Uw zoekacties: Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) van Haarlemmermeer ...
x7022 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) van Haarlemmermeer te Hoofddorp ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

7022 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) van Haarlemmermeer te Hoofddorp ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis
7022 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) van Haarlemmermeer te Hoofddorp
Inleiding
1.
Geschiedenis
Organisatie: Noord-Hollands Archief
In 1910 stelde de gemeente Haarlemmermeer een Gezondheidscommissie in. Wettelijk was de instelling van gezondheidscommissies geregeld bij Koninklijk Besluit van 21 januari 1910. Dit besluit bepaalde dat gemeenten met meer dan 18.000 inwoners een Gezondheidscommissie moesten instellen. De uitgaven van zo'n commissie kwamen voor rekening van de gemeente.
De leden van de gezondheidscommissie waren: J.H. Nanninga, arts te Hoofddorp; J.H. van Dorsten, arts te Nieuw-Vennep; W.G. de Heij, architect te Hoofddorp; F. Borst, agent van de Holland-Amerika lijn te Hoofddorp en H.A. van Riel-Smeenge te Hoofddorp De eerste voorzitter van de commissie was J.H. Nanninga. De eerste commissievergadering vond plaats op 13 september 1910.
De Gezondheidscommissie was een uitvloeisel van de wettelijke regelingen inzake het staatstoezicht op de volksgezondheid. Het staatstoezicht verricht onderzoek naar de staat van de volksgezondheid en geeft aanwijzingen en de middelen ter verbetering daarvan. Ze handhaaft bestaande wetten en verordeningen op dat gebied. Het staatstoezicht is als volgt geregeld: hoofdinspecteurs der volksgezondheid, inspecteurs en aangewezen ambtenaren en gezondheidscommissies.
Voor 1910 kende de gemeente Haarlemmermeer ook al een vorm van gezondheidscommissie. De naam van deze commissie werd ook wel omschreven als medische politie. Een resumé van de jaarlijkse werkzaamheden van deze commissie is terug te vinden in de gemeentelijke jaarverslagen.
Het takenpakket van de Gezondheidscommissie was zeer uitgebreid en omvatte de toezicht op de volgende zaken:
1. Toestand van water, bodem en lucht
- vervuiling van waterlopen en sloten
- verzamelen en afvoeren van vuil en afvalwater van rioleringen en toiletten
- verontreiniging van de lucht, stankoverlast
- begraafplaatsen
- zwembaden
2. Volkshuisvesting
- verbetering van woningen
- onbewoonbaarverklaring, ontruiming, sluiting en afbraak
- onteigening
- woningonderzoek
3. Ziekten
- besmettelijke ziekten, immunisering, epidemieën
- ontsmetting
- medisch-hygiënisch schooltoezicht
4. Geneeskundige armenzorg
5. Drinkwatervoorziening, aansluitingen op het waterleidingnet
6. Levensmiddelen en genotmiddelen
7. Arbeid en hygiëne (scholen, werkplaatsen etc).
Met ingang van 18 januari 1934 werden, krachtens de wet van 14 december 1933 de in 1910 ingestelde gezondheidscommissies opgeheven. Deze opheffing was uitsluitend bedoeld als bezuinigingsmaatregel. Door het verdwijnen van de gezondheidscommissies ontstond een hiaat in de organisatie van het algemene staatstoezicht op de volksgezondheid. Voor Haarlemmermeer betekende het, dat de inwoners een instantie moesten missen, tot wie ze zich konden richten met vragen of klachten over de volksgezondheid. De gezondheidscommissie werd als schakel tussen overheid en bevolking zeer gewaardeerd.
Een deel van de taak van de Gezondheidscommissie was in de loop van de jaren in veel gemeenten al overgenomen door plaatselijke geneeskundige- en gezondheidsdiensten. In Haarlemmermeer kende men in 1934 een dergelijke dienst nog niet. Het voortbestaan van een gezondheidscommissie in Haarlemmermeer zou daarom zeer gewenst zijn. Het besluit tot instelling van een plaatselijke gezondheidscommissie viel in de gemeenteraadsvergadering van 23 mei 1934.
Hoelang de commissie haar werk heeft gedaan valt niet precies op te maken. In 1961 zijn nog leden benoemd door de gemeenteraad, hoewel het nut van het voortbestaan van de Gezondheidscommissie op dat moment door dezelfde raad betwijfeld werd. Haarlemmermeer was toen nog de enige gemeente in Noord-Holland, die een dergelijke commissie in het leven hield.
Vermoedelijk heeft de commissie na 1961 weinig activiteiten meer ontplooid, aangezien de laatste notulen van de vergaderingen dateren van 27 september 1961. In de loop van de jaren zestig is een aantal werkzaamheden van de commissie geruisloos overgenomen door de gemeente. Te denken valt aan de regeling inzake de vuilverbranding en het oprichten van een GGD in Haarlemmermeer. Officieel is de Gezondheidscommissie nooit ontbonden.
In de loop van 1966 werd de organisatie van de GGD in oprichting uitgewerkt. De eerste directeur was H. Voorzanger. Tot de datum van zijn indiensttreding werd een aantal werkzaamheden die tot de taak van de toekomstige GGD behoorden, vervuld door de arts H.D. Nanninga.
Het kantoor van de GGD bevond zich in de beginperiode in het woonhuis van de directeur. Spreekuur werd gehouden in de dokterskamer van de gemeentelijke sociale werkplaats. In het eerste jaar werd ook een sociaal verpleegster aangesteld die zich bezig hield met het bemiddelen bij plaatsing van patiënten in verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen.
In september 1967 bracht de directeur van de GGD in oprichting een nota uit aan het gemeentebestuur, waarin hij bepleitte om samen met de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn een Districts Geneeskundige Dienst op te richten in plaats van een plaatselijke GGD.
In de daarop volgende jaren zijn vele gesprekken over een mogelijke oprichting gevoerd. In 1985 werd de eindrapportage 'DGD Amstelland en de Meerlanden' aan de colleges van de belanghebbende gemeenten aangeboden. (Amstelveen, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder Amstel)
Op 1 april 1987 kwam de Basisgezondheidsdienst Amstelland en de Meerlanden tot stand.
2. Verantwoording van de inventarisatie
Kenmerken
Datering:
1966-1987
Omvang in meters:
2,25
Periode documenten:
1966-1987
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-98.
Gemeente:
Haarlemmermeer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS