Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Zandvoort (Gemeente Zandvoort)
x2232 Gemeentebestuur van Zandvoort (Gemeente Zandvoort) ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2232 Gemeentebestuur van Zandvoort (Gemeente Zandvoort) ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van Zandvoort in de periode 1929-1979
2. Bestuur en gemeentelijke organisatie
2232 Gemeentebestuur van Zandvoort (Gemeente Zandvoort)
Inleiding
2. Bestuur en gemeentelijke organisatie
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Onmiddellijk na de bevrijding nam het college van B&W de taken en bevoegdheden van de gemeenteraad waar. Het grootste deel van de bevolking was geëvacueerd en het duurde tot 27 augustus 1945 dat er weer een gekozen gemeenteraad was. De toename van het aantal inwoners (van 1789 aan het einde van de oorlog tot 11563 in 1953) bracht op 1 september van dat jaar het aantal raadsleden van 13 op 15. De omvangrijker wordende bestuurstaak leidde ertoe dat het aantal wethouders met ingang van 1 september 1962 werd gebracht van twee op drie. Ook het aantal gemeenteambtenaren nam toe. Dit bedroeg op 1 januari 1946 nog 127 personen en op 1 januari 1965 was het uitgegroeid tot 251. In 1946 kende de secretarie slechts twee afdelingen. Afdeling I Algemene Zaken, omvatte registratuur, financiën, onderwijs en personeelszaken. Afdeling II hield zich bezig met de zorg voor bevolking, burgerlijke stand, militaire zaken en belastingen. Gaandeweg vormden zich nieuwe afdelingen. In 1954 werden de werkzaamheden van bureau Huisvesting ondergebracht in een nieuwe afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening (in 1973 wederom bij afd. 1 ondergebracht) en in 1971 werd de Sociale Dienst een aparte afdeling van de secretarie. In 1974 waren er:
- Afdeling 1 Algemene Zaken met de bureaus Algemene Zaken, Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening en Registratuur
- Afdeling 2 Financiën
- Afdeling 3 Onderwijs en Personeelszaken
- Afdeling 4 Burgerzaken
- Afdeling 5 Gemeentelijke Sociale Dienst.
Wat de grote lijnen betreft, is deze indeling gedurende de navolgende jaren niet gewijzigd. Naast het personeel van de secretarie waren er de ambtenaren van de gemeentepolitie, de Dienst Publieke Werken, de gemeentebedrijven (gas, water en elektra), de brandweer en het openbaar onderwijs. * 
In het uit 1912 daterende raadhuis waren aanvankelijk alle gemeentelijke organisatieonderdelen gehuisvest, maar als gevolg van de uitbreiding der overheidstaken en in verband daarmee het groeiende ambtenarenkorps deed het ruimtegebrek zich sterk voelen. Gedurende de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog zien we een aantal bureaus uit het raadhuis verdwijnen. Nog tijdens de bezettingsjaren werd de Dienst Sociale Zaken gehuisvest bij Publieke Werken dat toen reeds in de Oranjestraat was gevestigd. In 1949 vertrok de gemeentepolitie uit het raadhuis om haar intrek te nemen in het gebouw van de vroegere school A aan de Hogeweg. In 1954 werd het bureau Woonruimtewet verplaatst naar het pand Raadhuisplein 4 en na opheffing van dit bureau konden het kantoor van de gemeenteontvanger en de secretarieafdelingen Financiën en Belastingen aldaar worden gehuisvest. Al met al veel verhuisbewegingen en geen oplossing voor de langere termijn. In de jaren zeventig tenslotte kreeg de gemeente de mogelijkheid om voor de huisvesting van haar ambtenarenapparaat te beschikken over een aantal naast het raadhuis gelegen panden. De oorspronkelijke opzet van 'allemaal onderdak' kon ook nu niet worden verwezenlijkt. Een tweetal secretarieafdelingen bleef buiten de nieuwe behuizing. Het betrof de afdeling Burgerzaken, die in 1967 was vertrokken naar de voormalige pantoffelfabriek ELWI aan de Schoolstraat 6, en de afdeling Onderwijs en Personeelszaken, die Raadhuisplein 4 betrok. Nadat in 1965 het representatieve gedeelte van het raadhuis al een grootscheepse restauratie had ondergaan, vond op 19 maart 1981 de officiële opening plaats van de nieuwe uitbreiding van het raadhuis. * 
3. De archieven en de verantwoording van de inventarisatie
4. Aanwijzingen voor de gebruiker
5. Literatuuropgave
6. Lijst van burgemeesters
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1929-1979
Omvang in meters:
91,65
Periode documenten:
(1753) 1929-1979 (1995)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-2300, 3000-3399, 4000-5099, 6000-6440, 6442-6548. Inv. nr. 4296 ontbreekt. Inv. nr. 6340 is ingevoegd in inv. nr. 3247 en inv. nr. 6441 is ingevoegd in inv. nr. 4420. Inv. nrs. 6499-6548 zijn alleen digitaal te raadplegen. Lijst van burgemeesters, 1925-1988, in de inventaris. Bij een aantal inv. nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv. nr. 53 openbaar in 2030, inv. nr. 54 in 2049, inv. nr. 55 in 2055, inv. nr. 437 in 2053, inv. nr. 1529 in 2026, inv. nr. 1721 in 2022, inv. nr. 1919 in 2036, inv. nr. 2075 in 2022, inv. nr. 2079 in 2035, inv. nr. 2231 in 2029, inv. nr. 2237 in 2044, inv. nr. 2238 in 2038, inv. nr. 3026 in 2053, inv. nrs. 4141-4142 in 2041, inv. nr. 4175 in 2034, inv. nr. 4192 in 2041, inv. nr. 4205 in 2021, inv. nr. 4216 in 2021, inv. nrs. 4223-4225 in 2022, inv. nr. 4242 in 2046, inv. nrs. 4248-4249 in 2031, inv. nr. 4250 in 2032, inv. nr. 4252 in 2030, inv. nrs. 4854-4855 in 2021, inv. nr. 4867 in 2032, inv. nr. 4894 in 2028, inv. nr. 4904 in 2028, inv. nr. 4907 in 2031 en inv. nr. 5091 in 2022.
Gemeente:
Zandvoort
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS