Uw zoekacties: Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland te Haarlem
315 Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
De Provinciale Raad van Kerken was van 1979 tot en met 2016 een vergadering waarin verschillende christelijke kerken in de provincie Noord-Holland samenwerkten. Hij is ontstaan uit ontmoetingen tussen het rooms-katholieke bisdom Haarlem en enkele protestantse kerken in die regio. Doel was om regelmatig te overleggen over vraagstukken die in de kerken speelden.
Later kreeg dit overleg een meer formeel karakter in de Provinciale Raad van Kerken Noord Holland. In deze Raad waren meerdere kerkgenootschappen vertegenwoordigd: Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) Noord-Holland, de gemeenten van de Noord-Hollandse Doopsgezinde Sociëteit, de Noord-Hollandse gemeenten van de Remonstrantse Broederschap, het oud-katholieke bisdom Haarlem, het rooms-katholieke bisdom Haarlem (later: Amsterdam-Haarlem). Van begin af aan waren ook de Hervormde kerk, de Gereformeerde kerken en de Evangelisch-Lutherse kerk met hun regionale gremia leden van de Raad. Deze kerken gingen in 2004 op in de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De Algemene Classicale Vergadering Noord-Holland van de PKN nam hun zetels in de raad over.
Een bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) gaf leiding aan het dagelijks werk en de vergaderingen van de Raad. De Raad had een beleidsmedewerker, die als vrijwilliger de verbinding met de plaatselijke raden van kerken in de regio in stand hield.
De Raad kende ook werkgroepen, die deels zelfstandig en deels door de Raad aangestuurd hun werk deden. Een belangrijke werkgroep was OSMA, een stichting die, ontstaan uit het maatschappelijke activeringswerk namens de kerken, maatschappelijk relevante projecten uitvoerde.
De Raad kwam regelmatig, omstreeks 10 keer per jaar, bijeen. Jaarlijks werd een ledenvergadering gehouden met de besturen van de aangesloten kerken en een vergadering belegd met vertegenwoordigers van de werkgroepen die onder de paraplu van de Raad werkten.
De doelstelling van de Raad werd in 2008 voor het laatst als volgt geformuleerd: "De Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland (verder de Raad) is het oecumenische lichaam van de in de Raad samenwerkende kerken ter vervulling van hun oecumenische opdracht, zoals verwoord door de preambule van de Landelijke Raad van kerken."
De preambule is: "De Provinciale Raad van Kerken belijdt de Heer Jezus Christus als God en Heiland overeenkomstig de Schriften en streeft er daarom naar de gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest."
Per 1 januari 2017 is de Provinciale Raad van Kerken opgeheven.
ds. Stefan Bernhard, oud-voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland
Inventaris
1-8 Notulen van vergaderingen met agenda's en bijlagen, jaarverslagen en ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1967-1970, 1993-2017
7 2012-2013
315 Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland te Haarlem
Inventaris

1-8 Notulen van vergaderingen met agenda's en bijlagen, jaarverslagen en ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1967-1970, 1993-2017
7
2012-2013
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1967-2016
Omvang in meters:
0,25
Periode documenten:
1967-1970, 1993-2016
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-8. Het archief bevat alleen notulen van vergaderingen met agenda's en bijlagen, jaarverslagen en ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1967-1970, 1993-2016.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS