Uw zoekacties: Familie van Lanschot, 1294 - 1982

200 Familie van Lanschot, 1294 - 1982 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Geschiedenis van het archief en inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Genealogische bijdragen van belangrijke firmanten
Erfgoedstuk
CORNELIS VAN LANSCHOT (1711-1789) x HENRICA CECILIA HENRICI (1708-1749) XI in de genealogie
GODEFRIDUS VAN LANSCHOT (1743-1799) x ANNA R.M. POTTERS (1738-1799), XIIb in de genealogie
FRANCISCUS A.A. VAN LANSCHOT (1768-1851) x J.C.M. VAN RIJCKEVORSEL (1769-1838), XIII in de genealogie
GODEFRIDUS VAN LANSCHOT (1793-1886), XIVa in de genealogie
AUGUSTINUS C. VAN LANSCHOT (1794-1874) x MARIA H. OOMEN (1809-1889) XIVb in de genealogie
HENRICUS J. VAN LANSCHOT (1797-1887) x PAULINA TH.C. VAN DER KUN (1809-1878), XIVd in de genealogie
FRANCISCUS A.J. VAN LANSCHOT (1833-1903) x PAULINA G.J. FUCHS (1837-1914) XV in de genealogie
AUGUSTINUS J.A. VAN LANSCHOT (1834-1919) x JOHANNA A.J. FUCHS (1833-1874), XVa in de genealogie
200 Familie van Lanschot, 1294 - 1982
Inleiding
Bijlagen
Genealogische bijdragen van belangrijke firmanten
AUGUSTINUS J.A. VAN LANSCHOT (1834-1919) x JOHANNA A.J. FUCHS (1833-1874), XVa in de genealogie
Augustinus Jacobus Arnoldus: Ouders: Augustinus C. van Lanschot (1794-1874) en Maria Helena Oomen (1809-1889). Geboren op 19 april 1834 te 's-Hertogenbosch, gehuwd op 24 mei 1866 te Rotterdam, overleden op 20 november 1919 te 's-Hertogenbosch. Hij werd vermeld op de lijst van hoogstaangeslagenen. Ten behoeve van de hoofdelijke omslag te 's-Hertogenbosch werd het inkomen in 1873-74 geschat op f 5000,-; in 1894 op f 31.000,- Op 1 januari 1859 werd Augustinus samen met zijn broer Godefridus, in verband met de zwakke gezondheid van zijn vader, als procuratiehouder in de firma opgenomen. Augustinus verliet enkele jaren later de firma, nadat hij op 27 juli 1864 benoemd was tot agent van de Nederlandsche Bank te 's-Hertogenbosch. Die functie zou hij tot 1909 blijven uitoefenen.
Augustinus bekleedde tal van maatschappelijke functies. Hij was enige tijd penningmeester van de liberale kiesvereniging Nederland. Van 1869-1918 was hij voorzitter van het waterschap van de Beneden-Dommel en maakte in die hoedanigheid in 1875 deel uit van een commissie belast met het voorbereiden van maatregelen in verband met de ontmanteling van 's-Hertogen¬bosch. Ook was hij bestuurslid van het waterschap De Dommel. Van 1888 tot 1909 was hij lid van de gemeenteraad. Tussen 1867 en 1911 was Augustinus secretaris van de Vereeniging van Moederlijke Weldadigheid; hij was secretaris van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen en hare pasgeboren kinderen in Noord-Brabant. Sinds september 1883 was hij op onderwijsgebied werkzaam als curator van het Bossche stedelijk gymnasium.
Augustinus J.A. van Lanschot kocht op 22 oktober 1884 het kasteel Maurick te Vught, nadat het twee eeuwen bewoond was geweest door leden van het geslacht Van Beresteijn. Het kasteel werd grondig gerestaureerd, maar werd niet permanent door hem bewoond. Augustinus bleef in zijn huis in de Bossche Kruisstraat wonen.
In 1884 werd hij beëdigd als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Henricus: Wally Augusta, Maria Johanna en Frans Johan.

Bijzonderheden archief: In het gemeente-archief in 's-Hertogenbosch wordt een deel van zijn archief bewaard. Het betreft voornamelijk bescheiden die betrekking hebben op zijn lidmaatschap van de gemeenteraad, (1876) 1888-1889. Omvang: 1 doos. Toegang: inventaris.

Johanna Arnolda Jacoba Fuchs: geboren op 4 augustus 1833 te Rotterdam en overleden op 15 augustus 1874 te 's-Hertogenbosch.


Kinderen:
August Willem Johan (1867-1923)
Willem Maria (1869-1941)
GODEFRIDUS L.H. VAN LANSCHOT (1835-1907) x MARIA L.A. VAN BAERLE (1843-1918), XVb in de genealogie
HENRICUS F.M. VAN LANSCHOT (1842-1883) x JOHANNA P.W. KRAEMER (1845-1894), XVc in de genealogie
AUGUST W.J. VAN LANSCHOT (1867-1923) x M.G. LAGASSE DE LOCHT (1886-1963), XVIa in de genealogie
WILLEM M. VAN LANSCHOT (1869-1941) x LOUISE G.R. VAN MEEUWEN (1875-1933), XVIb in de genealogie
GODEFRIDUS A.W. VAN LANSCHOT (1868-1935) x J.H.A. JURGENS (1872-1931), XVIc in de genealogie
FRANS J. VAN LANSCHOT (1875-1949) x MARIA J.H. VAN MEEUWEN (1882-1957), XVIf in de genealogie
Literatuur
Concordantie
Erfgoedstuk
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1294-1982
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2300 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.