Uw zoekacties: Gemeentebestuur Sint-Oedenrode, 1811-1933
x7634 Gemeentebestuur Sint-Oedenrode, 1811-1933 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

7634 Gemeentebestuur Sint-Oedenrode, 1811-1933 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
7634 Gemeentebestuur Sint-Oedenrode, 1811-1933
Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie
In 1928 werd door Mr. A.R.M. Mommers een inventaris vervaardigd van het volledige oud-archief der gemeente Sint-Oedenrode. Mede hierdoor zijn vele archiefstukken bewaard gebleven, die in andere gemeente-archieven, veelal om plaats te winnen, zijn vernietigd.
Mr. Mommers heeft zijn inventaris aangevuld met een geschiedenis van de gemeente Sint-Oedenrode, de parochie van Rode en de Bodem van Elde en deze werd uitgegeven onder de titel: "St. Oedenrode van oude tijden tot heden".
Het inventarisgedeelte bestond naast een inleiding uit drie onderdelen, te weten:
a. archief tot en met 1810
b. archief van 1811 tot en met 1928
c. gedeponeerde archieven.
Deze inventaris kan worden beschouwd als een voor die tijd degelijk werkstuk. Mr. Mommers heeft wel een systematische inventarisatie gerealiseerd, maar is uitgegaan van willekeurige ordeningscriteria, omdat nadere voorschriften hierover ontbraken.
Thans worden inventarissen beschreven volgens een ordeningschema voor gemeente-archieven, dat in 1948 door de Minister van Binnenlandse Zaken is uitgevaardigd.
Deze nieuwe inventaris omvat nu een bewerking van het archiefgedeelte 1811 - 1928, waar mogelijk aangevuld tot en met 1933. Op l januari 1934 trad de gemeente Sint-Oedenrode toe tot het registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, zodat op dat moment de code VNG werd ingevoerd. Evenals in alle andere, bij het streekarchivariaat aangesloten gemeenten, wordt deze datum van invoering van de code VNG gezien als afsluitdatum van het oud-archief.
Daar het in de praktijk mogelijk moet blijven om met behulp van de inventaris van Mr. A.R.M. Mommers het archief te raadplegen, is achterin deze inventaris een concordans opgenomen, waarbij uitgaande van de oude nummering wordt verwezen naar de nieuwe nummering.
De reden van het hernieuwd inventariseren van het archiefgedeelte van 1811 - 1933 is gelegen in het feit, dat het opzoeken van onderwerpen in de oude inventaris erg tijdrovend is, omdat die onderwerpen zijn ingedeeld volgens wetten en besluiten van hogerhand. Deze staan dan wel chronologisch, maar het uitsluitend noemen van een datum en staatsblad geeft geen aanwijzigingen over de aard en inhoud van die wetten en besluiten. Daarnaast werd de serie ingekomen stukken van 1811 tot en met 1850 per onderwerp uitgesplitst, omdat in deze periode nog geen gemeenteverslagen werden opgemaakt en derhalve het opsporen van basisgegevens teveel tijd in beslag nam. Hierbij werd op vrijwillige basis hulp verleend door de heer pater W. Heesters uit Sint-Oedenrode.
De reden tot herinventarisatie ligt ook in het feit dat de inventaris van Mr. A.R.M. Mommers niet meer verkrijgbaar is, terwijl de belangstelling voor het thans beschreven gedeelte steeds toeneemt.
Een verdere reden is de wens om de inventarissen van archieven van de bij het streekarchivariaat "Langs Aa en Dommel" aangesloten gemeenten zoveel mogelijk gelijkvormig van indeling en uitvoering te doen zijn. Teneinde een duidelijke concordans te kunnen samenstellen, is de oorspronkelijke inventarisatie door Mr. A.R.M. Mommers zoveel mogelijk in omslagen gehandhaafd en niet met andere stukken samengevoegd.
Het gedeponeerde archief van het Sint Paulus Gasthuis, hoewel lopende tot 1928, werd vanwege het aanvangsjaar 1546 niet in deze inventaris opgenomen. Een aantal bescheiden vanaf + 1900 is vernietigd, t.w. de hulpkasboeken uit de ontvangstadministratie, waarvan de grootboeken in deze inventaris zijn gehandhaafd.
De uitgave van deze inventaris kon plaatsvinden dankzij de beschikbaarstelling van het nodige krediet door de gemeente Sint-Oedenrode. Lay-out, ontwerp omslag en afbeeldingen werden verzorgd door medewerkers van het Streekarchivariaat.
Het typewerk, de offsetdruk en het bindwerk werden vervaardigd door het Administratief Centrum te Schijndel.
Wij hopen met deze inventaris een betere toegankelijkheid van het archiefgedeelte 1811 - 1933 te hebben verwezenlijkt.
W.H. Cornelissen en J.C.M. Mikkers, Sint-Oedenrode, voorjaar 1985.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: overzicht van burgemeesters, secretarissen en gemeente-ontvangers
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS