Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer)
x2316 Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer) ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2316 Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer) ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van Aalsmeer
2. Geschiedenis van de gemeentelijke instellingen
2316 Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer)
Inleiding
2. Geschiedenis van de gemeentelijke instellingen
Organisatie: Noord-Hollands Archief
In Aalsmeer is tot 1985 het secretariemodel gehanteerd. De groei van de gemeente leidde tot een geleidelijke uitbreiding van de secretarie, van vier afdelingen in 1940 tot zeven afdelingen in 1980. Per 1 januari 1985 is de gemeentesecretarie gewijzigd in een bestuursdienst. De gemeentelijke diensten zijn opgenomen in de bestuursdienst en bestaan niet meer als afzonderlijke diensten. De bestuursdienst ondersteunt de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders in de voorbereiding en uitvoering van hun besluiten.
De gemeenteraad werd bijgestaan door enkele vaste raadscommissies. Het was de taak van de commissies om de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders te toetsen alvorens zij behandeld werden in de raadsvergaderingen. Gedurende de jaren zijn de commissies van naam veranderd. In 1985 waren de volgende raadscommissies werkzaam:
Commissie voor gemeentefinanciën en economische aangelegenheden
Commissie voor ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en volkshuisvesting
Commissie voor openbare werken
Commissie voor onderwijs, emancipatie en jeugdzaken
Commissie voor welzijnszaken
Commissie voor recreatie- en milieuzaken
Commissie voor agrarische zaken
Commissie voor de beroepsschriften
Naast de raadscommissies waren in Aalsmeer nog twee raden, de Culturele Raad Aalsmeer en de Sportraad Aalsmeer, die de gemeente adviseerden. Bij deze raden lagen de taken en bevoegdheden die normaal bij het gemeentebestuur berusten. In deze raden zaten naast raadsleden voornamelijk mensen die zich inzetten voor de plaatselijke cultuur of sport. De Culturele Raad was eind 1974 ingesteld en had alleen een adviserende taak. De Sportraad, ingesteld in 1975, had naast een adviserende taak tevens een beheerstaak. De raad beheerde en exploiteerde de gemeentelijke sportaccommodaties.
Daarnaast was er door het gemeentebestuur in 1969 een Schoolraad ingesteld. Hierin zaten ouders, onderwijzend personeel, deskundigen en gemeentebestuurders. Deze raad had als taak de bevordering van het kleuter-, lager en voortgezet onderwijs.
2.1. Organisatie
3. Geschiedenis van het archief
4. Huisvesting
5. Verantwoording van de bewerking
6. Handleiding voor de gebruiker
7. Citeertitel
8. Bijlage: overzicht van Aalsmeerse bestuurders en functionarissen in de periode 1946-1985
Kenmerken
Datering:
1946-1985
Omvang in meters:
64,25
Periode documenten:
(1851) 1946-1985 (2004)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming archivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-2528. Bij een aantal inv. nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv. nr. 620 openbaar vanaf 2044, inv. nr. 621 openbaar vanaf 2024, inv. nr. 622 openbaar vanaf 2025, inv. nr. 623 openbaar vanaf 2027, inv. nr. 624 openbaar vanaf 2028, inv. nr. 625 openbaar vanaf 2033, inv. nrs. 626-628 openbaar vanaf 2036, inv. nr. 1187 openbaar vanaf 2034, inv. nr. 1194 openbaar vanaf 2025, inv. nr. 1212 openbaar vanaf 2026, inv. nrs. 1707-1708 openbaar vanaf 2031, inv. nrs. 1752-1753 openbaar vanaf 2025, inv. nr. 2467 openbaar in 2060. Lijst van bestuurders en functionarissen, 1946-1985, in de inventaris.
Uit het archief zijn in het verleden stukken gelicht t.b.v. de volgende archiefdelen: notulen van raadsvergaderingen, 1913-1939, 1941, 1945-1985, agenda's van vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, 1917-1985, gemeentebladen, 1934-1941, 1945-1985, begrotingen, 1911-1985, rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1906, 1908-1985, grootboeken van inkomsten en uitgaven (later secretarieregisters), 1930-1937, 1939-1983, kadastrale leggers, 1828-1936. M.u.v. de kadastrale leggers zijn de archiefdelen opgenomen in de inventaris van Series uit het Secretariearchief van Aalsmeer, 1906-1985, band 001.12 inv. nrs. 1-85, 89-567.
Gemeente:
Aalsmeer
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS