Uw zoekacties: Van Thiel United, 1867 - 1985
x188 Van Thiel United, 1867 - 1985 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

188 Van Thiel United, 1867 - 1985 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Historisch overzicht
188 Van Thiel United, 1867 - 1985
Inleiding
Historisch overzicht
De grondlegger van deze familiebedrijven was de in 1816 geboren Piet van Thiel. Hoewel deze van oorsprong aannemer was, raakte hij zo geïnteresseerd in de spijkerfabricage, dat hij in 1842 een eigen bedrijf startte in Beek en Donk, onder de naam 'Piet van Thiel'. In het begin had hij veel moeilijkheden te overwinnen, met name wat de inkoop van de benodigde materialen betrof. Dit moest namelijk in België gebeuren. Piet van Thiel sprak echter geen vreemde talen en had geen reiservaring, toch ging hij regelmatig per boot naar Maastricht en van daaruit door naar België om grondstoffen in te kopen. Omdat ook de verkoop door hem moest worden geregeld was hij vaak afwezig. Dit, en het gebrek aan geschikt personeel gaven weer extra moeilijkheden. Geleidelijk aan echter begonnen de zaken te lopen en breidde de fabriek zich uit. Piet van Thiel betrok zijn broers Hendrik en Martinus in het bedrijf, dat vanaf 1852 de naam kreeg 'Gebroeders van Thiel'. * 
Sinds 1842 werden de meeste spijkers gemaakt voor de bouw van houten schepen. Zodra de scheepvaart van ijzeren vaartuigen gebruik ging maken, werd het produktie-programma uitgebreid met klinknagels en schroefbouten. Ook stopte men met de handmatige productie van spijkers, en zo werden dus de eerste machines geïnstalleerd. * 
Na enkele jaren werd de linnenweverij te Beek en Donk, die door Piet van Thiel ongeveer gelijktijdig met de spijkerfabriek was opgericht, opgeheven. Tevens traden zijn broers uit de firma en zij begonnen in 1872 een draadnagelfabriek in Helmond, onder de naam 'Gebroeders van Thiel'. Hierdoor kreeg de firma weer de oude naam 'Piet van Thiel'. Tot in april 1886 de zoons Willem, Marjanus en Gijs in de zaak kwamen, vanaf toen heette de firma 'Piet van Thiel en Zonen'.
De oprichter overleed in 1895. Zijn zoons bleven onder de oude firmanaam doorwerken en breidden de fabriek uit, onder andere in 1898 met een draadnagelfabriek in Beek, de 'Javafabriek', die tot ongeveer 1910 bleef bestaan. De firma profiteerde van de stijgende conjunctuur, er werden steeds meer gebouwen neergezet, moderne machines gekocht en personeel aangenomen. * 
In december 1909 echter brak er een staking uit onder het personeel. Een van de belangrijkste redenen hiervoor was dat de firma een fabrieksreglement voor de arbeiders wilde invoeren, zonder daarin de 'Nederlandse Rooms Katholieke Metaalbewerkersbond' te kennen. De bij deze bond aangesloten arbeiders weigerden dan ook dit reglement te erkennen. In januari 1909 echter werd onder druk toch door de arbeiders getekend.
Toen in december 1909 vier werknemers ontslagen werden, met kans op meerdere ontslagen, en toen door de firma aan de leden van de bond de huishuur werd opgezegd, besloten de arbeiders te gaan staken. In juli 1910 eindigde deze staking met een nederlaag voor de opkomende arbeidersbeweging. * 
Drie jaar later, in juli 1913, kwam een bedrijfssplitsing tot stand; Marjanus van Thiel kreeg de, in 1907 gebouwde, 'nieuwe- of klinknagel-, schroefbouten-, moeren- en kozijnankerfabriek'. Ook kreeg hij het recht om de firmanaam 'P. van Thiel en Zonen' te voeren. De andere broers, Willem en Gijs van Thiel, hielden de 'oude- of draad- en draadnagelfabriek' en de buiten werking zijnde 'Javafabriek'. Zij noemden hun firma 'N.V. Van Thiel's Draadindustrie'. * 
Dit bedrijf breidde zich uit met onder andere in 1935 een apparatenfabriek in Beek en Donk, en met dochterondernemingen in België, Engeland en Zuid-Afrika. In de jaren zestig werd de 'N.V. Van Thiel's Draadindustrie' overgenomen door het Hoogovensconcern in IJmuiden, en werkt thans onder de naam 'Thibodraad'.
Ondertussen nam Marjanus van Thiel in 1913 zijn drie zoons Henri, Jan en Piet, op in zijn bedrijf 'P. van Thiel en Zonen'. * 
Ook deze firma breidde zich uit in de jaren 1928-1930. In 1933 richtte Jan van Thiel een houtschroevenfabriek op, de 'Nederlandse Schroefboutenfabriek N.V.'. Dit bedrijf trad pas rond 1940 in werking, in verband met de slechte economische omstandigheden ten tijde van de oprichting. *  Deze crisis, had ook zijn invloed op de firma 'P. van Thiel en Zonen', er was namelijk een tekort aan orders en er kwam meer en meer concurrentie vanuit België en Duitsland. *  Om deze concurrentie tegen te gaan werd op 26 januari 1934 de 'Vereeniging van Schroefboutenfabrieken in Nederland' opgericht. Waarvan de 'Nederlandse Schroefboutenfabriek', de 'N.V. Everts en van der Weijden', de 'N.V. Van Thiel's Draadindustrie', alle drie uit Helmond, 'Hollandia' uit Krimpen aan de IJssel, de 'N.V. Smit' uit Slikkerveer en de firma 'P. van Thiel en Zonen' lid werden. Het doel van deze vereniging was de regeling van de afzet van de produkten en aanpassing van de produktie aan de vraag. Hiervoor werd het 'Verkoopkantoor voor Schroefbouten N.V.' opgericht. Dit verkoopkantoor verdeelde de orders onder de aangesloten bedrijven in verhouding tot hun vastgestelde quote. * 
In mei 1937 werd voor de regeling van de produktie en de afzet van klinknagels een zelfde soort vereniging opgericht, namelijk het 'Kartel van Klinknagelfabrikanten in Nederland'. Hiervan waren de 'N.V. Smit', 'Nedklink' en 'P. van Thiel en Zonen' lid. * 
Vanaf 1936 begon de crisis langzaam af te nemen en de firma 'P. van Thiel en Zonen' besloot om naast de bestaande warm-fabricage tevens koud-fabricage in te voeren. * 
Geleidelijk aan begon in 1937 een lichte stijging van de omzet en bedrijfsbezetting. *  Na de oorlog vond er weer een bedrijfssplitsing plaats; Henri van Thiel behield de produktie van bouten en kreeg het recht om de oude firmanaam 'P. van Thiel en Zonen' te voeren. Terwijl Piet van Thiel zich ging richten op de produktie van schroeven en schroefbouten. Hij bouwde een grote fabriek onder de naam 'Schroevenfabriek P.F.G. van Thiel'.
In maart 1969 wilden de twee hierboven genoemde vennootschappen een overeenkomst aangaan met de 'N.V. Everts en van der Weijden' te Heerlen. De uitvoering hiervan bleek echter onmogelijk en men besloot tot ontbinding van de overeenkomst. Daarop kwam er in december 1969 een fusie tot stand tussen de firma's 'P. van Thiel en Zonen' en de 'Schroevenfabriek P.F.G. van Thiel', onder de naam 'Van Thiel United'. De houtschroevenfabriek van Jan van Thiel was niet bij de fusie betrokken en is later opgehouden te bestaan. * 
In 1973 dreigde 'Van Thiel United' failliet te gaan, en het werd voor ongeveer een week bezet door de werknemers. In datzelfde jaar is de firma gekocht door de 'Gebroeders Zweegers' te Geldrop, en staat sinds die tijd onder leiding van Ir. J. Vermeulen.
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: bedrijvenoverzicht
thumbnail
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1867-1985
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS