Uw zoekacties: Collectie Brok (1680-1981)

013 Collectie Brok (1680-1981) ( Gemeentearchief Borne )

beacon
 
 
Toelichting op de inventaris
De heer W.H.G. Brok (1944-2005) is de auteur van het in 1981 verschenen boek "Borne, textiel en Spanjaard, door de jaren". Daarvoor bezocht hij regelmatig het gemeentearchief van Borne. De heer Brok heeft gewerkt bij de N.V. Spanjaard in Borne en de rechtsopvolger, de firma Nijverdal Ten Cate te Almelo, op de afd. Documentatie en Archief.
Het Spanjaardsarchief is door Nijverdal Ten Cate overgedragen aan het gemeentearchief van Borne. Na het overlijden van dhr. Brok hebben zijn erfgenamen de Collectie Brok aanvankelijk in bruikleen gegeven aan het gemeentearchief Borne en in 2023 aan de gemeente geschonken.
Inventaris
VIII. Stukken betreffende publicaties en artikelen van de hand van W.H.G. Brok, inclusief bronnenmateriaal
3 Getypte kopij van de publicaties "De grondaankopen van de firma S.J. Spanjaard te Borne 1855-1898" en "Gegevens over garenaankopen en blekerijen 1834-1872, H. ten Cate Hzn & Co.", incl. bronnenmateriaal
013 Collectie Brok (1680-1981)
Inventaris
VIII. Stukken betreffende publicaties en artikelen van de hand van W.H.G. Brok, inclusief bronnenmateriaal
3
Getypte kopij van de publicaties "De grondaankopen van de firma S.J. Spanjaard te Borne 1855-1898" en "Gegevens over garenaankopen en blekerijen 1834-1872, H. ten Cate Hzn & Co.", incl. bronnenmateriaal
Datering:
1980
Omvang:
1 omslag
Organisatie: Gemeentearchief Borne

Kenmerken

Datering:
1680-1981
Status Inventarisatie:
Voorlopige inventaris
Auteur:
E. Wolbink (Stichting Historische Projecten)
Categorie: