Uw zoekacties: Collectie Brok (1680-1981)

013 Collectie Brok (1680-1981) ( Gemeentearchief Borne )

beacon
 
 
Toelichting op de inventaris
De heer W.H.G. Brok (1944-2005) is de auteur van het in 1981 verschenen boek "Borne, textiel en Spanjaard, door de jaren". Daarvoor bezocht hij regelmatig het gemeentearchief van Borne. De heer Brok heeft gewerkt bij de N.V. Spanjaard in Borne en de rechtsopvolger, de firma Nijverdal Ten Cate te Almelo, op de afd. Documentatie en Archief.
Het Spanjaardsarchief is door Nijverdal Ten Cate overgedragen aan het gemeentearchief van Borne. Na het overlijden van dhr. Brok hebben zijn erfgenamen de Collectie Brok aanvankelijk in bruikleen gegeven aan het gemeentearchief Borne en in 2023 aan de gemeente geschonken.
Inventarisnummer 177 betreft een kopie van een getypte inventaris op het archief van W.H.G. Brok, gedateerd 5 augustus 1981. Deze inventaris betreft echter een summiere plaatsingslijst. Bij de herinventarisatie onder auspiciƫn van de Stichting Historische Projecten is de ordening van de plaatsingslijst losgelaten, temeer daar de collectie thans meer en andersoortige stukken bevat dan daarin vermeld.
Inventaris
IX. Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt
178 Stukken gericht aan de Landdrost van Twente, Henrik Bentink tot Diepenheim en Luttenberg, betreffende een erfkwestie tussen Gerrit Costers en echtgenote Marrijcken Luijx ter ene zijde en richter Herman Cost en doctor Pot ter andere zijde
013 Collectie Brok (1680-1981)
Inventaris
IX. Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt
178
Stukken gericht aan de Landdrost van Twente, Henrik Bentink tot Diepenheim en Luttenberg, betreffende een erfkwestie tussen Gerrit Costers en echtgenote Marrijcken Luijx ter ene zijde en richter Herman Cost en doctor Pot ter andere zijde
Datering:
1680-1689
NB:
Met retroacta:
- copia van de testamentaire dispositie van Engbert Luijx en echtgenote Sara van Veuren, geapprobeerd door richter Herman Cost te Borne d.d. 24 oktober 1680 waarbij zwager Gerrit Costers en neef Jan Luijx tot curators worden gesteld over Lammert Luijx;
- copia van een compromissoriale uitspraak in het geding tussen Berent Luix en diens oom Lambert Luix betreffende het legaat van Engbert Luijx inzake de leengoederen genaamd het Marscotte en Storksel d.d. 12 december 1684
- extract uit het protocol van richter D. van Limborg van het Landgericht Delden d.d. 22 april 1686 betreffende de openbare verkoop van het erve en goed Morskate in de buurtschap Azelo
Omvang:
1 omslag
Organisatie: Gemeentearchief Borne

Kenmerken

Datering:
1680-1981
Status Inventarisatie:
Definitieve inventaris ontsloten
Auteur:
E. Wolbink (Stichting Historische Projecten)
Categorie: