Uw zoekacties: Maalstaten polders in het zuidoosten van de provincie Noord-...

8200 Maalstaten polders in het zuidoosten van de provincie Noord-Holland (1923-1977) ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat is een archieftoegang?

Een archieftoegang is een beschrijving van wat er in een archief zit. Zo'n toegang bestaat uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • Kenmerken van het archief
  • Inleiding op het archief. Hierin staat informatie over de organisatie en over het archiefbeheer.
  • Inventaris of plaatsingslijst. Hierin staan de beschrijvingen van dossiers of documenten. Deze zijn ondergebracht in rubrieken, bijvoorbeeld "financiën" of "beheer van waterstaatswerken".
  • Bijlagen. Bijvoorbeeld een lijst dijkgraven, of een omnummeringstabel.

Meer uitleg

Meer uitleg over inventarissen en onderzoek doen staat in onze onderzoeksgidsen. (De link opent in nieuw venster.)

 

beacon
 
 
Uitleg bij de collectie maalstaten
Deze toegang betreft een collectie bemalings- en lozingstaten van poldergemalen in het zuidoostelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland, en meer specifiek het gebied van het voormalige Waterschap Drecht en Vecht, en gebieden in de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam maakte geen deel uit van Drecht en Vecht.
Vanwege de vakinhoudelijke relatie met de polderarchieven, heeft AGV deze maalstaten in 2002 overgenomen van de provincie Noord-Holland.
De maalstaten zijn afkomstig van voormalige polders, en zijn door de betreffende polders aan Provinciale Waterstaat (PWS) van Noord-Holland gestuurd. Dit was vanaf ca. 1923 een voorschrift vanwege het (provinciale) Algemeen polderreglement. Er waren standaard-formulieren beschikbaar.
De maalstaten zijn doorgaans dagelijks handmatig ingevuld en ondertekend door de machinist van de polder. Ze bevatten informatie over het tijdstip van de dag, peil (waterstanden) binnen en buiten de polder voor en na de bemaling, de werkuren van het gemaal, en de standen van de stroommeters van de dagstroom en nachtstroom.
Verder zijn kostenoverzichten toegevoegd, de "staten van afwateringskosten".
Voorbeeld van een maalstaat
Erfgoedstuk
Lijst maalstaten, per polder. Alfabetisch geordend
12-13 Gemeenschapspolder, 1923-1965
12 1923-1949
8200 Maalstaten polders in het zuidoosten van de provincie Noord-Holland (1923-1977)
Lijst maalstaten, per polder. Alfabetisch geordend

12-13 Gemeenschapspolder, 1923-1965
12
1923-1949
Datering:
1923-1949
NB:
Betreft meerdere bemalingsinstallaties
Omvang:
1 omslag

Kenmerken

Datering:
1923-1977
Beschrijving:
Het betreft maalstaten van polders die na 1979 opgingen in waterschap Drecht en Vecht, en in het gebied van gemeente Amsterdam.
Openbaarheid:
geheel openbaar
Omvang archief:
ca. 4 meter
Auteur archieftoegang:
Waterschapsarchief AGV of voorgangers (2022 (op basis van een lijst uit 2002))