Uw zoekacties: Collectie Kleine Aanwinsten (1750-2010)

012 Collectie Kleine Aanwinsten (1750-2010) ( Gemeentearchief Borne )

beacon
 
 
Inleiding
In deze serie dossiers wordt een scala aan wetenswaardige en belangwekkende teksten, documenten en archiefstukken bewaard aangaande Borne en Bornenaren.
Inventaris
Depotlijst deel XV (dossiers 351 t/m 375)
012 Collectie Kleine Aanwinsten (1750-2010)
Inventaris
Depotlijst deel XV (dossiers 351 t/m 375)
Organisatie: Gemeentearchief Borne
355-a Krantenknipsels “uit Borne’s archief”; foto’s met tekst uit de collectie Van der Veen; krantenberichten over de schenking en persoon Van der Veen:
1. Koninginnedagoptocht 1937 wagen “Piet Hein”
2. Luchtbeschermingsdienst en uitkijktoren
3. Opblazen brug Hoesselderdijk
4. Cursus rundveekennis
5. Gbouw Chr. Belangen voor en na de brand
5. Bommen op panden Oude Deldensestraat
6. Eorme sneeuwval en opslag van sneeuw bij Aanslagsweg/Morseltdijk
7. Groep naar programma Bonte Dinsdagavondtrein en (9) optocht Koninginnedag 1939 gouden koets
10. Plechtige onthulling prinses Irenebank
11. Herauten op paarden geboorte prinses Irene
12. Luchtfoto’s richting oude kerk en Pietmanskolkstraat
13 en 14. Aanleg Rondweg
15. Zwembad Heidelberg
16 en 17. Veearts Van der Veen aan het werk
18. Intocht sinterklaas
19. Vogelschieten
20. Bommen op Borne
21. Huisarts Panhuysen
22. Jubileum Bornse schoolvereniging
23. Schaatsen bij de Meijershof
24. Concours hippique Bornse ruitervereniging
25. Overval op gemeentehuis - diefstal bevolkingsregister
26. Verkeersles voor schoolkinderen
27. Bevrijdingsoptocht 31-08-1945 wagen ‘gemeentehuis’ met namenlijst afgebeelde personen
28. Borne in oorlogstijd
29. Bewoners buurt Meijershof-Ennekerdijk
30. Bommen op panden hoek Oude Deldensestraat / Dunantstraat en Wensinkstraat
31 en 32. Autoritten voor ouden van dagen
33. Naar Avro’s Bonte dinsdagavond trein en valkerij van De Jonge
34. Eerste padvindstersgroep in Borne
35. Eerste kaboutergroep in Borne
36. Palmpasenoptocht
37, 38 en 39. Paasvuren
40. Restauratie kerk en orgel Oude Kerk
41. Kroningsfeest 1898 en Koninginnedagen
42. Bevrijding Borne
43. Elektriciteitscentrale van Hofstede Crull
44. Noodziekenhuis Aanslagsweg
45. Hotel Keizerskroon
46. Oplaten luchtballon,
47 en 48. Zwemmen in de Green’t koel
49. Doopsgezinde pastorie en omliggende panden op Dorsetplein
50. Bijenmarkt
355-b Krantenknipsels “uit Borne’s archief”; foto’s met tekst uit de collectie Van der Veen; krantenberichten over de schenking en persoon Van der Veen:
51. Dokter Schoemaker en het Oale doktershoes in de Oude Kerkstraat
52 en 53. Bewoners en panden uit de Oude Kerkstraat
54. Afgebrande Aarmenhoes in de Koppelsbrink
55. Brand in woning Koppelsbrink
56 en 57. Pandenbeschrijving en bewoners Koppelsbrink
58. Expositie fotoclub en Stationsstraat
59. Opheffing fotoclub en foto echtpaar Jeursen
60 en 61. Viering 100 jaar koninkrijk en ronseling Jan Spekreis in leger Napoleon
62. Panden en bewoners Ennekerdijk en Meijershof
63, 64, 65 en 68. Schilder J.M. Tibbe
66. Panden en bewoners Grotestraat (deel Dorsetplein – Oude Almeloseweg)
67. Pand bakker Immerman Grotestraat
69. Wandeling Craandijk door Borne,
70. Aanleg van het spoor en transporten in de oorlog
71 en 72. De Bornse gemeentehuizen
73. Kappen van bomen aan de Grotestraat (Peppelenlaan)
74. Crisiscomité jaren ’30
75 en 76. Nachtwacht in ere hersteld met toespraak en brand Bons en Evers
77. Landingen van vliegtuigen in Borne
78. Engelse graven op begraafplaats Bornerbroek
79. Nachtwaker
80. Zakboekje pastoor Lammerink en het Hulscher
81. Brand café Jansen Grotestraat
82. Nieuwbouw café Jansen (Weghorst) Grotestraat
83. Eerbetoon aan G.J. ten Voorde,
84. Perikelen rond de bouw van RK kerk aan de Grotestraat
85. Pastoors in RK kerk en rk onderwijs
86. Fotograaf A.J. Brusse
87. Bornse revue
88 en 89. Aanleg van gas en oprichting gasbedrijf
90. Bevrijding van Borne,
91. Houtkap in 1914-1918 i.v.m. gebrek aan brandstof
92. Muziektent geschonken door echtpaar Spanjaard
93. Volksconcert op de Bleek 1928
94 en 95. Woningbrand Koppelsbrink en goede uitrusting brandweer met namenlijst
96. Herdenkingsbijeenkomst 400 jaar moord Willem van Oranje
97, 98, 99 en 100. Trekhonden en houders van trekhonden.

Kenmerken

Datering:
ca. 1750-2010
Status Inventarisatie:
Voorlopige inventaris
Auteur:
J.J. Tanke-Oosterbroek (en E. Wolbink)
Categorie: