Uw zoekacties: Arrondissementsrechtbank Amsterdam
x606 Arrondissementsrechtbank Amsterdam ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

606 Arrondissementsrechtbank Amsterdam ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de rechterlijke organisatie en arrondissementsrechtbank
2. Organisatie van de arrondissementsrechtbank
3. Richtlijnen voor onderzoek in rechtbankarchieven
4. Het archief
606 Arrondissementsrechtbank Amsterdam
Inleiding
4. Het archief
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Vanaf 1838 was de griffier van de arrondissementsrechtbank belast met het beheer van het archief, vanaf 1982 de arrondissementsgriffier, vanaf 1990 de directeur gerechtelijke ondersteuning en sinds 1998 de directeur stafdienst.
Het archief werd sinds de instelling van de arrondissementsrechtbank bewaard in de kelders en op de zolders van het oude Paleis van Justitie aan de Prinsengracht, waar tot op heden nog steeds het gerechtshof gehuisvest is.
Omstreeks 1890 kwam er op het terrein van het nieuwe Huis van Bewaring aan de Weteringschans een nieuw archiefdepot met de ingang aan de Leidsekade waar het archief van de burgerlijke zaken werd ondergebracht, tevens het notarieel archief. Het archief van de strafzaken bleef in het Paleis van Justitie. Bij uitbreiding van kantoorruimten in het Paleis van Justitie moest een groot deel van de archiefruimten opgeofferd worden en het archief aldaar ondergebracht, verhuisde naar het Rijksadministratiegebouw aan de Droogbak. Ook het archief van de burgerlijke zaken, ondergebracht in het archiefdepot aan de Leidsekade werd naar de Droogbak overgebracht, er waren reeds onderdelen van dit archief eveneens ondergebracht in het nieuwe kantongerechtsgebouw aan de Parnassusweg, bij het arrondissementsparket in de Ruysdaelstraat en in het kantongerechtsgebouw te Hilversum. In 1986 kwam er een nieuwe huisvesting voor het gehele centraal archief van de gerechtelijke diensten in het West-Indisch Pakhuis aan het 's-Gravenhekje in het centrum van de stad.
In 1995 kreeg het centraal archief een nieuwe behuizing aan de Joan Muyskenweg nabij Duivendrecht.
De archiefbescheiden van de jaren 1960-1969 werden voor het grootste deel in redelijk geordende staat aangetroffen. Veel voorbereidend werk is hiertoe reeds verricht toen in de jaren 70 van de vorige eeuw het archiefdepot aan de Leidsekade wegens sloop ontruimd moest worden. Reeds lang geleden waren de strafdossiers geschoond, d.w.z. dat de dossiers van strafzaken waarin minder dan één jaar gevangenisstraf was geëist of uitgesproken vernietigd waren, op het proces-verbaal van terechtzitting na, voor zover aanwezig (volgens ministeriële voorschriften van 21 februari 1936, daarna van 11 maart 1991).
In het verleden werden strafdossiers van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam tussen die van de rechtbank aangetroffen, waarschijnlijk abusievelijk gekomen omdat eertijds het archief van het Bijzonder Gerechthof in hetzelfde gebouw ondergebracht was als het archief van de strafzaken van de rechtbank en ook dat dossiers van het Bijzonder Gerechtshof bij dossiers van gewone strafzaken van dezelfde verdachten werden gevoegd. Zodra de dossiers van het Bijzonder Gerechtshof werden aangetroffen, werden deze naar het centraal archief van het Ministerie van Justitie gezonden, alwaar de dossiers van alle Bijzondere Gerechtshoven naderhand waren ondergebracht. De archiefbescheiden zijn van metalen hechtmechanieken ontdaan, in zuurvrije archiefdozen verpakt en geëtiketteerd, terwijl de losse bescheiden ook in zuurvrije omslagen gewikkeld zijn.
Bij het archief is ook het archief van de Kamer van Toezicht op de Notarissen en Kandidaat-Notarissen gevoegd. Omdat de president van de rechtbank voorzitter van deze Kamer was en de griffier de secretaris is het archief van dit tuchtcollege sinds 1906 een onderdeel gaan uitmaken van het archief van de griffier.
Niet al het bewaarde rechtbankarchief uit de periode 1970-1979 is op de inventaris vermeld. De buitenlandse akten uit de gedeponeerde bijlagen van de registers van de burgerlijke stand zullen pas naar het Noord-HollandsArchief worden overgebracht, wanneer ook de dubbelen van de registers (die te Schaarsbergen zijn opgeslagen) zullen worden overgebracht. Het huwelijksgoederenregister en het curateleregister moeten 100 jaar bij de rechtbank bewaard blijven (bij machtiging van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in de Ned. Staatscourant 1970 nr. 147 d.d. 4 augustus 1970), inmiddels is het curateleregister 1870-1970 bij dit archiefblok gevoegd.
Het was niet altijd mogelijk de grensdata 1970 en 1979 aan te houden, omdat bepaalde bescheiden uit vaste registers en katernen bestaan.
5. Gemeenten in het arrondissement
6. Geraadpleegde literatuur
Kenmerken
Datering:
1970-1979
Omvang in meters:
490,00
Periode documenten:
(1964) 1970-1979 (1984)
Openbaarheid:
niet openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming directeur
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 606 inv. nrs. 1-5317. Stukken jonger dan 75 jaar zijn niet openbaar. Bevat ook archief van de Kamer van Toezicht op de notarissen en kandidaat-notarissen in het arrondissement Amsterdam, 1971-1979 (1983).
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS