Uw zoekacties: Hoogheemraadschap van Schieland (Oud Archief, OAS) (1299-1953)
111 Hoogheemraadschap van Schieland (Oud Archief, OAS) (1299-1953) ( Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Voorwoord
In 1996 is door de Verenigde Vergadering van Schieland besloten om de archieven van het Hoogheemraadschap van Schieland en van de daarbinnen gelegen polders volledig te inventariseren en waar nodig op orde te brengen. Deze operatie is voltooid in 2003 en heeft geleid tot een indrukwekkend resultaat. Gecomprimeerd is dat resultaat terug te vinden in de inventariserende rapporten. Daar achter bevindt zich uiteraard het archiefmateriaal zelf, opgeslagen in de nieuwe archiefruimte die rond de jaarwisseling 2002/2003 in het gemeenlandshuis van Schieland kon worden betrokken.
Daarmee is een enorme hoeveelheid informatie ontsloten en toegankelijk gemaakt. Deze informatie gaat terug tot het eind van de 13e eeuw, toen het hoogheemraadschap ontstond. Daarin valt te lezen hoe onze voorvaderen met grote vlijt van een moerasachtig gebied een bewerkbaar en bewoonbaar laagland hebben gemaakt. Al bladerend door de inventaris wordt snel duidelijk welke enorme verschillen er zijn tussen toen en nu. Maar ook wordt duidelijk welke overeenkomst er nog steeds is: de noodzaak om waakzaam te zijn en te blijven, en het belang om dat te doen door samenwerking van al diegenen die daarbij belang hebben en daarvoor betalen. Dat is het wezenskenmerk van het waterschap.
Onze historische wortels zijn dus bloot komen te liggen. Dat is nodig niet alleen voor degenen die de geschiedenis bestuderen, maar ook voor hen die met de toekomst bezig zijn. Het verheugt mij daarom buitengewoon dat dit werk volbracht is, en dank al diegenen die zich daarvoor hebben ingespannen.
Rotterdam, 16 april 2003
ir. J.J. de Graeff
dijkgraaf
Inleiding
Geschiedenis van het hoogheemraadschap van Schieland
Beheersgebied
Inliggende polders
De bestuurlijke organisatie
Taakuitvoering
Wapen
Huisvesting
Hensbeker
Bodebus
Stampioenkaart
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de bewerking
Bronnen en literatuur

Kenmerken

Datering:
(1273-) 1299-1953
Citeerinstructie:
VOLLEDIG:
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam, Archief van het hoogheemraadschap van Schieland (Oud Archief Schieland), nummer toegang 111, inventarisnummer ...

VERKORT
NL-RtHHSK, OAS, inv.nr ...
Licentie:
CC0 1.0
Auteur:
A&I Archiefbewerking, 2002
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Omvang:
205 meter; 4135 inventarisnummers
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. Toegang 111, archief van [de/het] Hoogheemraadschap van Schieland (Oud Archief, OAS) (1299-1953), inv.nr …
VERKORT:
NL-RtHHSK 111, inv.nr …
Archiefvormer(s):