Uw zoekacties: Archief van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM)
x425 Archief van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) ( Stadsarchief Rotterdam )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

425 Archief van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) ( Stadsarchief Rotterdam )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archief
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording
425 Archief van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM)
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording
Titel:
Verantwoording
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
De werkzaamheden voor selectie, nadere ontsluiting en conservering zijn verricht door E. Hogerbrugge. Coördinatie en eindredactie waren in handen van R.H. Krans, conservator bij het Gemeentearchief Rotterdam. De aanvullingen en uiteindelijke voltooiing is verzorgd door E. Hogerbrugge en I. Bermon.
Verantwoording van de selectie van de correspondentie
Correspondentie in het archief van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) is bewaard gebleven uit de periode 1940-1967. Van meet af aan was alle betrokkenen (bij RDM, gemeentearchief en historici) duidelijk dat de informatie van vele brieven van marginale waarde was en niet voor permanente bewaring in aanmerking kon komen. In een vroeg stadium is daarom begonnen bij de RDM aanwezige deskundigheid in de personen van oud-directeur ir. K. van der Pols en H. 't Hart, oud-chef van de administratie van de afdeling Reparatie, bij de planning van de selectie van waardevolle documenten te betrekken. Van der Pols heeft lijsten samengesteld van verschillende categorieën dossiers, aan 't Hart is een overzicht te danken met de titel 'Belangrijke reparatie-karweien 1946-1965'.
Contacten met E. Hogerbrugge, chef Algemene Zaken van de RDM, hebben geleid tot een daadwerkelijke aanpak van de selectie. In een nadere evaluatie van de correspondentie werd een meer concrete aanzet gegeven tot scheiding van stukken welke uit historisch oogpunt waardevol zijn en welke in mindere mate aan die kwalificatie voldoen. Geconcludeerd werd dat in eerste instantie de periode 1950-1967 moest worden uitgedund. Het tijdperk 1940-1949 zou eventueel integraal bewaard kunnen blijven. Verder dienden o.a. de dossiers met stukken betreffende reparatie en comptabiliteit voor het grootste gedeelte te worden afgevoerd. Slechts voor een aantal 'reparatie-klussen' was een uitzondering te maken. Hogerbrugge nam op zich de selectie op basis van de stukken zelf bij de RDM te zullen implementeren, waarbij periodiek met het gemeentearchief zou worden overlegd.
Nadat de jaren 1950-1953 waren doorgenomen, is de stand van zaken opnieuw bekeken. Nu konden de selectie-criteria definitief worden vastgesteld. De correspondentie bleek hoofdzakelijk stukken betreffende de reparatie te bevatten, grosso modo 80% van het totaal. De destijds wel gebruikte naam 'reparatie-archief' was niet ten onrechte gegeven. Correspondentie over nieuwbouw behandelde in hoofdzaak onderwerpen als kiellegging, doop, inbedrijfstelling (uitnodigingen, antwoord hierop e.d.). Bovendien waren er stukken over de 'nazorg', mankementen e.d., meer vallend in de categorieën onderhoud en reparatie dan nieuwbouw. Alleen over de bouw van de 'Rotterdam' van de Holland-Amerika Lijn bevatte de correspondentie naar verhouding iets meer informatie.
Voor het overige was er veel materiaal voorhanden van allerlei verenigingen, instellingen, enz., waarbij de RDM was aangesloten. Het gaat om ingekomen stukken als convocaties, agenda's, notulen en andere vergaderingsstukken, circulaires, e.d. Gegevens hierover zal een onderzoeker niet in het RDM-archief zoeken, maar in het archief van de desbetreffende instelling. Er werd een lijst van categorieën te bewaren stukken opgesteld en een andere van te verwijderen stukken, welke te zamen de handleiding voor de selectie hebben gevormd.
Categorieën bewaarde stukken
- Banken: voornamelijk betreffende financiering, aandelen e.d.
- Overheidsinstellingen: o.a. betreffende erfpacht.
- Holland-Amerika Lijn: de 'Nieuw Amsterdam' en 'Rotterdam' hebben volgens de lijst van 't Hart de meest spectaculaire reparatie-klussen opgeleverd. Door alle corres pondentie met de HAL te bewaren bleef bovendien informatie behouden over routi nematige reparatie- en onderhoudsklussen.
- Gebouwen RDM, Tuindorp Heyplaat: betreffende huurcontracten.
- Archiefkaarten: namen en adressen van degenen met wie gecorrespondeerd is.
Categorieën verwijderde stukken
- Reparatie/comptabiliteit: geheel, met uitzondering van de correspondentie met de Holland-Amerika Lijn.
- Ingekomen stukken samenhangend met lidmaatschappen van instellingen, verenigingen etc.
- Kerst- en nieuwjaarskaarten.
- Felicitaties en bedankbrieven.
- Overlijdensberichten.
- Bedelbrieven.
- Geleibrieven, ontvangstbevestigingen.
- Uitnodigingen en beantwoording daarvan.
- Correspondentie toegangsbewijzen RDM-terrein en pasjesregeling schepen.
- Verzoeken om foto's.
- Correspondentie produkt- en transportverzekering. NB het contract zelf was niet bij de correspondentie.
- Diverse offertes en verzoeken zonder follow-up.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Opmerkingen openbaarheidsbeperkingen
Verwant materiaal
Verwant materiaal
Kenmerken
Datering:
(1881) 1902-2004
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), (1881) 1902-2004
Auteur:
E. Hogerbrugge, R.H. Krans en I. Bermon
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Jaar van uitgave:
2004
Overheid of particulier:
Particulier
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS