Uw zoekacties: Collectie Cuijk, Haps, Beers, 1779-2001 (2002)

7208 Collectie Cuijk, Haps, Beers, 1779-2001 (2002) ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
De Instelling voor Maatschappelijke Zorg der gemeente Haps, 1960-1967
Geschiedenis

Door de komst van de Algemene Bijstandswet per 1965 werden de taken van de burgerlijke instellingen van weldadigheid (de armbesturen) buiten werking gesteld. Zij konden wettelijk geen bijstandverlenende taak meer vervullen.
In Haps bestond in vroeger tijd het Burgerlijk Armbestuur. Bij raadsbesluit van 5 jul 1960 werd deze benaming nog vervangen door de benaming 'Instelling voor Maatschappelijke Zorg', waarbij de taken hetzelfde bleven en uit financiele ondersteuning bestonden.
Deze taak nu werd vanaf de inwerkingtreding van de ABW door rijk en gemeente overgenomen.
De gemeenteraad van Haps besloot dan ook met ingang van 1 jan 1965 deze instelling op te heffen en alle activa en passiva over te nemen.
12 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1 jul 1961 - 4 jul 1964
7208 Collectie Cuijk, Haps, Beers, 1779-2001 (2002)
Inventaris
De Instelling voor Maatschappelijke Zorg der gemeente Haps, 1960-1967
12
Notulen van de bestuursvergaderingen, 1 jul 1961 - 4 jul 1964
Datering:
1 jul 1961 - 4 jul 1964
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
1 deel

Kenmerken

Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2030 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie: