046 Dienst Openbare Werken van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de dienst
7046 Dienst Openbare Werken van de gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp
Inleiding
1. Geschiedenis van de dienst
Organisatie: Noord-Hollands Archief
In 1949 werd de Dienst van Gemeentewerken ingesteld, die een aantal taken kreeg toebedeeld op het gebied van weg- en waterbouwkundige werken en bouwtechnische werken. Bij raadsbesluit van 19 december 1963 werd een nieuwe bedrijvenverordening vastgesteld. Deze verordening trad in werking op 1 januari 1964. In genoemde bedrijvenverordening werd de Dienst van Gemeentewerken met ingang van 1 januari 1964 opgeheven. Ervoor in de plaats kwamen twee nieuwe takken van dienst, namelijk de Bouwtechnische Dienst en de Dienst van Openbare Werken.
Voor de Dienst van Openbare Werken werd door Burgemeester en Wethouders op 6 februari 1964 vastgesteld de verordening regelende de omvang en de taak van de Dienst van Openbare Werken. Deze verordening trad in werking op 1 januari 1964.
De heer ir. A. Jonker, hoofd van de afdeling Weg- en Waterbouwkunde van de opgeheven Dienst van Gemeentewerken, werd benoemd tot directeur van de Dienst van Openbare Werken. Op 1 september 1964 trad de heer J. Beuse in dienst als hoofd van de afdeling Weg- en Waterbouwkunde. Op 1 januari 1969 volgde zijn benoeming tot adjunct-directeur. Beide heren waren eind 1979 nog in voornoemde functies bij de dienst werkzaam.
Door de groei van de gemeente namen de werkzaamheden in omvang toe. Wat dit voor de personeelsbezetting van de dienst betekende, volgt hieronder. Op 1 januari 1964 waren er 96 werknemers in dienst. Eind 1973 was dit toegenomen tot 168 werknemers en eind 1979 waren er 223 werknemers in dienst.
De taken van de dienst worden zeer uitvoerig in het derde artikel van de verordening, regelende de omvang en de taak van de Dienst van Openbare Werken omschreven. In het negende artikel van deze verordening wordt de organisatorische indeling van de dienst geregeld.
Een behoorlijk deel van de uit te voeren werkzaamheden werd verricht in het kader van het bouwrijp maken en afwerken van gronden. Onder het bouwrijp maken dient te worden verstaan het ophogen en egaliseren van de gronden, het aanleggen van hoofdrioleringen, kabels en leidingen, het aanleggen van waterpartijen, draineren en het aanleggen van bouwwegen. Onder het afwerken van gronden dient te worden verstaan het aanleggen van de definitieve bestratingen, het aanleggen van speelplaatsen, de bouw van bruggen en viaducten, het aanbrengen van de openbare verlichting en het aanleggen van parkeerplaatsen.
Naast de uitoefening van een aantal zelfstandige taken, werd geadviseerd over zaken het vakgebied betreffende. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 7 augustus 1978 is een deel van de adviserende taken aan de dienst gemandateerd. Zonder volledig te zijn, worden met name genoemd de vergunningen tot wederopzegging respectievelijk voor ingebruikgeving van grond om niet en werken van of ten behoeve van derden.
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
Kenmerken
Datering:
1964-1979
Omvang in meters:
13,75
Periode documenten:
1964-1979
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Hoofddorp, Raadhuisplein
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 7046 inv. nrs. 1-466. Een gedeelte van het archief is niet geïnventariseerd. Inv. nr. 402 ontbreekt.
Gemeente:
Haarlemmermeer
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS