Uw zoekacties: Oude Lierpolder, 1569-1976
x70 Oude Lierpolder, 1569-1976 ( Hoogheemraadschap van Delfland )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

70 Oude Lierpolder, 1569-1976 ( Hoogheemraadschap van Delfland )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Oude Lierpolder ontleent zijn naam aan de Liora of de Lier, een der oudste bekende stroomen in ons land, welke reeds in 985 wordt genoemd. Reeds vroeg, volgens Gosses in elk geval vóór 1245, was dit eens zoo machtige water afgedamd en de Oude Lierpolder, ontstaan door inpoldering van oeverland van de Liora, reeds aanwezig. Wie gezien deezen hoogen ouderdom van den polder, ook een belangrijk oud archief, vol van voor de geschiedenis van onzen vaderlandschen bodem belangwekkende feiten verwacht, komt bedrogen uit. Onkunde deed hier, evenals zoo vaak, de belangrijkste stukken verloren gaan. Het i=oudste stuk uit het archief is dan ook eene rekening van 1680. Toen bestond de polder uit 353 morgen 5 hond land, welke mergen- of molengeld betaalden; van 1719 tot 1800 bedroeg dit aantal 360 morgen; van 1801 tot 1814, 369 morgen, 50 roeden; van 1815 tot 1822, 371 morgen 200 roeden of sinds 1823 anders uitgedrukt, 316 bunders, 21 roeden, 50 ellen. In 1868 waren 335 bunders, 40 roeden, 50 ellen omslagplichtig, in 1870, 335 Hectaren, 40 Aren, 50 c.A., in 1901, 346 H.A., 49 A., 82 c.A., in 1923, 346 H.A. Het bestuur bestond in 1831 uit een schout, een molen- of poldermeester, zes schouwers- of kroosheemraden, een secretaris en een ontvanger. Thans slechts uit een voorzitter en twee leden, bijgestaan door een secretaris-penningmeester. De bemaling had tot voor kort plaats door één windmolen. De kosten van het drijven en onderhouden van deze molen waren met eenige onkosten aan polderkaden en duikers en het kroozen van den molensloot, behalve eenige administratiekosten in de 18de eeuw de eenige uitgaven van den polder. De polderkaden werden door hoefslagplichtigen onderhouden. In 1853 was de polder reeds, evenals thans, aansprakelijk voor 1/3 van de kosten van het onderhoud van de brug of kwakel over de Lee bij het dorp De Lier benevens sedert eenige jaren ingevolge de beslissing van hoogheemraden van Delfland, met het kroozen van een hoefslag in de Kromme Zweth.
Omtrent dit laatste heb ik verder niets gevonden. Het thans nog aanwezige archief heeft kortgeleden bij het vervangen van den windmolen door een electrisch gemaal, groot gevaar geloopen eveneens verloren te gaan. Dit gevaar is echter gelukkig afgewend. Het archief zal in eene speciaal daarvoor gebouwde kast in het nieuwe gemaal worden opgesteld. Belangrijk in dezen tijd, nu onze windmolens helaas driegen uitsluitend tot de geschiedenis te gaan behooren, zijn de stukken genoemd in inv.nr. 610 van den archiefinventaris. Zij bevatten namelijk de meest nauwkeurige en gedetailleerde gegevens omtrent den bouw in 1717 van een nieuwe windmolen. De kosten van het steenwerk bedroegen in totaal f 1975, die van het houtwerk f 2650,--. In 1665 werd tijdens den herbouw van den molen van den Vlietpolder ook deze polder door den molen van den Ouden Lierpolder bemalen. Het hoogheemraadschap van Delfland verleende in verband daarmede vergunning om tijdelijk boven peil te mogen malen. De Vlietpolder moest voor deze bemaling f 100,- per maand betalen.
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1569-1976
Auteur:
H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius en J.D. van Tuyl
Periode orgaan:
c. 1446-1976
Beschrijving:
Plaatsingslijst, 1680-1976
Rechtsvoorganger:
Nee
Rechtsopvolger:
Hoogheemraadschap van Delfland
Openbaarheid:
Ja
Omvang:
34 dozen
Andere toegang:
Plaatsingslijst
Elders opgeslagen:
Gemeente De Lier: Rekeningen van de molenmeesters van de Oude Lierpolder, 1569-1625
Gerelateerd archief:
Archief Hoogheemraadschap van Delfland, 1319-
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Hoogheemraadschap van Delfland, Delft. Toegang 70 Oude Lierpolder, 1569-1976 1569-1976
VERKORT:
NL-DtHHD-70
Trefwoorden:
Geografische namen:
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS