Uw zoekacties: Kantongerecht Hilversum
x566 Kantongerecht Hilversum ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

566 Kantongerecht Hilversum ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het kantongerecht te Hilversum
2. Organisatie en bevoegdheden van het kantongerecht
566 Kantongerecht Hilversum
Inleiding
2. Organisatie en bevoegdheden van het kantongerecht
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Bij een kantongerecht zijn een of meer kantonrechter benoemd al naar de grootte en bevolkingsdichtheid van het kanton en naar het aantal van de te behandelen zaken. De eerstbenoemde kantonrechter noemt men "de kantonrechter oudste in rang".
Voor het kantongerecht worden behandeld:
1. Civiele procedures, bijv. vorderingen van een persoon op een andere persoon tot een bedrag van (momenteel) f. 5000.-, vorderingen uit arbeidsovereenkomst tot elk bedrag, huurkoop, ontruiming, geschillen voortkomende uit de huurwet, de woonruimtewet, voorts de dwangbevelprocedure en talrijke buitengerechtelijke zaken, zoals voogdij-voorzieningen, voogdijbeheer, boedelscheiding waarbij minderjarigen zijn betrokken, verklaring van erfrecht, opneming in een krankzinnigengesticht, beëdigingen, verzoeken tot beperkte handlichting, rechtsvorderingen in het kader van de Algemene Bijstandswet, verzoek tot wijzigingen etc. van het ingeschrevene in het handelsregister, verzoek tot tussenkomst huwelijk en verzoek tot het verkrijgen van een akte van bekendheid.
2. Strafzaken. Uitsluitend terzake van overtreding en dus niet van misdrijf (behalve een uitzondering n.l. stroperij, in de betekenis van het ontvreemden van boom-en veldvruchten).
De kantonrechter is een alleen-rechtsprekende rechter, d.w.z. dat hij zijn beslissingen alleen neemt, zulks in tegenstelling tot de "collegiale rechtspraak"" van de meervoudige kamers van de arrondissementsrechtbanken en gerechtshoven.
Van de vonnissen en beschikkingen van de kantonrechter kan hoger beroep ingesteld worden bij de rechtbank van het arrondissement waarin het kantongerecht gelegen is. Er zijn uitzonderingen: van strafvonnissen kan geen hoger beroep worden ingesteld, indien geen straf of maatregel is opgelegd of gevorderd dan wel geen andere straf of maatregel is opgelegd of gevorderd dan ten hoogste (momenteel) f. 50,-of berisping, van civiele vonnissen als de vorderingen (momenteel) f. 2500,-of minder bedraagt.
Cassatie (bij de Hoge Raad) kan alleen worden ingesteld van vonnissen, waarbij geen hoger beroep kan worden ingesteld en uitsluitend wegens een viertal vormverzuimen en van strafvonnissen ook op grond van schending van het recht.
Een onderdeel van elk kantongerecht is de pachtkamer. De kantonrechter is voorzitter van de pachtkamer en voorts hebben een lid-verpachter en een lid-pachter zitting in de pachtkamer. De laatsten zijn geen jurist. Dit is dus een vorm van lekenrechtspraak. Van pachtzaken is beroep mogelijk bij de pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem.
3. Het archief
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1950-1959
Omvang in meters:
1,00
Periode documenten:
(1949) 1950-1959
Openbaarheid:
niet openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming directeur
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 566 inv. nrs. 1-171. Stukken jonger dan 75 jaar zijn niet openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS