Uw zoekacties: Sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid (WSG) van de gem...
x5014 Sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid (WSG) van de gemeente Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

5014 Sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid (WSG) van de gemeente Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid (WSG), 1991-1999
2. Geschiedenis van het archief van de sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid. (WSG)
3. Verantwoording van de inventarisatie
5014 Sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid (WSG) van de gemeente Haarlem
Inleiding
3. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Het WSG archief is een afgerond archief van 1991 tot en met 1999. Een uitzondering daarop vormen de gedeponeerde archieven van de Bestuurscommissie GGD Zuid-Kennemerland van (1985) 1989-2001, een organisatieonderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Gewest Zuid-Kennemerland en de Gemeenschappelijke Regeling Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland van 1991 tot 3 april 2001.
De GGD-ZK en de CPA zijn externe organisaties, waarvan de Gezondheidsdienst (GGD Haarlem) de bedrijfsvoering en taken uitvoerde tegen een vergoeding. De Gezondheidsdienst stelde daarvoor personeel en middelen beschikbaar, het was dus een product van de Gezondheidsdienst. Het is niet duidelijk of er afspraken zijn gemaakt voor de archivering en waar de archiefonderdelen ondergebracht moesten worden. Binnen de Gezondheidsdienst werden drie logo's gebruikt voor de (externe) post, waarbij extern de naam "GGD" of "CPA" werd gebruikt. Door deze dubbele petten werd ook wel eens het één en ander door elkaar gehaald, vooral als er meerdere onderwerpen in een stuk werden geplaatst. Het archief van de Gezondheidsdienst was grotendeels in eigen beheer en er werd geen onderscheid gemaakt in de verschillende organisatieonderdelen. Ook niet in een te vernietigen op termijn en een te bewaren deelarchief. In de bewerking is dat onderscheid zo goed mogelijk aangebracht met behulp van de rapporten over het contractmanagement, waarin de voorgenomen productie per organisatieonderdeel per jaar staat beschreven, hoewel deze stukken niet compleet zijn.
Eigenlijk behoort het archiefonderdeel van de Bestuurscommissie GGD Zuid-Kennemerland bij de inventaris van de Gemeenschappelijke Regeling van het Gewest Zuid-Kennemerland, zie toegangsnummer 2236, maar omdat het ook een product is van de Gezondheidsdienst (GGD Haarlem), heb ik het apart opgenomen bij de inventaris van de WSG. Dit betreft voornamelijk de dossiers met betrekking tot de taken en producten. Op enkele dossiers na bevinden de dossiers met betrekking tot de organisatie van het bestuur zich in de inventaris van het Gewest Zuid-Kennemerland onder de rubrieken: volksgezondheid en GGD. De volledige periode van bestaan is opgenomen. Dat wil zeggen, de periode 1985-1988 betreft de totstandkoming van de GGD Zuid-Kennemerland en de operationele periode loopt van 1989 tot 3 april 2001. In 2001 volgt dan de opheffing voorafgegaan door de fusie met de GGD's van Haarlem en Midden-Kennemerland tot de GGD Kennemerland, die vervolgens werd opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland in oprichting sinds 3 april 2001 en op 1 januari 2002 volledig operationeel werd. Deze overname verliep in twee stappen wegens de complexiteit van de ontvlechting van de verschillende bestuursorganen.
De CPA behoorde als externe organisatie eveneens niet bij het WSG-archief, maar was net als de GGD-ZK een product van de Gezondheidsdienst. De functie van directeur en secretaris van het CPA werd in 1994 overgenomen door de sectordirecteur om het hoofd van de Gezondheidsdienst te ontlasten. De CPA werd opgericht in 1981 en op 3 april 2001 overgenomen door de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland in oprichting.
De zorg, het beheer en het toezicht op het archief van de CPA vond plaats conform de voorschriften in de gemeente Haarlem. Van de CPA is geen aparte inventaris beschikbaar bij het Noord-Hollands Archief. Het archief van 1981-1990 is opgenomen in de inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Haarlem (1883) 1957-1990 (2000), met toegangsnummer 5001, zie rubriek Maatschappelijke zorg en welzijn, sub-rubriek 34.1.1.4.2. Deelnemen in gemeenschappelijke regelingen centrale posten ambulancevervoer, inv. no. 13531-13540. De CPA was een externe organisatie en een aparte inventaris was beter geweest. Van de periode 1991-2000 (2001) is het archief van de CPA opgenomen in de WSG inventaris als gedeponeerd archief.
Er zijn geen personeeldossiers in het WSG archief opgenomen. De afgesloten personeelsdossiers worden gemeentebreed bewaard in de "Centrale Opslag Personeelsdossiers" in het Stadhuis. De personeelsdossiers worden als een apart blok bewerkt.
Tijdens de inventarisatie is circa 75 m geselecteerd, waarvan voor bewaren 31,57 m. en voor vernietiging 28,43 m. en 15 m. uit het WSG-archief met betrekking tot de voorgaande archiefperiode. Met behulp van de landelijke selectielijsten:
- de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 20 december 1983 met de bijlage Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekende van ná 1850, inwerkingtreding vanaf 1 december 1983.
- Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996, van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 november 2005.
Bij de ordening van de beschrijvingen in het inventarisschema is gekozen voor een indeling van algemeen naar bijzonder en de indeling van de rubrieken is gedaan met behulp van de basisarchiefcode. Er zijn geen bijzondere afwijkingen.
4. Aanwijzingen voor de gebruiker
5. Bijlage bij de inleiding, de sectorale organisatiestructuur
Kenmerken
Datering:
1991-1999
Omvang in meters:
29,50
Periode documenten:
(1982) 1991-1999 (2002)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-2114. Bij een aantal inv. nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv. nr. 247 openbaar in 2068, inv. nr. 654 in 2073, inv. nr. 656 in 2075, inv. nr. 683 in 2073, inv. nr. 689 in 2075, inv. nrs. 729, 979-980 in 2073, inv. nrs. 1501, 1702, 1705-1706 in 2074, inv. nr. 1878 in 2071, inv. nr. 2106 in 2074, inv. nr. 2114 in 2075. De sectorale organisatiestructuur is als bijlage bij de inleiding in de inventaris opgenomen.
Gemeente:
Haarlem
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS