Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk)
x2458 Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk) ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2458 Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk) ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van Heemskerk
2. Periode 1929-1985
3. Basisonderwijs
4. Facet: Gemeente Staalstad of IJmuiden?!
5. Geschiedenis van de gemeentelijke organisatie
6. Geschiedenis van het archief
7. Verantwoording van de inventarisatie
2458 Gemeentebestuur van Heemskerk (Gemeente Heemskerk)
Inleiding
7. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Het jaar 1929 is gekozen als beginpunt, omdat de gemeente Heemskerk zich toen aansloot bij het registratiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Na de aansluiting bij dit bureau werd het archief zaaksgewijs geordend in dossieromslagen volgens de code VNG. Omdat het archief nooit was afgesloten in een bepaald jaar, werd, naar aanleiding van de Archiefwet 1995, 1985 als eindjaar gekozen in verband met de nieuwe wettelijke overbrengingstermijn van twintig jaar. De gemeente Heemskerk is een relatief kleine gemeente. Hierdoor was het in het verleden nooit noodzakelijk gebleken om door ruimtegebrek het archief over te brengen naar een archiefbewaarplaats. Het betreft een archiefblok van 57 jaar in de periode 1929-1985.
In 1996 is er gestart met de inventarisatie. Tijdens deze en een latere bewerkingsslag in 2002 is het deel tot de huidige rubriek 2.2.4 geïnventariseerd. In 2011 is het geheel afgerond en samengevoegd tot zijn huidige vorm.
Het totale archief telde 88,5 meter (inclusief notulen van raad en B&W, exclusief bestemmingsplannen, bouwvergunningen en Hinderwet- en Lozingsvergunningen) en hiervan is 13,5 meter voor vernietiging vatbaar gebleken. 75 meter word derhalve overgebracht.
Tijdens deze archiefinventarisatie werd de selectie uitgevoerd op dossierniveau, met toepassing van de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850.
De bouwvergunningen 1909-2000 zijn als deelarchief overgebracht naar het Noord-Hollands Archief.
Van de Hinderwetvergunningen, lozings- en milieuvergunningen worden de vervallen vergunningen geïnventariseerd als deelarchief en als zodanig overgebracht naar het NHA als Deelarchief Milieuvergunningen 1929-1998. De nog geldende zijn in gebruik door de Milieudienst IJmond als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling.
Bestemmingsplannen uit de periode 1929-1985 waren nog geldig (vigerend). Deze konden daarom niet worden overgebracht en bleven nog in het dynamische archief van de gemeente Heemskerk aanwezig. Deze zullen uiterlijk in 2013 zijn vervangen door nieuwe exemplaren. Het archief van de gemeentelijke brandweer bevindt zich bij de brandweer en wordt op een later tijdstip geïnventariseerd.
Het archief uit de periode 1929-1985 kan als compleet worden aangemerkt. In de loop van 2012 word het volgende blok 1986-2000 geïnventariseerd. Dossiers hieruit die nog bij deze inventaris horen zullen op een later tijdstip worden toegevoegd. Het oudste stuk dat vermeld wordt in deze inventaris, is uit 28 april 1909 en betreft de bouwvergunning van een woonhuis aan de Kerkweg 80. Dit stuk bevindt zich in het deelarchief bouwvergunningen 1909-2000.
In voorkomende gevallen zijn blanco nummers opgenomen om te verwijzen naar de plaats waar het stuk of dossier zich bevindt. Bij de rubriek Onderwijs is hiervan gebruik gemaakt.
8. Aanwijzingen voor de gebruiker
9. Bronnen
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1929-1985
Omvang in meters:
92,60
Periode documenten:
(1909) 1929-1985 (1996)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-2724, 3000-4400. Inv. nrs. 1 en 3632 ontbreken. Bij de volgende inv. nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv. nrs. 2042, 2646, 3482, 3683 openbaar vanaf 2022, inv. nr. 3684 in 2023, inv. nrs. 3715, 4333 vanaf 2028, inv. nr. 3685 vanaf 2030, inv. nr. 3664 vanaf 2034, inv. nr. 4297 vanaf 2036, inv. nrs. 3755, 4328 vanaf 2039, inv. nr. 3687 vanaf 2044, inv. nr. 4329 vanaf 2048, inv. nr. 2030 vanaf 2049, inv. nr. 4110 vanaf 2050, inv. nr. 3688 vanaf 2053, inv. nr. 4330 vanaf 2054, inv. nr. 4111 vanaf 2055, inv. nrs. 2017, 2037, 4334 vanaf 2057, inv. nr. 3740 vanaf 2059, inv. nrs. 3689, 4331-4332 vanaf 2060, inv. nr. 3838 vanaf 2067 en inv. nr. 3665 vanaf 2068. Inv. nrs. 285-763 (Stukken betreffende de aankoop van onroerend goed, 1947-1985) zijn nader toegankelijk in band 2458 bijlage 1. Inv. nrs. 775-882 (Stukken betreffende de ruiling van onroerend goed, 1944-1985) zijn nader toegankelijk in band 2458 bijlage 3. Inv. nrs. 883-1873 (Stukken betreffende de verkoop van onroerend goed, 1950-1986) zijn nader toegankelijk in band 2458 bijlage 2. Een alfabetische index op inv. nr. 2643 (Onderhandse akten betreffende de aankoop van onroerend goed, 1955-1963) is opgenomen in de inventaris onder rubriek 2.3. Voor de hinderwetvergunningendossiers, lozings- en milieuvergunningendossiers van de gemeente Heemskerk, (1927) 1929-1998, zie toegangsnummer 1424.
Gemeente:
Heemskerk
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS