Uw zoekacties: SHAEF-British military mission

486 SHAEF-British military mission ( NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Aanvraag en citeerinstructie
De collectie dient in de studiezaal van het NIMH als volgt te worden aangevraagd:
Collectie: SHAEF / British Military Mission
Toegangsnummer: 486
Bij het citeren van stukken in publicaties dient men de vindplaats ten minste eenmaal volledig en zonder afkortingen te vermelden, vervolgens kan volstaan worden met een verkorte titel.
Volledig: Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag, SHAEF/British Military Mission, Toegang 486, inventarisnummer. ...
Verkort: NIMH, SHAEF/British Military Mission, 486, inv. ...
Inleiding
2.1. SHAEF/British Military Mission
486 SHAEF-British military mission
2. Inleiding
2.1.
SHAEF/British Military Mission
Gedurende de Tweede Wereldoorlog leed Nederland, evenals andere bezette landen, hevig onder de Duitse bezetting. Dit lijden werd niet alleen veroorzaakt door onderdrukking en vervolging, maar ook doordat natuurlijke en materiële voorraden werden geplunderd, de infrastructuur al dan niet door oorlogshandelingen grotendeels werd vernield en doordat de voedselvoorraden zodanig verschraalden dat er nijpende tekorten ontstonden.
De geallieerden voorzagen dat het enkel bevrijden van de bezette landen niet genoeg was om deze landen en de burgerbevolking uit hun benarde situatie te helpen. Dit inzicht ontleenden zij aan ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog. De legercommandanten beschikten toentertijd niet over een afzonderlijke organisatie, die maatregelen kon uitvoeren die zij noodzakelijk achtten voor de burgerbevolking. Een dergelijke organisatie ontstond vervolgens voor het eerst tijdens de geallieerde bezetting van het Rijnland na de Eerste Wereldoorlog, met name in de Amerikaanse zone. Over de werkzaamheden tijdens deze bezetting werd in maart 1920 door kolonel I.L. Hunt een rapport geschreven: 'Report of the Officer in charge of civil affairs: American military government of Occupied Germany, 1918-1920'. Dit rapport, ook wel het Hunt-rapport genoemd, vormde later de voornaamste bron voor de ontwikkeling van een militair gezagsapparaat en verbindingsorgaan ten behoeve van de lokale bevolking. Deze organisatorische tak werd Civil Affairs (CA) gedoopt. * 
In augustus 1943 werd Civil Affairs ingesteld als onderdeel van de staf Chief Of Staff Supreme Allied Command (COSSAC). Toen generaal D. Eisenhower in januari 1944 als Supreme Allied Commander opperbevelhebber werd, veranderde hij de naam van COSSAC naar Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF). Voor elk van de bezette landen bestond een aparte SHAEF-tak; in Nederland was dat 'SHAEF Mission to the Netherlands', onder leiding van generaal-majoor J.K. Edwards. Deze tak was weer onderverdeeld in vijf secties: G1, personeel; G2, inlichtingen; G3, operaties; G4, aan- en afvoer; en G-5, Civil Affairs. Deze secties hadden hun eigen taken, maar werkten nauw met elkaar samen.
De Nederlandse regering in ballingschap begon in 1943 met de voorbereidingen voor het tijdelijke Nederlands Militair Gezag (MG) na de bevrijding. In mei 1944 werd een Civil Affairs-overeenkomst gesloten met de Britse en Amerikaanse autoriteiten, waarin geen zelfstandige rol voor het MG was vastgelegd. In praktijk bleek het Militair Gezag van de geallieerden wel ruimte te krijgen om onder andere de bestuursvoorziening op zich te nemen. Deze ruimte werd gecreëerd doordat de geallieerden zich niet in binnenlandse politieke aangelegenheden wilden mengen. *  Naast 'SHAEF Netherlands, CA', de andere G-secties, en het Militair Gezag speelde ook de Britse 21st Army Group, die onder het SHAEF-commando stond, een rol in de opbouw van Nederland. Er was sprake van uitvoerig overleg en veelvuldige communicatie tussen al deze betrokken partijen.
Nederland was ingedeeld in drie gebieden: A, bestaande uit de drie zuidelijke provincies; B, het gebied ten westen van de IJssel en C, bestaande uit het gebied ten oosten van de IJssel inclusief de drie noordelijke provincies. Het gebied B was opgedeeld in B1 en B2, waarbij B2 bestond uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. B1 werd gevormd door het overgebleven gebied ten westen van de IJssel. Elk van deze gebieden werd op een ander moment bevrijd en voor elk gebied werd een afzonderlijk plan van aanpak gemaakt, aangepast op de situatie van het gebied. Vanuit SHAEF werden uit de betrokken partijen commissies en subcommissies opgericht om de vele verschillende taken op zich te nemen. Zo werd de Four Party Supply Committee opgericht, waarbinnen de Shipping and Inland Transportation Sub-Committee weer een apart onderdeel vormde.
De taak van SHAEF met de hoogste prioriteit was het land te voorzien van brandstoffen en energie. Het beperkte aanbod van brandstoffen bemoeilijkte het bieden van hulp namelijk sterk. Voor voedselhulp en medische bijstand was vervoer van essentieel belang en voor het opzetten van vervoer was brandstof onontbeerlijk. Ook waren brandstoffen en energie nodig om de elektriciteitsvoorziening weer op gang te brengen. Daarom werd eerst gepoogd de mijnproductie (t.b.v. bijvoorbeeld steenkool) aanzienlijk te verhogen en werden vloeibare brandstoffen en smeermiddelen op een zo kort mogelijke termijn geïmporteerd. (Deze brandstoffen en smeermiddelen worden door SHAEF P.O.L's genoemd: Petroleum, Oil en Lubricants) Tegelijkertijd werd er begonnen met het opzetten van diverse bevoorradingsacties, het repareren van de infrastructuur, het hervatten van industriële activiteiten, het op gang brengen en structureren van de posterijen en vele andere Civil Affairs-activiteiten.
Voordat de geallieerden zich echter mengden in de complexe situaties in de bezette gebieden, stelden zij een groot aantal rapporten en handboeken op over onder andere de Duitse organisatie. Zo gaf SHAEF een serie handboeken uit over de verschillende Duitse organisaties, zoals de SA, SS en NSKK. Ook stelden zij studies op over de Hitler Jugend en de concentratiekampen. Hierin staat onder andere beschreven hoe de desbetreffende organisatie tot stand kwam, wat de interne verhoudingen en de taken waren en welke opvallende kenmerken de organisatie vertoonde. Vaak werd de informatie aangevuld met een aantal kaarten of illustraties, bijvoorbeeld van uniformen. Daarnaast werden er algemene handboeken en rapporten over de bezette gebieden opgesteld, zoals het Netherlands basic handbook dat door de Britten werd opgesteld. Hierin aandacht werd besteed aan demografie, cultuur, religie, topografie, politiek en economie van Nederland. Ook bestonden er specifieke studies, bijvoorbeeld over de staat waarin verschillende industrieën verkeerden.
SHAEF werd op 14 juli 1945, na de Duitse capitulatie van 8 mei, opgeheven. De taken van SHAEF werden overgenomen en voortgezet door de British Military Mission to the Netherlands Government en USFET (US Forces, European Theatre). De documenten uit de collectie waren geclassificeerd als geheim, maar werden door de British Military Mission op 15 mei 1947 openbaar verklaard.
2.2. De collectie

Kenmerken

Datering:
1943-1947
Omvang:
1 meter
Thema trefwoorden:
Categorie:
  • Zonder categorie