Uw zoekacties: Provinciale Inspectie en tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzo...
x386 Provinciale Inspectie en tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg Noord-Holland te Den Haag ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

386 Provinciale Inspectie en tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg Noord-Holland te Den Haag ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Reeds in 1941 werd door de Nederlandse regering in ballingschap een begin gemaakt met de voorbereidingen, die noodzakelijk waren met het oog op de bevrijding van Nederland. Tot de voorbereidingen behoorden in hoofdzaak de maatregelen tot uitoefening van militair gezag na de capitulatie door de bezetter. Een commissie werd benoemd met als opdracht de oorlogswet van 1899 te herzien. De commissie adviseerde de oude wet tijdelijk buiten werking te stellen en de bevoegdheden van het Militair Gezag in een bijzonder wetsbesluit te regelen.
Op 28 januari 1943 werd bij beschikking van de minister van Oorlog het Bureau Militair Gezag, kortweg Militair Gezag (MG) ingesteld. Op 14 september 1944 trad het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg (BBSB), bestemd als grondslag voor de werkzaamheden van het Militair Gezag, in werking.
1. Organisatie en taken
2. Rechtsherstel
3. Sectie XIV, afdeling jeugdzorg
4. Bureau Bijzondere Jeugdzorg
5. Inspectie en tehuizen Noord-Holland
6. Archief en inventarisatie
386 Provinciale Inspectie en tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg Noord-Holland te Den Haag
Inleiding
6. Archief en inventarisatie
Organisatie: Noord-Hollands Archief
De archieven van de provinciale inspectie en tehuizen voor de Bijzondere Jeugdzorg in Noord- Holland werden in 1973 overgedragen aan de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. De archieven werden in 1988 overeenkomstig art. 13, lid 2 van de Archiefwet 1962 overgedragen aan het Rijksarchief in Noord-Holland, thans Noord-Hollands Archief geheten. De omvang van de archieven bedroeg circa 32 meter. De archieven zijn fragmentarisch. Correspondentie van een groot aantal tehuizen ontbreekt, evenals periodieke verslagen en notulen van de vergaderingen van provinciale inspecteurs. De archieven verkeerden bij overdracht in een slechte materiële en ongeordende staat. Bedacht moet worden dat na de oorlog een zorgvuldig administratief en archiefbeheer geen prioriteit had. Bovendien was er een groot gebrek aan materiële voorzieningen (typemachines, schrijfpapier en andere kantoorbenodigdheden). De ordening van de archieven was overwegend chronologisch. In een aantal gevallen werden bundels gevormd, alfabetisch op onderwerp.
De bestaande ordening is gehandhaafd.
Vermenging van archieven tussen provinciale inspectie en tehuizen werd ongedaan gemaakt. In een aantal gevallen (bijv. de tabellarische kasboeken) kon niet worden vastgesteld of archivalia thuishoorden bij de inspectie of tehuizen. In deze gevallen gaf het opschrift op de stukken de doorslag.
De voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden werden afgezonderd. Het betrof in hoofdzaak: financiële administratie (met uitzondering van dagboeken en accountantsrapporten); salaris- en personeelsadministratie (loonstaten, spaarkaarten e.d.); magazijn- en voorraadadministratie.
De oorspronkelijke omvang kon na vernietiging worden teruggebracht tot circa 22 meter.
7. Beperkingen t.a.v. de openbaarheid
8. Bijlage: Provinciale inspecties bijzondere jeugdzorg
Kenmerken
Datering:
1946-1949
Omvang in meters:
23,90
Periode documenten:
(1945) 1946-1949 (1950)
Openbaarheid:
niet openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming archiefvormer
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-327. Nrs. 58 en 307 ontbreken. Nrs. 59-65, 78-102, 121-170, 187-189, 194-195, 200, 208-209, 211-212, 216, 224-226, 234-237, 242, 250-251, 255, 259, 272-273, 278, 290-295, 309-315, 317-325, 327 zijn tot 1 januari 2045 niet openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS