Uw zoekacties: Commanderij Duitse Orde in Vught, 1300 - 1795

273 Commanderij Duitse Orde in Vught, 1300 - 1795 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Regesten
64 1420-09-30.
1420 september 30 Des anderen dachs na Sunte Michiels dach
Lambrecht Borchmans, assistent in Sint-Petruskerk van Vught oorkondt, dat, ten overstaan van hem, Gijsbrecht, natuurlijke zoon van Aart Sluismans zijn testament heeft gemaakt, waarbij hij al zijn land vermaakt aan Sint-Petruskerk van Vught en aan kapel van Onze Lieve Vrouw in deze kerk, op voorwaarde, dat kerkmeesters jaarlijks uitkeringen zullen doen aan Tafel van de Heilige Geest van Vught / aan kluis bij Sint-Petruskerk / en aan pastoor van deze kerk, welke laatste daarvoor 4 jaargetijden zal verzorgen
Getuigen: Aart Jan Vughtsz, Peter Coc, Hille Sluismans, Willem de Rooij en andere geburen. Origineel (inventarisnr 389)
Met zegel Lambrecht Borchmans
Op rugzijde: '1 sester rogs vuyten guden Gijsberts Arts Sluismans. Nu die bruderscap van Vught.'
273 Commanderij Duitse Orde in Vught, 1300 - 1795
Inleiding
Regesten
64
1420-09-30.
1420 september 30 Des anderen dachs na Sunte Michiels dach
Lambrecht Borchmans, assistent in Sint-Petruskerk van Vught oorkondt, dat, ten overstaan van hem, Gijsbrecht, natuurlijke zoon van Aart Sluismans zijn testament heeft gemaakt, waarbij hij al zijn land vermaakt aan Sint-Petruskerk van Vught en aan kapel van Onze Lieve Vrouw in deze kerk, op voorwaarde, dat kerkmeesters jaarlijks uitkeringen zullen doen aan Tafel van de Heilige Geest van Vught / aan kluis bij Sint-Petruskerk / en aan pastoor van deze kerk, welke laatste daarvoor 4 jaargetijden zal verzorgen
Getuigen: Aart Jan Vughtsz, Peter Coc, Hille Sluismans, Willem de Rooij en andere geburen. Origineel (inventarisnr 389)
Met zegel Lambrecht Borchmans
Op rugzijde: '1 sester rogs vuyten guden Gijsberts Arts Sluismans. Nu die bruderscap van Vught.'
71 1427-05-08.
1427 mei 8 In villa de Vught
Notaris Theo van Mosa Johannis, geestelijke bisdom Luik, oorkondt, dat Margaretha, dochter wijlen Gerard Egidii van Vught en weduwe N. N., ten overstaan van hem in juli 1420 haar 1e testament heeft gemaakt, waarbij zij legaten heeft geschonken aan:
kerk van Sint-Petrus van Vught / assistent en koster Sint-Lambertkerk van Vught / Tafel van de Heilige Geest van Vught: huis in parochie Vught-Sint-Lambert aan de Heuvel, bestemd voor verlenen van onderdak aan arme mensen en aan oofd waarvan Heilige Geestmeesters oudere vrouw of echtpaar moeten stellen
Getuigen: Johan Arnoldi Zegersz / Arnold Knoden Reineri / Henrik Onderbroek, koster Sint-Lambertkerk van Vught
Notaris oorkondt verder: Margaretha bij wijziging van haar testament op 11 november 1423 legaat schonk aan altaar van Onze Lieve Vrouw in Sint-Lambertkerk van Vught, onder voorwaarde, dat op dit altaar iedere week 1 mis zal worden gelezen voor haar zieleheil
Getuigen: Petrus, zoon van Rutger Tielmansz en Johan, zoon van Matthias van Deurne
Notaris oorkondt verder: Margaretha op 8 mei 1427 haar testament nog twee maal wijzigde
Getuigen bij 2e wijziging: Arnold van Geffen, van de orde Carmelieten / Alardus, zoon wijlen Alardus van Berliken / Petrus van den Steenweg, bontwerker
Getuigen bij 3e wijziging: Henrik Jansz van Uden, Johan Lisscop, Arnold Knode Reiners en N. N. Origineel (inventarisnr 316)
Met merkteken notaris
Op rugzijde: 'van enen stuc lands ende oick van den gasthuise .... . in plaetse geheyten aen den Hovel'. Wegens beschadiging van het stuk is dit regest onvolledig.
166 1510-02-28.
1510 februari 28 In domo mei notarii et commissarii subscripti sita in Buscoducis in vico Hynthamensi
Notaris Nicolaus Hoybergs van Bladel, geestelijke bisdom Luik en commissaris van officiaal bisdom Luik, oorkondt, dat erfgenamen van Nicolaus Brabants,zoon wijlen Petrus, officiaal hebben verzocht maatregelen te nemen met betrekking tot testament van Nicolaus Brabants, dat is opgemaakt voor notaris Henrik van Peijnenborg, maar dat ten gevolge van diens overlijden alleen in het protocol is afgeschreven, waarna de officiaal hem en Anthonius Koggen heeft oprgedragen hiervan grossen te vervaardigen voor belanghebbenden.
Inhoud van dit testament: Notaris Henrik van Peijnenborg, priester bisdom Luik, oorkondt, dat op 5 november 1487 Nicolaus Brabans zoon wijlen Petrus in aanwezigheid van Erbertus Loyen, Walter Straatmans, Adriaan van Esch en Jacob van Esch als getuigen zijn testament heeft gemaakt;
waarbij hij onder meer legaten heeft geschonken aan altaren van Onze Lieve Vrouw / Sint-Catharina / Sint-Barbara / Sint-Georgius / Sint-Anthonius in Vught / koster en pastoor van Vught / fabriek kerk van Vught / kapel van Cromvoirt;
jaargetijden heeft gesticht in Sint-Lambertkerk van Vught en kerk van Haaren, waarvan uitvoering is opgedragen aan Tafels van de Heilige Geest in deze plaatsen
Getuigen: Johan Gerard priester en Wolter zoon van Egidius geestelijke. Origineel (inventarisnr 274)
Met merkteken notaris Nicolaus Hoybergs van Bladel
. Origineel (inventarisnr 396, regestnr 151)
Kopie (circa 1750) (inventarisnr 274)
Slechts tekst minuut-akte is weergegeven, zodat soms niet valt op te maken in welke kerken zich de altaren bevonden en tot welke van de Vughtse parochiekerken de genoemde geestelijken behoorden.

Kenmerken

Datering:
1300-1795
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch