Uw zoekacties: Collectie Brok (1680-1981)

013 Collectie Brok (1680-1981) ( Gemeentearchief Borne )

beacon
 
 
Toelichting op de inventaris
De heer W.H.G. Brok (1944-2005) is de auteur van het in 1981 verschenen boek "Borne, textiel en Spanjaard, door de jaren". Daarvoor bezocht hij regelmatig het gemeentearchief van Borne. De heer Brok heeft gewerkt bij de N.V. Spanjaard in Borne en de rechtsopvolger, de firma Nijverdal Ten Cate te Almelo, op de afd. Documentatie en Archief.
Het Spanjaardsarchief is door Nijverdal Ten Cate overgedragen aan het gemeentearchief van Borne. Na het overlijden van dhr. Brok hebben zijn erfgenamen de Collectie Brok aanvankelijk in bruikleen gegeven aan het gemeentearchief Borne en in 2023 aan de gemeente geschonken.
Inventarisnummer 177 betreft een kopie van een getypte inventaris op het archief van W.H.G. Brok, gedateerd 5 augustus 1981. Deze inventaris betreft echter een summiere plaatsingslijst. Bij de herinventarisatie onder auspiciën van de Stichting Historische Projecten is de ordening van de plaatsingslijst losgelaten, temeer daar de collectie thans meer en andersoortige stukken bevat dan daarin vermeld.
Inventaris
X. Bibliotheek en documentatie
184 Drukwerk: "Reglement op den arbeid van kracht in de fabrieken van de firma H.P. Gelderman & Zonen te Oldenzaal", met inliggend onbeschreven arbeidscontract (1909);

Publicatie: "Reglement op den arbeid ten doel hebbende orde en regel in de fabrieken te handhaven, vastgesteld in de Algemeene Vergadering der Fabrikantenvereeniging, gehouden te Enschede den 11 februari 1897" (1897);

Drukwerk: "Statuten van het Ziekenfonds voor de arbeiders der Twentsche Stoombleekerij te Goor" (1906).

Drukwerk: Onbeschreven arbeidscontract van de Katoenmaatschappij v.h. Gebr. Scholten & Co te Almelo.
013 Collectie Brok (1680-1981)
Inventaris
X. Bibliotheek en documentatie
184
Drukwerk: "Reglement op den arbeid van kracht in de fabrieken van de firma H.P. Gelderman & Zonen te Oldenzaal", met inliggend onbeschreven arbeidscontract (1909);

Publicatie: "Reglement op den arbeid ten doel hebbende orde en regel in de fabrieken te handhaven, vastgesteld in de Algemeene Vergadering der Fabrikantenvereeniging, gehouden te Enschede den 11 februari 1897" (1897);

Drukwerk: "Statuten van het Ziekenfonds voor de arbeiders der Twentsche Stoombleekerij te Goor" (1906).

Drukwerk: Onbeschreven arbeidscontract van de Katoenmaatschappij v.h. Gebr. Scholten & Co te Almelo.
Datering:
1897-1909
Omvang:
1 omslag
Organisatie: Gemeentearchief Borne

Kenmerken

Datering:
1680-1981
Status Inventarisatie:
Definitieve inventaris ontsloten
Auteur:
E. Wolbink (Stichting Historische Projecten)
Categorie: