Uw zoekacties: Arrondissementsrechtbank Alkmaar
x633 Arrondissementsrechtbank Alkmaar ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

633 Arrondissementsrechtbank Alkmaar ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de instelling
2. Organisatie van de arrondissementsrechtbank
633 Arrondissementsrechtbank Alkmaar
Inleiding
2. Organisatie van de arrondissementsrechtbank
Organisatie: Noord-Hollands Archief
De arrondissementsrechtbanken worden verdeeld in "kamers". De kamers kunnen zijn "meervoudige kamers" of "enkelvoudige kamers". In de periode 1940-1949 behandelden bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam de Eerste, Tweede en Derde Kamer de burgerlijke handelszaken, de Vierde en Vijfde Kamer de meervoudige strafzaken en de Zesde Kamer de burgerlijke familiezaken, zoals zaken van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontkenning wettigheid van kinderen. In de maanden juli en augustus bestond er zowel voor de rechtspraak van burgerlijke zaken (handels- en familiezaken) als van strafzaken slechts één kamer, de zgn. Vacantiekamer. Een meervoudige kamer bestaat uit drie rechters, waarvan één de voorzitter, meestal een vice-president. De kamer wordt bijgestaan door een griffier. In strafzaken is daarbij ook een officier van Justitie.
De meervoudige kamers hebben raadkamers. In deze raadkamers worden de beschikkingen gegeven op de diverse rekestzaken.
Er is ook een aantal "enkelvoudige kamers" bijv.
De politierechter:
Hij behandelt de minder zware misdrijven. (belediging, mishandeling, geringe diefstal, in het algemeen die zaken, waarin de bewijslevering geen grote moeilijkheden oplevert). De politierechter kan alle bij de wet gestelde straffen en maatregelen opleggen, doch geen hogere gevangenisstraf dan zes maanden.
De economische politierechter:
Hij behandelt de economische delicten (deviezenfraude, overtreding vestigingswet), kortom alle misdrijven en overtredingen, opgesomd in de Wet Economische Delicten, die in de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd, zij het onder een andere benaming. Deze delicten houden verband met het economische leven, waarin de overheid veel meer dan vroeger een belangrijke rol speelt. Het zijn misdrijven indien ze opzettelijk worden gepleegd. Overigens zijn het overtredingen.
De kinderrechter:
Hij oordeelt alleen in strafzaken, indien zij uitsluitend minderjarige verdachten betreffen die op de dag van de eerste terechtzitting de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Zijn voornaamste taak ligt echter op het terrein van het familierecht en het burgerlijk recht in zoverre daarbij minderjarigen zijn betrokken. Zo kan de kinderrechter minderjarigen onder toezicht stellen en daartoe een gezinsvoogd benoemen. Ondertoezichtstellingen kunnen ook een bijkomende strafmaatregel zijn.
De president van de rechtbank behandelt de zogenaamde "kort gedingen". Dit zijn rechtsgedingen welke op korte termijn worden behandeld, omdat de aangevoerde kwestie een spoedeisend karakter heeft. Het kort geding is een belangrijk onderdeel van de taak van de president.
De meervoudige strafkamer van de rechtbank behandelt behalve de zwaardere misdrijven (welke niet door de politierechter worden behandeld) ook in appel de overtredingen welke in eerste instantie door de kantonrechter zijn behandeld en waarin hetzij de verdachte, hetzij de officier van Justitie, hetzij beiden in hoger beroep zijn gegaan.
Voorts worden door de rechtbank behandeld de procedures uit geldvordering boven een bepaald bedrag, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, scheiding van goederen, ontkenning wettigheid van kinderen, vaderschapsacties, ontbinding koopovereenkomst, ontbinding van huurovereenkomst, onteigeningen en nog een reeks andere handelszaken. Voorts faillissementszaken waarin de verificatievergaderingen, vaststelling uitdelingslijst, aanbieden van akkoord, rehabilitatie, opheffing faillissement, vernietiging faillissement, surseance van betaling en tal van andere rekestzaken, zoals voogdijzaken (ontheffing, ontzetting uit de ouderlijke macht of voogdij, bekrachtiging voorlopige toevertrouwing aan de raad voor de kinderbescherming (voorheen Voogdijraad), schorsing in voogdij en ouderlijke macht), verlenging plaatsing in krankzinnigengesticht, curatele, alimentatie (onderhoudsplicht), verkoop van onroerende goederen (bij weigering van medegerechtigden of bij minderjarigen onder curatele gestelde medegerechtigden); wijziging en toevoeging voornaam, verbetering registers van de burgerlijke stand).
De rechtbank verricht krachtens artikelen van wetboeken en bijzondere wetten een aantal buitengerechtelijke handelingen, voornamelijk het in bewaring nemen van gedeponeerde stukken.
3. Richtlijnen voor onderzoek in rechtbankarchieven
4. Geschiedenis van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar
5. Verantwoording van de bewerking
6. Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1970-1979
Omvang in meters:
111,60
Periode documenten:
(1958) 1970-1979 (1992)
Openbaarheid:
niet openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming directeur
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 633 inv. nrs. 1-1736.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS