Uw zoekacties: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631

239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht i
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen i
Inventaris
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
719 1443-08-06.
1443 augustus 6 In camera hospitum seu infirmorum supradicti conventus in Hoesden
Notaris Philip de Bonyngen, geestelijke bisdom Luik, instrumenteert, dat Everard van Goch, prior, en zijn aanhang: Simon Petruszn / Judocus de Goch / Ludolf Boemel, monniken klooster Mariënkroon, die willen overgaan naar nieuwe klooster Mariëndonk in Oudheusden, enerzijds,
en Johan, supprior, en andere conventualen, die wensen te blijven, anderzijds,
zich onder ede hebben verbonden - voorzover tenminste de abten van Cistercium (Johan) en Campus (Henrik) er mede zullen instemmen - aan scheidsrechterlijke uitspraak van Theodoor van der Merwey, ridder, heer van Eethen en Meeuwen en 's Gravenmoer en kastelein van Heusden / Arnold van Wijk, heer van Onsenoort en Nieuwkuijk en seneschalk in gebied van Heusden / Arnold Spierink de Aalborg en Balduinus Henriks, burgers van Heusden, in kwestie van overgang van eerstgenoemde partij en boedelscheiding, waarbij als volgt is bepaald:
prior Everard zal voor nieuwe klooster in eigendom krijgen erfgoed de Donk in Elshout / Wouterswey in Oudheusden / 11 morgen op Holten / goed het Uutrot / 1/2 morgen op Westakker / goederen in De Werken, in Almkerk en Kedichem;
ontvangt hij 190 rijnsgulden en 55 schild uit nalatenschappen;
regeling voor schulden en lijfrenten;
klooster gescheiden zal zijn van oude, naam 'Beate Marie Op Die Donck' en eigen overste zal hebben;
tafelgoed en dergelijke, thans aanwezig op kamer prior, aan beide partijen zullen komen voor 1/3 en 2/3;
boeken verdeeld zullen worden naar oordeel van Bernardus, abt van Clarecamp, en Rodolf, abt van Aduard;
bij eventuele opheffing nieuwe klooster zijn bezit zal vervallen aan oude klooster in Heusden
760 1445-06-31.
1445 juni 31
Klooster Mariënkroon in Heusden en klooster Ad Stagnum Sancti Petri bij Zaltbommel, oorkonden, dat zij zich aangaande geschil over uitvoering testament Theo van Heessel, waarbij 2e partij in bezit kwam van 1 morgen land in Bruchem en van 35 reynoldusgulden van Rodolf Gerardzn, kanunnik, voor welke som 1 morgen van 3 morgen, ook in Bruchem, wederrechtelijk werd verkocht, aangezien deze 3 morgen door Theo van Heessel bij testament aan 1e partij waren geschonken:
dat partijen zich wederzijds hebben verbonden aan scheidsrechtelijke uitspraak van Wouter Teets, deken kerk in Zaltbommel / van Bernardus uten Enge, kanunnik kathedraal van Utrecht / van Wouterus Teets junior, kanunnik in Zaltbommel;
waarbij werd bepaald, dat bedoelde morgen zal worden afgestaan aan 1e partij, en dat 1e partij afziet van recht op verkochte morgen en op koopsom
Origineel (inventarisnr 703)
Met fragment-priorenzegels Mariënkroon en van Sint-Pieterswiel
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Regesten
760
1445-06-31.
1445 juni 31
Klooster Mariënkroon in Heusden en klooster Ad Stagnum Sancti Petri bij Zaltbommel, oorkonden, dat zij zich aangaande geschil over uitvoering testament Theo van Heessel, waarbij 2e partij in bezit kwam van 1 morgen land in Bruchem en van 35 reynoldusgulden van Rodolf Gerardzn, kanunnik, voor welke som 1 morgen van 3 morgen, ook in Bruchem, wederrechtelijk werd verkocht, aangezien deze 3 morgen door Theo van Heessel bij testament aan 1e partij waren geschonken:
dat partijen zich wederzijds hebben verbonden aan scheidsrechtelijke uitspraak van Wouter Teets, deken kerk in Zaltbommel / van Bernardus uten Enge, kanunnik kathedraal van Utrecht / van Wouterus Teets junior, kanunnik in Zaltbommel;
waarbij werd bepaald, dat bedoelde morgen zal worden afgestaan aan 1e partij, en dat 1e partij afziet van recht op verkochte morgen en op koopsom
Origineel (inventarisnr 703)
Met fragment-priorenzegels Mariënkroon en van Sint-Pieterswiel
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
Records 1501 t/m 1600
Records 1601 t/m 1700
Records 1701 t/m 1800
Records 1801 t/m 1900
Records 1901 t/m 1988

Kenmerken

Datering:
1245-1631
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch