Uw zoekacties: Frans Hals Museum te Haarlem

1374 Frans Hals Museum te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Van oudsher is er belangstelling geweest voor de vele schilderijen in Haarlems publieke gebouwen. Al in 1603 dragen burgemeesteren van Haarlem aan de conciërge van het Prinsenhof nadrukkelijk op om niemand die de schilderijen aldaar wil bezien, de toegang tot het gebouw te weigeren en ze verbieden hem zelfs om hiervoor fooien te vragen. Sinds 1780 is er een register aangelegd waarin de bezoekers van de schilderijen, die in de zalen en gangen van het stadhuis te zien waren, hun namen moesten schrijven.
In 1860 besloot de Haarlemse raad om deze schilderijen en andere kunstvoorwerpen en curiosa, die ten stadhuize her en der verspreid waren, bijeen te brengen in twee zalen boven het Pand en het Prinsenhof. Andere instellingen verklaarden zich bereid om hun kunstbezit in bruikleen te geven en zo kon op 30 juni 1862 het Stedelijk Museum van Schilderijen en Oudheden op het Raadhuis van Haarlem worden geopend.
De gemeenteraadsvergadering van 11 juni 1862 stelde een reglement voor het museum vast, waarbij ook aan een commissie van toezicht gedacht werd. Deze commissie fungeerde als directoir, het behandelde vrijwel de gehele administratie van het museum. Naast deze commissie ontstond in 1875 de Vereniging tot uitbreiding der verzameling van kunst en oudheden op het Stedelijk Museum te Haarlem, die middelen wilden samenbrengen om aankopen voor het museum te kunnen doen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de kredieten, die de raad ter beschikking stelde. Toen deze Vereniging haar vijftigjarig bestaan vierde kon ze bogen op een lange lijst van aanwinsten, die het museum aan haar activiteiten te danken had.
Toen het museum, na uitbreiding tot drie zalen, toch te klein werd en de secretarie de ruimten op het stadhuis nodig kreeg, besloot de gemeente het voormalige kinderhuis aan te kopen om als museum te dienen. In 1911 werd daar het museum gevestigd. Er werd een directeur benoemd, die de commissie van toezicht een belangrijk deel van het werk uit handen nam en die een eigen administratie ging voeren.
In deze inventaris zijn stukken beschreven van de Commissie van in order brenging van het museum, de Commissie van toezicht, de Vereniging tot uitbreiding der verzameling van kunst en oudheden op het Stedelijk Museum en tenslotte het archief van het Museum zelf.
Bij de overbrenging van het archief in 1967 werd het jaar 1949 als grens genomen. Sinds dat jaar werden de stukken op andere wijze dan voorheen geordend en werd de chronologische opberging vervangen door een soort dossierstelsel.
Het archief van het museum is vrij compleet, dat van de Commissie en van de Vereniging vertoont lacunes.
Inventaris
2.4. Archief van het Frans Halsmuseum, 1910-1949(1953)
25- 64 Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken
41 1926 i
1374 Frans Hals Museum te Haarlem
Inventaris
2.4. Archief van het Frans Halsmuseum, 1910-1949(1953)

25- 64 Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken
41
1926
Nadere toegang:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Zie voor inventarissen schilderijen en kunstbezit Frans Halsmuseum ook het secretariearchief afd. Financiën.
Stukken betreffende de verzekering van het schilderijen- en kunstbezit in het Nieuw Archief ongenummerd.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1862-1949
Omvang in meters:
10,25
Periode documenten:
(1780) 1862-1949 (1953)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-143. Nadere toegangen op inv. nrs. 7-12, 16-22, en 25-64 zijn online te raadplegen onder Bijzondere collecties - Correspondentiedossiers in het archievenoverzicht op www.noord-hollandsarchief.nl en ook op archieven.nl onder Archieven en collecties en dan Bijzondere collecties - Correspondentiedossiers Noord-Hollands Archief.
Gemeente:
Haarlem