Uw zoekacties: NCB Kring Cuijk, 1919-2001
x7111 NCB Kring Cuijk, 1919-2001 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

7111 NCB Kring Cuijk, 1919-2001 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Historisch overzicht
NCB Kring Cuijk is opgericht op 6 november 1919 in de zaal van de St. Jozefvereniging te Cuijk.Officieel is het oprichtingsjaar 1921, zoals in de statuten opgemaakt bij notaris H.A.J. van den Berg, standplaats Cuijk, staat vermeld (zie inv.nr. 20).
Men is van start gegaan met 22 afdelingen, 2531 werkende leden en 162 contribuerende leden, terwijl er toen nog 581 boerenarbeiders lid waren. Om een indruk te geven hoe vaak men bij elkaar kwam: Bij het 75-jarig bestaan in 1994 is er een telling gehouden. Ca. 350 bestuursvergaderingen en ongeveer 170 algemene ledenvergaderingen telde men bij die gelegenheid. L. Poels uit Gassel was de eerste voorzitter en zou dat 24 jaren lang blijven.
Een van de eerste aktiepunten waar de NCB zich mee bezig hield was de oprichting van de eerste landbouwschool in Oost-Brabant te St. Anthonis. Deze werd geopend op 2 juni 1922. In de eerste jaren kwam men ook tot oprichting van verschillende jonge boeren afdelingen en een boerinnenbond. In 1925 was de kring actief in verband met de stormramp in Langenboom en Zeeland, evenzo in 1926 met de watersnood langs de Maas.
Tijdens de oorlog in 1942 zijn de werkzaamheden van de kring goeddeels stilgelegd. Op 5 juni 1945 vond de heroprichtingsvergadering plaats te Wanroij. De eerste zorg was het normale leven weer op gang te brengen. Veel aandacht werd besteed aan de oorlogsgetroffenen ook buiten de eigen streek. Ook zette men zich in om op economisch terrein vooruit te komen. Men liet voorlichting geven en landbouwonderwijs werd gestimuleerd wat tot uiting kwam in de totstandkoming van de landbouwscholen te Beers, Mill en Vortum-Mullem. In 1947 werd de landbouwwinterschool te Cuijk gevestigd. In de beginjaren 50 zijn speciale vakorganisaties zoals de tuinbouwbond, pluimveehoudersbond en varkenshoudersbond opgericht.
In 1954 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot ruilverkaveling. Dit zou jaren lang duren.
Op 11 maart 1971 werd het 50-jarig bestaan gevierd te Oploo.

In 1974 was een rampjaar met de uitbraak van varkenspest. In de jaren 80 en 90 werd de land- en tuinbouw geconfronteerd met een toenemende bemoeienis van burger en overheid met het doen en laten van de land- en tuinbouwbedrijven. waardoor de vrijheid van de zelfstandige agrarische ondernemer duidelijk aan banden werd gelegd. Marktgericht beleid, EEG regelgeving, schaalvergroting en verdere specialisaties stonden op gespannen voet met de oprichting van natuur- en milieuorganisaties. Mestproblematiek en het ontwerp streekplan voor de provincie Noord-Brabant vormden enkele hoofdpijndossiers voor het bestuur van de NCB Kring Cuijk. Het maakte dat de sector bij zichzelf te rade moest gaan. Veel vanzelfsprekendheden sneuvelden in die jaren. Het vergde veel van bestuur en leden.
Inmiddels was door de cursus lokale belangenbehartiging voor afdelingsbesturen een eesrte aanzet gegeven om te komen tot de vorming van rayons, gebaseerd op gemeentegrenzen. de afdelingen Mill, Langenboom en St. hubert fuseerden, evenals de afdelingen St. Anthonis met Ledeacker en de afdelingen CVierlingsbeek met Maashees-Holthees. Andere afdelingen volgden.
In 1994 bestond de kring uit 20 afdelingen met in totaal ca. 1730 werkende leden waarvan ca. 115 vrouwelijke leden en 187 buitengewone leden.
Op 26 augustus 1994 vierde de Kring Cuijk haar 75-jarig jubileum.Gastspreker op die heuglijke dag was niemand minder dan ir. Gerrit Braks.
Op 31 augustus 1994 wordt de NCB Kring Cuijk opgeheven en gaat vanaf 1 september in gewijzigde vorm en opzet verder onder de naam NCB Kring Peel en Maas. In 1999 wordt de afdelingsfusie tussen Beers Cuijk en Haps afgerond.
Rond de eeuwwisseling worden de onderhandelingen voor een overgang naar ZLTO in gang gezet. ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) is een organisatie voor boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. De organisatie zet in op belangenbehartiging van 16.500 bij haar aangesloten ondernemers.


Het archief werd in 2002 in bewaring gegeven bij het streekarchief Brabant Noordoost. Het verkeerde in redelijke staat. Het archief is na inventarisatie 1,24 mtr in omvang. Rekeningafschriften (nota's en recu's) en dubbele bescheiden zijn afgescheiden van het archief en eventueel geretourneerd aan de eigenaar.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS