Uw zoekacties: Collectie Cuijk, Haps, Beers, 1779-2001 (2002)

7208 Collectie Cuijk, Haps, Beers, 1779-2001 (2002) ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Rooms Katholieke Boerenbond Beers, vereniging van boeren en tuinders, 1898-1996
Geschiedenis

De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) werd op 17 augustus 1896 opgericht als organisatie die de belangen van de boerenstand behartigde. In de daarop volgende eeuw heeft de NCB haar stempel gedrukt op de ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant.
Aan het einde van de 19e eeuw was Noord-Brabant een arme provincie die weinig aandacht kreeg vanuit de regering in Den Haag. Brabant was een overwegend agrarische provincie met heel veel kleine keuterboertjes, vaak met grote gezinnen die gevoed moesten worden. De Brabantse steden waren klein en werden bevolkt door een gegoede middenstand en een opperklasse die aan het roer stond van opkomende industrieën als Philips en DAF, alsmede traditionele industrieën in de garens, confectie en schoenproducenten.
Zij haalden hun medewerkers uit de arme boerengezinnen die hun producten voor een appel en een ei verkochten aan de middenstand. Pater Gerlacus van den Elsen, "de boerenapostel", ging vanuit de Abdij van Berne te Heeswijk aan de slag met het prediken van zijn visie in de Peel. Zijn visie kreeg ook elders in de provincie veel aandacht. Hij maakte immers duidelijk dat de boeren de handen ineen moesten slaan om tegenwicht te kunnen bieden aan de industriële opkomst. Op 17 augustus 1896 was het zover, de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) werd opgericht door vertegenwoordigers van zo'n dertig plaatselijke boerenbonden die allemaal in de voorafgaande maanden waren opgericht.
Samenwerken overeenkomstig het gedachtegoed van pater van den Elsen betekende dat de boerenbonden coöperaties gingen oprichten zoals: melkfabrieken, onderlinge verzekeringen, aankoop combinaties, verkoop combinaties, vleesverwerking en banken.
De Katholieke kerk speelde sterk in op het ontstaan van NCB-afdelingen. Samen met de burgemeester, de hoofdonderwijzer en de NCB voorzitter vormde de pastoor een soort dorpsbestuur in de meeste Brabantse dorpen.

bron: Wikipedia
De afdeling Beers

De afdeling Beers werd feitelijk opgericht begin mei 1896 en stond onder bescherming van de H. Antonius Abt. In april was Linden daarin al voorgegaan. Er zijn nauwelijks archiefstukkken bewaard gebleven van voor 1930.
(In 1874 was er in Beers reeds een boerenorganisatie "Vooruit Landbouwers" opgericht volgens het boek Cuijk door de eeuwen heen, p. 233)
De doelstelling van het oudste afdelingsreglement was door eendrachtige samenwerking, voorlichting, raad en hulp een degelijke boerenstand in christelijke geest te vormen, het landbouwbedrijf te verbeteren en de belangen van de leden te behartigen.
Leden moesten katholiek zijn, landbouwer, meerderjarig en van onbesproken gedrag.
In 1904 richtte de afdeling Beers de handkrachtzuivelfabriek "Helpt Elkander" op, die in 1912 al weer stopt en aansluit bij zuivelfabriek St. Maarten in Cuijk.
De melk werd in de begintijd tot boter en kaas verwerkt in het latere eierpakhuis (gedeelte van het bestaande vm. pakhuis van de CAV) aan de Gildeweg. Varkens van leden werd door geslacht in Cuijk. Er was toen al wat export naar Duitsland. Er ontstond een lagere landbouwschool te Beers.
Tijdens de tweede wereldoorlog heeft de afdeling een aantal jaren niet gefunctioneerd tot het naoorlogs herstel van 1945.
Kort na de oorlog ontstond een bloeitijd van het fokmateriaal van de roodbonte MRIJ *  fokkerij dat naar vele landen binnen Europa en Zuid-Amerika werd uitgevoerd tegen aantrekkelijke prijzen.
De Bond voor de Rundveehouderij van de NCB "Land van Cuijk" stond jarenlang onder Beerse leiding.
Het grootst aantal leden had de afdeling in 1950 nl. 111 leden.
In 1996 bij de viering van het 100-jarig bestaan sloot de afdeling Linden zich bij Beers aan.

Zie voor meer details: Boekje "100 jaar afdeling Beers van de NCB, 1896-1996"
37 Stukken betreffende de oprichting van een Onderlinge Veeverzekering, met vergaderstukken, 1979, 1984-1992
7208 Collectie Cuijk, Haps, Beers, 1779-2001 (2002)
Inventaris
Rooms Katholieke Boerenbond Beers, vereniging van boeren en tuinders, 1898-1996
37
Stukken betreffende de oprichting van een Onderlinge Veeverzekering, met vergaderstukken, 1979, 1984-1992
Datering:
1979, 1984-1992
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
1 omslag

Kenmerken

Datering:
1779-2001 (2002)
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2030 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie: